Information för forskarstuderande

På denna sida hittar du som forskarstuderande information om studierna inom ramen för Hankens forskarutbildning.

Är du intresserad av att idka forskarstudier och söka till Hankens forskarutbildning? På våra webbsidor "Sök till forskarutbildning" hittar du information om Hankens forskarutbildning, våra handledare, våra alumner samt information om hur du söker till forskarutbildning.

Sidorna upprätthålls av teamet för forskarutbildning vid undervisningsstöd och -planering. Frågor både om materialet och om forskarskolans verksamhet i allmänhet kan riktas till doctoral.studies[a]hanken.fi.