Ansökan om ändring

Om du anser att ett fel har begåtts i bedömningen av din ansökan eller i tillämpningen av antagningskriterierna, kan du lämna in en ansökan om ändring. 

En ansökan om ändring ska lämnas in senast 14 dagar efter att ansökningens resultat har publicerats. Har du frågor om antagningen eller vill få ytterligare feedback ska du istället kontakta Hankens ansökningsservice Opens in new window .

Syftet med ändringssökande är inte att få feedback, be om ytterligare information om antagningen eller ge sökande en andra chans att bli antagen. Ansökan om ändring är en juridisk process Opens in new window som bearbetas i detalj. Därför är det viktigt att din ansökan är utförlig och detaljerad, och att alla nödvändiga bevisdokument bifogas.

Anvisningar till dig som vill lämna in en ansökan om ändring

Ansökan om ändring ska lämnas in inom 14 dagar efter att antagningsresultatet har publicerats. Ändringsansökningar som lämnats in efter utsatt tidpunkt behandlas inte. Ifall du vill ansöka om ändring för flera ärenden bör du fylla in blanketten skilt för varje ärende.

Lämna in din ansökan om ändring till Hankens ansökningsservice via denna blankett Opens in new window .
Den elektroniska blanketten för ansökan om ändring uppfyller inte helt och hållet de kritiska tillgänglighetskraven. Kontakta oss på ansokan@hanken.fi Opens in new window så fort som möjligt om du behöver blanketten i ett annat format.

Innehållet i ansökan om ändring

Fyll i alla fält i blanketten för ansökan om ändring. Din ansökan om ändring ska riktas till rektor och skrivas på svenska om du sökt till en svenskspråkig utbildning och på engelska om du sökt till en engelskspråkig utbildning.

I din motivering ska det framgå följande:

  • vilket beslut ansökan om ändringen gäller
  • vilken punkt i beslutet som din ansökan om ändring gäller
  • hurdan ändring av beslutet du ansöker om
  • på vilka grunder du ansöker om att beslutet ska ändras

Övriga dokument kan bifogas i blanketten, till exempel läkarintyg, betyg eller utlåtanden.

Beslut gällande ansökan om ändring

Hankens ansökningsservice behandlar alla ändringsansökningar så fort som möjligt. Behandlingstiden för ansökan om ändring är uppskattningsvis 1–2 månader. När vi har behandlat din ansökan om ändring, får du ett meddelande om beslutet per e-post

Om din ansökan om ändring avslås eller avvisas får du ett meddelande om detta och en besväranvisning, där det förklaras hur du kan söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen.