Urkund

Upptäck och förebygg plagiat

Urkund - ett verktyg som hjälper lärarna att upptäcka plagiering

Studentens inskickade arbete jämföras mot innehållet i tre källområden - Internet, förlagsmaterial och systemets eget arkiv med tidigare inskickat material - och läraren får en rapport med tydlig information om originalkällor.

OBS! Urkund avgör inte om plagiering har skett eller ej - det avgör läraren.

Att lämna in dokument som studerande

  • Din lärare ger dig en e-postadress (hans/hennes egen Urkund analysadress)

  • Skicka dina arbeten till analysadressen som en bifogad fil  Du kan bifoga fler än ett dokument i ett och samma e-postbrev. Om du skickar e-post utan bifogad fil så får du ett felmeddelande. Urkund stödjer följande filformat: doc, docx, sxw, pdf, txt, rtf, html, htm, wps, odt. Urkund stödjer inskick av dokument komprimerade med WinZip eller BinHex.

  • Du kommer att få en mottagningsbekräftelse i retur  Mottagningsbekräftelsen är ett e-postbrev från support@urkund.se som innehåller ditt diarienummer, information om hur Urkund fungerar och instruktioner hur du som upphovsröättsinnehavare kan undanta ditt arbete från att användas som jämförelseobjekt utanför Hanken. Läs mottagningsbekräftelsebrevet omsorgsfullt åtminstone första gången.

Moodle och plagiatkontroll i Urkund

Den nya Moodle har plagiatkontrollprogrammen Turnitin och Urkund integrerat, vilket betyder att studerande via en aktivitet i Moodle kan lämna in sina arbeten och samtidigt få dem plagiatkontrollerade. För studerande underlättar det att använda plagiatkontroll denhär vägen eftersom de då inte behöver lämna in arbeten som skall plagiatkontrolleras andra vägar, utan kan lämna in alla arbeten i Moodle.

Tags