Karriärmässor

För att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden lönar det sig att redan under studietiden bekanta sig med olika företag och skapa värdefulla kontakter för framtiden.

Kontaktmässor ökar din kunskap om olika branscher och företag. På kontaktmässor presenterar sig företagen vanligtvis vid sin egen monter och många företag håller även företagspresentationer under dagen. På mässorna erbjuds ofta också möjlighet att träffa professionella rekryterare och få hjälp med t ex. CV och arbetsansökan. Hanken ordnar några egna mässor under året, men förutom dessa mässor rekommenderar vi att du också besöker andra mässor så som t.ex. Contact Forum.

Hanken Network Day

Hanken Network Day är det största karriärevenemanget som ordnas på Hanken. Evenemanget är ett forum för nätverkande mellan studenter, arbetsgivare och företagsrepresentanter i Helsingfors. Evenemanget ordnas årligen i slutet av september och varje år deltar ca 20-30 företag som ställer upp i foajén med monter som du kan besöka under dagen.

Evenemanget riktar sig såväl till första årets studenter som till äldre studenter och är ett ypperligt tillfälle att fråga råd om allt från huvudämne till karriärmöjligheter. Under dagen och kvällen har du möjlighet att i en avslappnad miljö träffa intressanta personer och företag och knyta värdefulla kontakter. 

Under dagen ordnas även program i form av CV drop-in, snabbintervjuer och talturer med intressanta gäster. Du har också möjligheten att få ett CV-foto taget på dig!

Dagen fortsätter med en middag i studentkårens utrymmen i Casa Academica tillsammans med studenter (30 platser) och företagsrepresentanter. Mer information om dagen och middagen kommer närmare evenemanget.

Närmare information om Hanken Network Day hittar du här.

Campus Day

Vill du träffa alumner och andra proffs från olika branscher som arbetar vid Hankens partnerföretag, och ta del av deras råd och tips med tanke på arbetslivet? Kanske är du intresserad av olika karriäralternativ som Hankens partnerföretag kan erbjuda eller vilket kunnande som är efterfrågat på arbetsmarkanden för tillfället? Om svaret är ja rekommenderar Karriärtjänster att du besöker Campus Day.

Campus Day ordnas i samband med första årets studenters huvudämnesval, men mässan är öppen för Hankens studenter från alla årskurser. Evenemanget ordnas årligen i slutet av april i Helsingfors i huvudbyggnadens foajé.

Närmare information om Campus Day hittar du i Karriärtjänsters veckobrev och i kalendern till höger.

Contact Forum

Contact Forum är Finlands största karriärmässa för universitetsstudenter och nyblivna alumner. Mässan ordnas årligen i Helsingfors. Du kan läsa mer om mässan på deras webbsidor.  Opens in new window

The Energy Day och Contact

I Vasa ordnas årligen The Energy Day (med fokus på energiföretagen i Österbotten) och Contact rekryteringsmässorna. Mässorna går av stapeln vid Vasa universitet men riktar sig till alla universitets- och högskolestudenter i nejden. Företagen presenterar sig både vid mässtånd och genom särskilda företagspresentationer. Passa på att bekanta dig med regionens branscher och företag!