QTEM Masters Network

QTEM Masters Network riktar sig till framstående studenter med huvudämnet finansiell ekonomi, nationalekonomi eller redovisning!

 


QTEM – Quantitative Techniques for Economics and Management

Hanken är medlem i det internationella QTEM nätverket för magisterstuderande, handelshögskolor och universitet samt internationella företag. QTEM står för Quantitative Techniques for Economics and Management. Nätverkets främsta mål är utveckla studenternas avancerade analytiska och kvantitativa förmåga genom att sammanföra toppstuderande och professorer från QTEM medlemsuniversiteten.

Vad erbjuder QTEM Hanken studenter?

  • Medlemskap i ett internationellt, exklusivt nätverk

  • Internationalisering av din magisterexamen

  • Förbättrar dina analytiska färdigheter i kvantitativa ämnen

  • I tillägg till din magisterexamen får du ett QTEM Masters Network certifikat som bevis på dina analytiska färdigheter

  • Goda förutsättningar för att jobba med kvantitativa och analytiska arbetsuppgifter efter examen.

Anders Löflund portrait
Anders Löflund, Professor (Finansiell ekonomi) QTEM Dean 040-352 1351 anders.loflund@hanken.fi
Hyytinen2
Ari Hyytinen, Professor (Nationalekonomi) ari.hyytinen@hanken.fi

 

Picture of Prof. Dr. Othmar M Lehner, Director
Othmar Lehner, Biträdande professor (tenure track) Director of the Center of Accounting, Finance and governance othmar.lehner@hanken.fi

 

lilius2
Johanna Lilius, Chef, internationella relationer QTEM International office coordinator 040-352 1239 johanna.lilius@hanken.fi
maenpaa
Jonna Vesuna, Internationell koordinator 050-4775 827 jonna.vesuna@hanken.fi

Läs mer om QTEM möjligheterna för Hanken studenter under sektionen "Outgoing QTEM students".

För mer information om QTEM utbytesmöjligheter på Hanken, för studenter från QTEM:s samarbetsuniversitet ,vänligen läs sektionen "Incoming QTEM students".

Logo of QTEM

QTEM erbjuder en unik möjlighet för studenter att bli framtida beslutsfattare som är mycket skickliga inom analytiska och kvantitativa tekniker, erfarna genom konkreta företags- och policyutmaningar, och bekväma i internationella sammanhang.

QTEM Masters Network