FAQ - vanliga frågor

Här hittar du svaren på vanliga frågor gällande antagningen till den svenskspråkiga magisterutbildningen.

Hur vet jag ifall jag avlagt tillräckligt med relevanta studier i ämnet jag söker till? 

För att antas till magisterutbildningen ska du ha avlagt minst 30 sp i ekonomiska vetenskaper relevanta för huvudämnet du söker till. Dessa 30 sp bör i regel bestå av grund- och ämnesstudier inom huvudämnet.

Det är upp till var och en sökande att själv göra en bedömning av ens tidigare studier och dess relevans för ämnet. Tips för hur du kan göra detta hittar du här. I ansökan bör man lista alla kurser som man anser vara relevanta.

Hanken tar inte på förhand ställning till relevansen av enskilda kurser eller sökandes bakgrund, dvs. det går inte att kontrollera på förhand ifall man uppfyller kravet. Bedömningen görs av ämnet i fråga och sker enbart under behandlingen av ansökningarna.


Måste de minst 30 sp relevanta för ämnet vara avlagda inom den behörighetsgivande examen?

De 30 studiepoängen i ekonomiska vetenskaper som krävs för antagning behöver inte nödvändigtvis ingå i din behörighetsgivande examen. Du kan till exempel ha avlagt dem som Öppna universitetsstudier. Kom då ihåg att bifoga ett separat studieutdrag över dessa till din ansökan.


Vilken examen kan man söka in med?

Du bör ha avlagt minst en lägre högskoleexamen (kandidatexamen), en yrkeshögskoleexamen eller en utländsk examen vid erkänt universitet som motsvarar 180 sp (ECTS).


Vad ska jag göra om min högskola inte vill skriva ut ett GPA-intyg?

Om du av någon orsak inte kan få ett GPA intyg utskrivet av din högskola ska du själv i ansökningsblanketten fylla i ditt GPA (medeltal) för hela din behörighetsgivande examen. Bara kurser med siffervitsord räknas med, i övrigt räknas allt som ingår i din behörighetsgivande examen. GPA ska räknas normalt (dvs. oberoende av kursernas studiepoäng). Du ska inte bifoga någon dokumentation över din uträkning, Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.


Varför blev jag inte antagen fast jag uppfyllt alla behörighetskrav?

Såsom det framgår på Hankens hemsida antas man inte automatiskt trots att man är behörig att söka, utan alla behöriga sökande rankas och endast de bäst rankade inom varje ämne antas.


Hur många antas per år totalt samt ämnesvis? 

Alla sökande rangordnas ämnesvis baserat på de handlingar som sökande har lämnat in innan ansökningstidens utgång. De bäst rankade antas inom varje ämne. Totalt antas ca 40 studerande per år till magisterstudier på svenska, fördelat på alla ämnen och båda studieorterna. 

Du kan se antagningsstatistik från de tre senaste åren via PDF-dokumentet nedan.


Får jag mina tidigare studier tillgodoräknade?

Du hittar mer om tillgodoräkning av studier på Hankens hemsida. Tillgodoräkning sker alltså först då du blivit antagen till Hanken, dvs. det är omöjligt att i ansökningsskedet ge något svar gällande hur mycket av dina tidigare studier du kan få tillgodo.