Hanken New Ventures tjänster

<!-- scald=4384:sdl_editor_representation -->Vi erbjuder följande tjänster inom ramen för hanken New Ventures startup-program
hanken_new_ventures_logo.png
 
  • Seminarier, idétävlingar, och företagsprojekt för dig som vill lära dig fånga trender och möjligheter i din omgivning, upptäcka din kreativitet, och stärka din konkurrenskraft inför framtiden
  • Praktiskt inriktade föreläsningar och inspirationsmöten med entreprenörer för dig som vill veta mera om entreprenörskap, bygga upp ditt nätverk, och utveckla din kunskap om kommersialisering av affärsidéer
  • Ett Startup Program som erbjuder kunskap, kontakter, och finansieringsmöjligheter för dig som har en affärsidé och som vill utveckla ditt entreprenörskap 

Klicka på bilden för pps

Läs mer om innovationsplattformens delmoment under rubrikerna Evenemang och Startup Program till vänster.