Ansökningar i Sisu

På den här sidan hittar du allmän information som gäller alla olika ansökningar i Sisu. I menyn till höger hittar du anvisningar för specifika ansökningar.

Du kan skicka flera olika ansökningar i Sisu. Ansökningarna skickas huvudsakligen via studieplanen. Meddelanden om ansökningarna kommer endast till Sisu, inte till din e-post.

De olika ansökningarna som görs i Sisu:

 

Instruktioner för de olika ansökningarna finns i menyn till höger. Nedan listas allmän information som gäller alla ansökningar. Om du inte vet vilken sorts ansökan du ska göra, kontakta studievägledarna innan du gör en ansökan.

*****

Godkänd eller avslagen ansökan

Din ansökan kan godkännas eller avslås. Du kan se beslutet på följande sätt:

 • Du får ett meddelande om beslutet till startsidan i Sisu. Du hittar även meddelandet genom att klicka på Meddelanden-ikonen i form av en pratbubbla i den övre svarta balken i Sisu.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 • Beslutet syns i studiehandledningsuppgifterna i din studieplan. Du ser dem när du öppnar sidan Studiestruktur och klickar på knappen Studiehandledning upptill i din studieplan.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 • Beslutet syns i studieplanens struktur. Om din ansökan har godkänts syns texten ”Valen är godkända” intill den ifrågavarande delen i studieplanen. Om ansökan har avslagits, eller om beslut ännu inte har fattats, står det antingen ”Val mot reglerna” eller ”Val saknas”. 
 • Om den studiehelhet du ansökt om innehöll studieutkast, godkändes din ansökan villkorligt. I din studieplan syns vid studiehelheten texten ”Valen villkorligt godkända”. Avlägg de studier som finns nämnda i beslutet enligt de villkor som anges och be efter det om en helhetsanteckning för studiehelheten enligt instruktionerna. Om du inte bett om en helhetsanteckning för studiehelheten innan du lämnar in din ansökan om examensbevis görs helhetsanteckningen då du utexamineras. Då kontrolleras att de villkor som ställts för studiehelheten uppfylls.

Tillbaka upp

Att annullera ansökan och avstå från godkännande

Om du måste göra nya ändringar i den del av studieplanen där du redan har ansökt om godkännande av innehåll som avviker från strukturen, gör så här:

Annullera ansökan

En ansökan i det fria redigeringsläget kan annulleras om det ännu inte har godkänts. 

 1. Öppna sidopanelen till höger genom att klicka på namnet av den del av studieplanen för vilken du har gjort ansökan.
 2. Klicka på ’Visa’ intill texten ’Du har ansökt om godkännande’.
 3. Klicka på knappen 'Ta tillbaka ansökan' nertill i popupfönstret.

Avstå från godkännande

Vid behov kan du avstå från din ansökans godkännande.

 1. Öppna sidopanelen till höger genom att klicka på namnet av den del av studieplanen för vilken du har gjort ansökan.
 2. Klicka på ’Visa’ intill texten ’Du har ansökt om godkännande’.
 3. Klicka på knappen ’Ge upp godkännande’ nertill i popupfönstret. Bekräfta genom att klicka på Ja-knappen.

Vad ska jag göra om min ansökan avslås?

 1. Klicka på den del av studieplanen för vilken du har gjort ansökan.
 2. Gå till Det fria redigeringsläget.
 3. Återställ valen såsom de var innan du ändrade dem.

Tillbaka upp

Kan en godkänd ansökan överföras till en ny studieplan?

I princip rekommenderas det inte att man gör en ny primär studieplan. Om du emellertid måste göra en ny studieplan, följ dessa anvisningar:

 • Om du kopierar din studieplan till en ny, överförs även en godkänd ändring i det fria redigeringsläget till den kopierade planen
 • Om du gör en helt ny studieplan för samma undervisningsplansperiod som den ursprungliga planen, överförs en godkänd ändring i det fria redigeringsläget inte automatiskt till den nya planen. I den nya studieplanen visas emellertid texten ”Avviker från innehållet du ansökt om”. Texten visas i den del till vilken du i den tidigare studieplanen har ansökt om innehåll som avviker från strukturen. Om du gör samma avvikande val i den nya planen som godkändes i den tidigare planen träder godkännandet i kraft i den nya studieplanen.
 • Om du gör en ny studieplan för en ny undervisningsplansperiod är det inte möjligt att överföra godkännandet till denna plan. Du måste ansöka om nytt godkännande av dina planerade studier som avviker från strukturen i det fria redigeringsläget.

Tillbaka upp