Tjänster för lärare

Information för lärare om:

Undervisning

Hantering av forskningsdata (Research Data Management, RDM) är en integrerad del av god vetenskaplig praxis. Kandidat-, magister- och eMBA-studerande och doktorander följer de olika datahanteringsprocesserna med olika instruktioner. Se dessa två processer som beskrivs i Datahanteringsprocessen på Hanken.

Biblioteket erbjuder hjälp och undervisning i RDM för studerande och doktorander som stöd för lärande, undervisning och forskning. Vi ger stöd i form av undervisning i RDM som är integrerad i ordinarie seminarier eller kurser, fristående kortkurser, individuell handledning, eller självstudiematerial på webben.

Innehållet i undervisningen täcker frågorna om:

 • etiska och juridiska frågor som rör dataskydd och immateriella rättigheter (IPR),
 • datalagring och datasäkerhet,
 • att skapa och uppdatera en datahanteringsplan (data management plan, DMP), och
 • datadelning och bevarande.

Som lärare kan du beställa undervisning i RDM för din kurs eller seminarium. Innehållet i undervisningen kan anpassas till olika nivåer och kurser i samråd med ansvarig lärare.

Kontakt:

Qingbo Xu
+358 40 352 1266
qingbo.xu@hanken.fi
openresearch@hanken.fi 

Frågor om dataskydd kan adresseras till Hankens Dataskyddsombud dpo@hanken.fi.

Om du har frågor om etiska riktlinjer och etikprövning kontakta Hankens Stödperson för forskningsetik: Anu Helkkula, anu.helkkula@hanken.fi. Se Etiska principer och Etikprövning i LibGuiden om RDM. 

Mer detaljerad information om RDM, se LibGuiden om Hantering av forskningsdata.

Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning som stöd för lärande, undervisning och forskning. Vi ger stöd i form av:

 • undervisning i informationssökning som är integrerad i ordinarie kurser
 • fristående kortkurser
 • individuell handledning
 • självstudiematerial på webben.

Som lärare kan du beställa undervisning i informationssökning för din kurs. Målet är att undervisningen i första hand ska vara integrerad i ordinarie kurser. Innehållet i undervisningen kan anpassas till olika nivåer och kurser i samråd med ansvarig lärare.

Exempel på innehåll:

 • val av sökord och sökstrategi
 • val av relevanta databaser och andra informationskällor
 • källkritik (värdera sökresultat, identifiera vetenskapliga källor)
 • referensteknik.

Du kan också beställa undervisning i enskilda databaser eller referenshanteringsverktyget Mendeley.

Kontakt:

Helsingfors:

Sarah Hagström
+358 40 352 1408
sarah.hagstrom@hanken.fi

Vasa:

Susanne Holmlund
+358 (0)50 407 3798
susanne.c.holmlund@hanken.fi 

Upphovsrätt och licenser

Hankens studerande och personal har tillgång till mer än 170 000 e-böcker via biblioteket. För att använda de licensbelagda e-böckerna utanför Hankens nätverk krävs inloggning.

All information om e-böcker hittar du i bibliotekets
LibGuide för E-böcker på Hanken.

Med Kopiostos kopieringslicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen. Licensen omfattar både inhemskt och utländskt material.

Med text och bilder, kopieringslicensen tillåter dig att

 • Kopiera: 20 sidor per publikation, högst hälften av publikationen.
 • Skanna:
  • 20 sidor per publikation, högst 20 procent av publikationen.
  • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.
 • Skriva ut från internet: 20 sidor per digital källa.
 • Lagra och kopiera material som är fritt och lagligt tillgängligt på nätet:
  • 20 bilder eller sidor som i utskrivet format motsvarar A4-storlek per webbplats.
  • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.
  • 20 sidor per e-bok, högst 20 procent av e-boken.

För att vara upphovsrättsligt godkänt ska materialet rapporteras. Du kan göra detta själv på Kopiostos sida (på finska). Om du behöver hjälp kontakta biblioteket@hanken.fi.

Kopieringslicensen baserar sig på avtal mellan Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands universitet UNIFI rf och Kopiosto rf licens för universitet och yrkeshögskolor.

Instruktioner om hur man skapar länkar till artiklar och e-böcker för uppladdning i Moodle.

Licensavtalen som gjorts upp med databasleverantörerna tillåter inte att man publicerar elektroniska kopior av artiklar och böcker. Det är m.a.o. inte tillåtet att i Moodle ladda upp en pdf-fil av en artikel som finns i en licensbelagd databas. För att ha en laglig version som dessutom kan nås utanför Hankens nätverk ska du skapa en länk till dokumentet.

Länkarna byggs upp så här:

1. Adressen till Hankens proxyserver för att nå artiklar och e-böcker även utanför Hanken:

https://login.proxy.shh.fi/login?url=

OBS! Länkar till e-böcker på plattformarna ProQuest Ebook Central och VitalSource Bridge skall inte ha ett proxy-prefix eftersom tjänsterna har Shibboleth-inloggning.

2. En permanent länk till artikeln. Den permanenta länken finns i gränssnittet i anslutning till artikeln. I vissa databaser (EBSCO) kallas den för "permalink". Du kan kopiera en "permalink" och klistra in den efter Hankens proxyadress.

Den permanenta länken finns ofta i form av en DOI (Digital Object Identifier), som är ett identifieringsnummer för ett elektroniskt dokument. En DOI består av prefixet http://dx.doi.org/ vilket följs av en sifferserie.

Exempel
https://login.proxy.shh.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8116(02)00122-2

Med Kopiostos kopieringslicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen. Läs mera under rubriken Kopieringslicens för undervisningsbruk

Om du behöver hjälp kontakta biblioteket@hanken.fi.

