Vad kan du studera på Hanken?

Hankens Entre i Helsingfors med studerande sittande i gräset
På den här sidan kan du läsa om vilka olika ämnen du kan läsa hos oss inom ramen för din kandidatutbildning.

Om du börjar på Hanken på det svenska kandidatprogrammet så kommer du under ditt första studieår gå grundkurser i alla de ämnen som Hanken erbjuder. Detta ger dig en bra grundförståelse inom alla delar av ekonomi och hjälper dig välja huvudämne. Efter första studieåret väljer alla sitt huvudämne. Genom att nedan trycka på det ämne du är intresserad av kommer du förflyttas till ämnets sida, där du kan läsa mer om det. 

Huvudämnen på kandidatnivå på svenska

Kandidatstudiernas uppbyggnad

Kandidatstudierna på Hanken är strukturerade på följande sätt under de tre år som är den planerade studietiden. I studierna ingår grundstudier, huvudämnesstudier, språkstudier och en utlandsperiod. Studierna är heltidsstudier på plats på den ort du antagits till.

Kandidatnivå studiernas uppbyggnad