QTEM Masters Network

Information om QTEM nätverket.

QTEM – Quantitative Techniques for Economics and Management

QTEM  Masters Network logoHanken är medlem i det internationella QTEM nätverket för magisterstuderande, handelshögskolor och universitet samt internationella företag. QTEM står för Quantitative Techniques for Economics and Management. Nätverkets främsta mål är utveckla studenternas avancerade analytiska och kvantitativa förmåga genom att sammanföra toppstuderande och professorer från QTEM medlemsuniversiteten.

Nätverket erbjuder en unik möjlighet att internationalisera din magistersexamen och att få bli medlem i ett internationellt, exklusivt nätverk. Studenter som blivit medlemmar i QTEM programmet får, när studierna och QTEM kriterierna är avklarade, ett QTEM Masters Network certifikat som tillägg till sin examen från Hanken. QTEM certifikatet förutsätter att du uppfyller Hankens magisterexamens krav, åker på minst en termins utbyte vid ett av QTEM universiteten, utför en praktik, deltar i QTEM Data Challenge och att dina studier omfattar minst 55 studiepoäng inom kvantitativa ämnen. 

Magisterstuderande vid Hanken i finansiell ekonomi, nationalekonomi eller redovisning, eller vid något av motsvarande engelskspråkiga magisterprogram kan ansöka om att bli en QTEM-studerande och således tillbringa minst en termin utomlands vid ett av de andra QTEM partneruniversiteten.

Hanken välkomnar varmt QTEM studenter från partneruniversiteten för en utbytestermin vid Hanken.

Mer information om QTEM-nätverket:

http://www.qtem.org/

Mer information om QTEM studiemöjligheterna för Hankens studenter (informationen är på engelska)

Mer information om studiemöjligheterna vid Hanken för studenter från QTEM partneruniversiteten

Kontaktpersoner vid Hanken

minna.martikainen@hanken.fi
johanna.lilius@hanken.fi