Enheten för utbildning och digitala tjänster

Enheten för utbildning och digitala tjänster ansvarar för och utvecklar processerna för antagning och studier och undervisning på alla nivåer.

Enheten arbetar i sex olika team. Mera information om vem som arbetar i teamen hittas på undersidorna.

Ansökningsservice

Våning 3 ½, A-byggnaden, Helsingfors

Institutionernas amanuenser

På institutionerna och centret för språk och affärskommunikation sköter amanuenserna om det administrativa stödet på institutionerna.

IT

InfoBITen vid Quantum, Helsingfors
Våning 2, Runebergsflygeln, Helsingfors
Våning 3, Vasa

  • help@hanken.fi hjälp IT och AV relaterade problemsituationer och frågor om datasäkerhet och dataskydd

Studieservice

Våning 2, A-byggnaden, Helsingfors
Studiebyrån, Vasa

Teaching Lab Opens in new window

Våning 3, Runebergsflygeln, Helsingfors

Undervisningsplanering och studieregister

Våning 2, A-byggnaden, Helsingfors
Våning 3, Runebergsgatans flygel, Helsingfors

Hankens öppna universitet

Våning 5, A-byggnaden, Helsingfors