Enheten för forskning och universitetsservice

Enheten erbjuder stöd för forskning och service riktat till hela högskolan.

Till enheten för forsknings- och universitetsservice hör Hankens forskningsservice, bibliotek, datacentral, personalärenden, kommunikation, juridik samt interna fastighetstjänster och –underhåll.

Direktionen för enheten för forsknings- och universitetsservice fungerar som styrgrupp för datasäkerhet och dataskydd.

Enheten är indelad i sju avdelningar:

Enhetens direktör

Elina Stadigh

Direktör för enheten för forskning och universitetsservice
elina.stadigh@hanken.fi
+358 40 352 1299