I bibliotekets LibGuide om upphovsrätt kan du läsa mera om hur du får använda andras verk i din undervisning.

Om du har frågor kan du sända dem till biblioteket@hanken.fi.

Resurser

Det är examinatorns och institutionens ansvar att biblioteket i tid får rätt information om vilka kursböcker som ska beställas. Kostnaderna för ändringar och kompletteringar av kurslitteraturen som görs efter datumen nedan betalas av institutionen.

Checklista för lärare

1) Information om kursböcker som ska finnas tillgängliga för studerande i biblioteket eller som e-böcker ska matas in i Sisu / (WebOodi), inte i Moodle, i samband med kursplaneringen på våren.

2) Om du vill använda e-böcker bör du kontakta biblioteket (biblioteket@hanken.fi) innan du väljer titel, eftersom licensvillkoren för e-böcker är helt andra för bibliotek än för privatpersoner.

3) I Moodle kan du föra in länkar till artiklar och sådant kursmaterial som inte behöver finnas på biblioteket för utlåning. Anvisningar för hur du skapar länkar till artiklar och e-böcker som finns i bibliotekets databaser, finns i menyn för den här webbsidan. Observera att det inte är tillåtet att ladda upp pdf-filer av artiklar och kapitel till Moodle utan att raportera till Kopiosto .

4) Ifall litteraturen inte är klar när undervisningsutbudet fastslås på IR-mötet kan den meddelas senare, men då senast på följande datum beroende på undervisningsperioden:
Läsåret 2021-2022
Period 1: 9.8.2021
Period 2: 4.10.2021
Period 3: 16.12.2021
Period 4: 21.2.2022
S2: 26.4.2022

5) Kursböckerna anmäler du via blanketten. Genom att använda blanketten försäkrar du dig om att kurslitteraturen också förs in i Sisu (tidigare WebOodi). Förbered dig på att fylla i följande uppgifter: kursens nummer, kursens namn, ämne, examinator, författare, utgivningsår, titel, upplaga/upplagor (om det finns), tentlitteratur eller stödlitteratur/bredvidläsning,  samt gärna hur många som väntas delta i kursen om det är en ny kurs.

6) Kom ihåg att meddela biblioteket om nya kurser, annullerade kurser och kurser som byter period genast då ärendet behandlats av institutionsrådet.

Riktlinjer för kursboksanskaffning

- Biblioteket anskaffar i regel en bok per fem kursdeltagare, dock högst 25 exemplar.

- Kursböcker som utkommer i ny upplaga varje år, anskaffas endast vartannat år.

- Kurslitteratur för språk- och litteraturkurser anskaffas endast i två exemplar.

- E-böcker anskaffas parallellt som komplement till de tryckta exemplaren, om de finns tillgängligt med multianvändarlicens i någon av de plattformar som biblioteket har tillgång till.

- Biblioteket kan beställa institutionsexemplar men institutionerna betalar själva de exemplaren. Meddela oss vänligen om det behövs ett exemplar till institutionen.

För att komplettera och berika din egen undervisning kan du integrera audiovisuella föreläsningar från Kanopy i Moodle.

Öppna lärresurser (open educational resources, OER) är lärande-, undervisnings- och forskningsmaterial i alla format och medium som

 • är släppta för fri användning (Public Domain) eller
 • licensierade med öppen licens, vanligtvis Creative Commons creative commons., som ger andra än upphovsmannen rätt till avgiftsfri tillgång, återanvändning, tillämpning, bearbetning och spridning av materialet, med eller utan begränsningar.

I det nationella Biblioteket för öppna lärresurser - aoe.fi kan du söka efter och dela öppna lärresurser från alla utbildningsnivåer. Öppna lärresurser kan också sökas i Finna.fi som samlar material från museer, bibliotek och arkiv på en plats. Fler platser där du kan söka efter både nationella och internationella öppna lärresurser finns listade i Hur du hittar öppna lärresurser.

Lärare uppmuntras att publicera sina lärresurser i det nationella Biblioteket för öppna lärresurser - aoe.fi

När du publicerar lärresurser, se till att du har nödvändiga rättigheter att publicera resurserna (t.ex. upphovsrätt). Alla som har gjort en betydande insats till lärresurserna, inklusive studenter, ska uppmärksammas på ett korrekt sätt.

Det rekommenderas att publicera lärresurser med en Creative Commons-licens CC BY 4.0 eller CC BY-SA 4.0. Det rekommenderade formatet för en licens är: © [Author Name], Hanken School of Economics, 2021. CC BY 4.0/CC BY-SA 4.0.

Lärresurser och annat digitalt innehåll ska uppfylla tillgänglighetsdirektiv.

Mer information, se LibGuiden om Öppna lärresurser där du kan hitta svar på följande frågor:

 • Vad är öppna lärresurser?
 • Var hittar du öppna lärresurser?
 • Hur kan du använda öppna lärresurser?
 • Vad bör beaktas vid publiceringen av öppna lärresurser?
 • Vad är CC-licenser och hur används de i samband med öppna lärresurser?

 

Kontakt

Kursböcker

Helsingfors
Anne Granberg
+358 (0)40 3521 398
biblioteket@hanken.fi

Vasa
Hanna Nordberg
+358 (0)50 572 3548
biblioteket@hanken.fi

E-böcker

Marlene Backman
+358 (0)40 3521 263
biblioteket@hanken.fi

Att skapa länkar till licensbelagt material

Sarah Hagström
+358 40 352 1408
sarah.hagstrom@hanken.fi

Undervisning i informationssökning

Helsingfors
Sarah Hagström
+358 40 352 1408
sarah.hagstrom@hanken.fi 

Vasa
Susanne Holmlund
+358 (0)50 407 3798
susanne.c.holmlund@hanken.fi