Formaterings- och referensguider

Här hittar du Hankens formaterings-, referensguider och dokumentmallarna.

Formateringsguiden

Hanken kommer att ifrångå dokumentmallarna och istället ta i bruk formateringsguiden.

Meningen med guiden är att man skall kunna använda ett valfritt skrivprogram utan att råka ut för dokumentmallarnas tekniska svårigheter. Formateringsguiden innehåller instruktioner över hur man skall formatera avhandlingen eller det akademiska arbetet så att de följer Hankens standardformat. Guiden ger också instruktioner gällande övriga användbara funktioner i Word-programmet.

Dokumentmallarna är ännu tillgängliga nere på sidan.

Referensguider

Hankens referensguide visar dig hur du på ett korrekt sätt hänvisar till källor både i löpande text och i en källförteckning. Referenshuiden riktar sig till alla på Hanken som skriver skriftliga arbeten på svenska I guiden hittar du exempel på olika typer av källor och hur du refererar till dem på ett korrekt sätt. Referensguiden följer Harvardsystemet.

Övriga referensguider (på engelska) samt information om referenshanteringsverktyg hittas i Libguiden Search & Cite.

Nere på sidan i Referensteknik finns det länkar till andra referensguider som Oxford, Harvard och APA samt information om referenshanteringsprogrammet RefWorks. Det finns även resurser över hur man undviker plagiering.

Vilken referensstil ska jag använda?

Olika vetenskapliga discipliner använder olika referenssystem. Inom ekonomiska vetenskaper och samhällsvetenskaper är Harvardsystemet allmänt förekommande. De flesta ämnen på Hanken använder Harvard, med undantag av handelsrätt där Oxford är det system som oftast används. Fråga din lärare eller handledare om du är osäker på vilket referenssystem du ska använda. Använd guiderna på denna sida för att få hjälp med att utforma referenstekniken korrekt.

RefWorks

Om du använder ett referenshanteringssystem kan du skapa en egen databas med användbara referenser, och du kan skapa en referensförteckningt automatiskt. Biblioteket har licens till referenshanteringsprogrammet RefWorks och ordnar utbildning i hur programmet används. Du hittar RefWorks i Hanna och kan skapa ett användarkonto med din Hanken e-postaddress.

Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp med referenstekniken eller med RefWorks. Kurser i RefWorks ordnas regelbundet, se den aktuella kurskalendern. Kontakta biblioteket@hanken.fi och boka en tid om du inte hittar lämpliga tider i kurskalendern.

Hankens referensguide

Referensguide Hankens bibliotek

Flera referensguider

Guide till Harvardsystemet Högskolan i Borås
Harvardsystemet Högskolan i Jönköping

Oxfordsystemet Oxford University (på engelska)

The easy guide to referencing (video tutorial) Blekinge tekniska högskola
Flera referensguider på engelska

Plagiering

Hankens riktlinjer för plagiatkontroll

Urkunds plagiathandbok

Så undviker du plagiering. Testa dina kunskaper om referensteknik med hjälp av följande guider.
Interaktiva antiplagiatguiden Högskolan i Jönköping
Refero - antiplagieringsguide Läromedel som visar hur du kan använda andras texter i din text och på så vis undvika att plagiera. Blekinge Tekniska Högskola

Börja med att ladda ner Word 2016 på din dator (om du inte redan har). Det är gratis för dig som studerande på Hanken. Se på instruktioner:

Dokumentmallar för Windows 10 och MAC (Word 2016)

Observera att mallen är samma för både Windows och Mac men det finns olika instruktioner!

Dokumentmall kortare arbeten

 

Dokumentmall kandidatavhandling

 

Dokumentmall magisteravhandling

 

Dokumentmall magisteravhandling för svenskspråkiga studeranden som skriver på engelska

 

Dokumentmall doktorsavhandling

 

Dokumentmallar för övriga Word versioner för Windows

Dokumentmall kortare arbeten

 

Dokumentmall kandidatavhandling

 

Dokumentmall magisteravhandling

 

Dokumentmall doktorsavhandling

 

Referensteknik

Helsingfors
Sarah Hagström
+358 40 352 1408
sarah.hagstrom@hanken.fi

Vasa
Susanne Holmlund
+358 (0)50 4073 798
susanne.c.holmlund@hanken.fi

MS-Office, dokumentmallar 

Helsingfors & Vasa
Vilhelm Lönnberg
+358(0)50 5930 710
vilhelm.lonnberg@hanken.fi

DHanken

Biblioteket
biblioteket@hanken.fi