Hanken HIT genom åren

Hanken International Talent är Hankens initiativ för att stödja internationella examenstuderandes integration till det finska arbetslivet och samhället. Sedan grundandet 2017 har Hanken HIT gått från att vara ett projekt till en viktig del av tjänsterna till studerande.

Hanken International Talent är en del av Talent Boost

Hanken International Talent startade år 2017 som ett initativ för internationella talanger på Hanken och har sedan dess vuxit framgångsrikt. Hanken International Talent är en del av nationella programmet Talent Boost, organiserat av Arbets- och Näringsministeriet tillsammans med Business Finland. 

Talent Boost är ett nationellt program som syftar till att locka internationell arbetskraft att flytta till Finland och slå sig ner här. Målet är att göra Finland känt och attraktivt för internationell arbetskraft och att förbättra sysselsättningen av internationell arbetskraft som redan finns i Finland i uppgifter som motsvarar deras kompetens. Läs mera om Talent Boost här.

Samarbete mellan universitet

I huvudstadsregionen började högskoleinstitutens Talent Boost-samarbete genom projektet AIKO (Talent Accelerating Growth) 2019, avsett att implementera International Talent-program i högskolornas tjänster. Eftersom Hanken var en pionjär i att erbjuda ett International Talent-progran så figurerade Hanken International Talent som en modell för andra högskolor att benchmarka och Hanken erbjöd workshops för att dela vår värdefulla erfarenhet. AIKO-projektet avslutades 2021 men nära Talent Boost-samarbete mellan högskolor har fortsatt alltsedan. 

Från projekt till omfattande stöd

Från 2017 till 2021 fokuserade Hanken International Talent mest på att knyta individuella kontakter mellan internationella studerande och företag. För att stöda studerandes integration matchade Hanken HIT studerande och företag med fokus på ett mentorskap mellan de två. I programmet ingick också evenemang för nätverkande och andra värdefulla aktiviteter för att bekanta sig med finska företag och finskt arbetsliv. 

De senaste åren har Hanken HIT utvecklats från ett program man ansökte till, till ett initativ som omfattar alla internationella examenstuderande på Hanken. Idag kan alla studerande få stöd enligt egna behov och intressen, och fritt välja att utföra en studiemodul som erbjuder extra stöd för integration till det finska arbetslivet och samhället. Hanken International talent förändras kontinuerligt för att erbjuda bästa möjliga tjänster åt vår växande skara internationella examenstuderande - både på Hanken och tillsammans med våra intressenter. 

 

Under de senaste åren har våra studerande haft olika sorters samarbeten med Hanken International Talent-företag. Studerande har fått en insyn i företaget och branschen i fråga, och samtidigt skapat kontakter och ett nätverk i det finska arbetslivet.

Före detta studerande berättar om sina upplevelser av Hanken International Talent:

Tri Nguyen got a mentor from Wärtsilä who helped him to develope his competencies and gain a better understanding about working in FInland.

 

Fazer & KPMG

 

 MeetingPackage

 

EY

 

Wärtsilä

 

 

Samarbete med intressenter

Grunden för våra tjänster är byggd på starkt samarbete med våra intressenter. Det aktiva samspelet med Talent Boost-nätverket bestående av högskolor, kommuner och AN-byråer, utökar möjligheterna för tjänster till våra studerande. Genom åren har företagssamarbeten också varit viktiga för arbetslivsinteraktioner för studerande. I den tidigare fasen av initiativet engagerade sig representanter från följande företag som mentorer åt våra studerande: