Formaterings- och referensguider

Här hittar du Hankens formaterings- och referensguider.

Formateringsguiden

Hanken använder formateringsguiden när det kommer till större och mindre akademiska arbeten och avhandlingar.

Formateringsguiden, även om den använder sig av Microsoft Words som botten, ger en uppfattning om hur skrivprogram fungerar och dessa kunskaper kan härledas till andra skrivprogram. Formateringsguiden innehåller instruktioner över hur man skall formatera avhandlingen eller det akademiska arbetet så att de följer Hankens standardformat. Guiden ger också instruktioner gällande övriga användbara funktioner i Word-programmet.

Referensguider

Hankens referensguide visar dig hur du på ett korrekt sätt hänvisar till källor både i löpande text och i en källförteckning. Referensguiden finns på svenska och engelska och riktar sig till alla på Hanken som skriver skriftliga arbeten. I guiden hittar du exempel på olika typer av källor och hur du refererar till dem på ett korrekt sätt. Referensguiden följer Harvardsystemet.

Information om referenshanteringsverktyg hittas i Libguides.

Nere på sidan Referensteknik finns det länkar till andra referensguider om Oxford och Harvard samt information om referenshanteringsprogrammet Mendeley. Det finns även resurser över hur man undviker plagiering.

Vilken referensstil ska jag använda?

Olika vetenskapliga discipliner använder olika referenssystem. Inom ekonomiska vetenskaper och samhällsvetenskaper är Harvardsystemet allmänt förekommande. De flesta ämnen på Hanken använder Harvard, med undantag av handelsrätt där Oxford är det system som oftast används. Fråga din lärare eller handledare om du är osäker på vilket referenssystem du ska använda. Använd guiderna på denna sida för att få hjälp med att utforma referenstekniken korrekt.

Referenshanteringssystem

Om du använder ett referenshanteringssystem kan du skapa en egen databas med användbara referenser, och skapa en referensförteckning automatiskt. Biblioteket ordnar utbildning i referenshanteringssystemet Mendeley. 

Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp med referenstekniken eller med Mendeley. Kurser i Mendeley ordnas regelbundet, se den aktuella kurskalendern. Kontakta biblioteket@hanken.fi och boka en tid om du inte hittar lämpliga tider i kurskalendern.

Hankens referensguide

Referensguide Hankens bibliotek

 

Flera referensguider

Guide till Harvardsystemet Högskolan i Borås
Harvardsystemet Högskolan i Jönköping

Oxfordsystemet Oxford University (på engelska)

 

Plagiering

Hankens riktlinjer för plagiatkontroll 

Urkunds plagiathandbok

Så undviker du plagiering. Testa dina kunskaper om referensteknik med hjälp av följande guide.
Refero - antiplagieringsguide Läromedel som visar hur du kan använda andras texter i din text och på så vis undvika att plagiera. Blekinge Tekniska Högskola

Referensteknik

Helsingfors
Sarah Hagström
+358 40 352 1408
sarah.hagstrom@hanken.fi

Vasa
Susanne Holmlund
+358 (0)50 4073 798
susanne.c.holmlund@hanken.fi

MS-Office, formatering

Helsingfors & Vasa
Vilhelm Lönnberg
+358(0)50 5930 710
vilhelm.lonnberg@hanken.fi

DHanken

Biblioteket
biblioteket@hanken.fi