Skriv- och språkstöd

Skriv- och språkstöd.

På bibliotekets skrivsidor hittar du många verktyg som hjälper dig att skriva vetenskapliga och andre texter.

Språkalliansen  ger språkstöd.

Tänk också på att följa hederlig vetenskaplig praxis när du skriver dina texter och inte göra dig skyldig till fusk eller plagiat. Via plagiatprogrammen kontrolleras att du följer reglerna.