Information för villkorligt antagna

På denna sida hittar du information om vad du som villkorligt antagen behöver göra för att din antagning ska bli slutgiltig.

Är ditt erbjudande om studieplats villkorligt?

 • Kontrollera i ditt antagningsbrev om ditt erbjudande om studieplats är VILLKORLIGT – i så fall gäller informationen på denna sida dig.
  • Om ditt erbjudande är slutgiltigt gäller informationen på denna sida inte dig. 
 • Om ditt erbjudande är villkorligt, behöver du uppfylla villkoren inom den utsatta tiden för att ditt erbjudande om studieplats inte ska utgå.

Välj nedan vilken utbildning du blivit antagen till för att få rätt information om vad som gäller dig!

Notera! Om ditt erbjudande är villkorligt endast på grund av att du är betalningsskyldig i fråga om studieavgifter (tution fee), ska du följa de instruktioner som du fått i ditt antagningsbrev.

IB-examen

Du som är villkorligt antagen ska:

 • Be att IBIS-tjänsten (International Baccalaureate-organisationen) levererar dina vitsord elektroniskt direkt till Hanken så att vi har tillgång till dina uppgifter senast 11.7.2024.

Notera!

 • Uppgifter som lämnas in via IBIS-tjänsten betraktas som officiellt bestyrkta, så du inte behöver lämna in några papper till oss.
 • Om du ansökt till kandidatutbildning på svenska ska du också be att IBIS levererar dina vitsord till Östra Finlands universitet som är koordinator för ekonomiantagningen på svenska.

Gymnasieexamen från Sverige

Du som är villkorligt antagen ska: 

 • Ladda upp en elektronisk kopia av ditt slutliga examensbevis via ansökningsblanketten på studieinfo.fi senast 11.7.2024 kl.15.00. Ditt antagningsbesked är villkorligt tills vi verifierat ditt slutliga examensbevis. Om du redan i samband med ansökan lämnade in ditt slutbetyg behöver du inte ladda upp det på nytt. 

Vid antagning verifierar Hanken din svenska gymnasieexamen direkt med gymnasiet du fått din examen från. Du behöver alltså inte skicka några dokument till oss per post. 

EB-examen, RP/DIA-examen, Åländsk yrkesexamen, övriga utländska examina

Du som är villkorligt antagen ska:

Lämna in de officiellt bestyrka kopiorna per post till Hankens Ansökningsservice:

Hankens Ansökningsservice
PB 479
00100 Helsingfors

Notera! Hanken återlämnar inte inlämnade bilagor. Sänd oss därför inte dina ursprungliga dokument, utan enbart officiellt bestyrkta kopior.

Om du avlägger examen under våren 2024:

 • Ladda upp dina slutgiltiga betygskopior och studieutdrag, eller länk till Min Studieinfo, senast 31.7.2024 kl.15.00 via ansökningsblanketten i Studieinfo.fi-portalen. 

Om du redan är utexaminerad men blir villkorligt antagen:

 • Skicka in ditt betyg samt studieutdrag (alla sidor) som officiellt bestyrkta kopior senast 31.7.2024 kl. 15.00.

  Lämna in de officiellt bestyrka kopiorna per post till Hankens Ansökningsservice.

  Hankens Ansökningsservice
  PB 479
  00100 Helsingfors

Notera! Hanken återlämnar inte inlämnade bilagor. Sänd oss därför inte dina ursprungliga dokument, utan enbart officiellt bestyrkta kopior.

Är din behörighetsgivande examen avlagd utanför Finland?

 • Om din examen är avlagd utanför Finland ska du kontrollera de exakta dokumentkraven här.

Examen avlagd i Finland

 • Om din behörighetsgivande examen är avlagd i Finland, ladda upp en MinStudieinfo-länk på ditt ursprungliga ansökningsblankett och informera admissons@hanken.fi om att du har bifogat länken så att vi kan verifiera den.
 • Om du inte kan logga in och dela din utbildninginformation i MinStudieinfo ska du ladda upp ditt examensbetyg och slutgiltiga studieregisterutdrag på din ursprungliga ansökningsblankett OCH leverera dina betyg som officiellt bestyrkta kopior (inklusive möjliga översättningar). Läs mera om dokumentkraven.
 • Deadline (framgår även av ditt antagningsbrev):
  • 23.5.2024 kl.15.00: Studerande som antagits direkt då antagningsresultaten publicerades.
  • 31.7.2024 kl. 15.00: Studerande som antagits från kölistan eller studerande som i ansökningsskedet ansökte på basis av en inkomplett examen.

Examen avlagd i ett annat land

 • Om din behörighetsgivande examen har avlagts utomlands ska du leverera dina betyg antingen via en digital verifieringstjänst eller som officiellt bestyrkta kopior (inklusive möjliga översättningar). Läs mera om dokumentkraven. 
 • Om du inte har utexaminerats ännu ska du vänta och leverera dokumenten när du har utexaminerats och även ladda upp en kopia på ditt examensbetyg och slutgiltiga studieregisterutdrag på din ursprungliga ansökningsblankett. 
 • Deadline (framgår även av ditt antagningsbrev):
  • 23.5.2024 kl.15.00: Studerande som antagits direkt då antagningsresultaten publicerades.
  • 31.7.2024 kl. 15.00: Studerande som i ansökningsskedet ansökte på basis av en inkomplett examen och studerande som antagits från kölistan.

Examen avlagd i Finland

 • Om din behörighetsgivande examen är avlagd i Finland, ladda upp en MinStudieinfo-länk på ditt ursprungliga ansökningsblankett och informera admissons@hanken.fi om att du har bifogat länken så att vi kan verifiera den.
 • Om du inte han logga in och dela din utbildninginformation i MinStudieinfo, skall du ladda upp ditt examensbetyg och slutgiltiga studieregisterutdrag på din ursprungliga ansökningsblankett OCH leverera dina betyg antingen via en digital verifieringstjänst eller som officiellt bestyrkta kopior (inklusive möjliga översättningar). Läs mera om dokumentkraven.

Examen avlagd i ett annat land

 • Om din behörighetsgivande examen har avlagts utomlands ska du leverera dina betyg antingen via en digital verifieringstjänst eller som officiellt bestyrkta kopior (inklusive möjliga översättningar). Läs mera om dokumentkraven. 
 • Om du inte har utexaminerats ännu ska du vänta och leverera dokumenten när du har utexaminerats och även ladda upp en kopia på ditt examensbetyg och slutgiltiga studieregisterutdrag på din ursprungliga ansökningsblankett.