Kontaktuppgifter för ämnet logistik och samhällsansvar

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter för ämnet logistik och samhällsansvar.

Ämnesansvarig
Anna Aminoff

Koordinator för studiehelheten i företagsansvar
Nikodemus Solitander

Amanuens
Miranda Lillqvist

Пользователи

Affiliated Researcher
Associate Professor (Tenure Track)
Affiliated Researcher
University Lecturer
Administrative Assistant
Affiliated Researcher
Affiliated Researcher
Professor
Affiliated Researcher
Affiliated Researcher
Professor
Doctoral Student
Postdoctoral Researcher
Postdoctoral Researcher
Affiliated Researcher
Doctoral Student
Professor
Postdoctoral Researcher
Course Assistant
Postdoctoral Researcher
Doctoral Student
Assistant Professor (Tenure Track)
Associate Professor
Project Coordinator
Affiliated Researcher
Doctoral Student
Project Researcher
Affiliated Researcher
Doctoral Student
Assistant Professor (Tenure Track)
Postdoctoral Researcher
Doctoral Student
Doctoral Student
Lecturer
Associate Professor (Tenure Track)
Administrative Assistant
Junior Researcher