Forskning och forskningsgrupper

En överblick av studieutrymmen.
Forskning och forskningsgrupper i nationalekonomi

Våra forskare är främst specialiserade inom industriell organisation (IO) samt psykologisk och experimentiell ekonomi. Vi forskar exempelvis i frågor relaterade till konkurrenspolitik, beteende och samarbete mellan individer i experiment, elmarknaden och strukturell modellering. 

Vår enhet deltar aktivt i Helsinki GSE:s forskningsgrupper, speciellt i grupperna för IO och beteende ekonomi. Mer information om forskningsgrupperna kan hittas på Helsinki GSE:s sidor under länken Helsinki GSE

Exempel på våra senaste publikationer hittas under publikationer.