Information för föräldrar

Här finns information för föräldrar till nya internationella studerande.

Finland är ett tryggt och jämlikt land att studera i. Hanken stöder alla sina studerande från studiernas början till slut. Studier vid Hanken inleds med introduktionsdagar och studerande erbjuds studievägledning och tutorverksamhet. Med hjälp av studievägledarna och övriga tjänster kan vi erbjuda studerande hjälp och stöd i studielivet. Hankeiter har fantastiska karriärmöjligheter och 94 procent av våra studerande är anställda inom 6 månader efter att de utexaminerats. Hanken har även ett aktivt och globalt nätverk av alumner.

Finland har ett rikt studieliv och det finns många olika studeranderabatter som studerande kan ta del av, till exempel inom kollektivtrafiken. Studerande kan även äta studentlunch på campus till ett förmånligt pris. I Finland har studerande dessutom tillgång till studenthälsovård genom att betala en avgift på 36,80 euro varje termin. 

Alla studerande vid Hanken är försäkrade under studiernas gång och försäkringen gäller även under praktiker och utbytesstudier. Hanken använder sig av försäkringsbolaget If.

Information för föräldrar till studerande under 18 år

Om ditt barn är under 18 år och kommer till Finland för att studera behöver du som förälder ge ditt samtycke i följande situationer:

  • Föräldrar eller vårdnadshavare bör separat ge sitt samtycke till att ett barn ska kunna ansöka om uppehållstillstånd.
  • Båda föräldrarna eller vårdnadshavarna bör ge sitt samtycke till att ett barn ska kunna ansöka om studentboende. Vårdnadshavarnas kreditupplysning granskas i allmänhet också.

Om ditt barn anses som minderårigt (under 18 år) enligt finländsk lagstiftning kan det löna sig för föräldrar att komma med till Finland i början av barnets vistelse och hjälpa barnet att komma till rätta samt ordna med boende, elavtal, bank, telefonabonnemang och dataavtal. Notera dock att introduktionsdagarna som ordnas på Hanken i början av augusti enbart är avsedda för studerande. Klicka här för att läsa om barns och ungdomars rättigheter och skyldigheter i Finland.