Utskrift - kopiering - skanning

Hankens skrivare är så kallade multifunktionsapparater, så du hittar skrivare, kopiator och skanner i samma apparat.

Instruktioner för att ta nya printrarna i användning

Detta är instruktionen för att ta i användning nya printrarna, som installerades i juni 2023. Dessa åtgärder gäller dem, som har tidigare haft follow-you printerkön installerad.

Den nya printerkön heter Follow-Me. Ifall nya kön inte dyker upp automatiskt på din dator behöver du kolla att din dator är kopplad med kabel till Hankens nät (t.ex. via din dockningsstation, det räcker inte med Hankens wifi) och utföra en ut och inloggning på datorn. När du utför ut och inloggningen borde det dyka upp en ny Follow-Me printerkö, som du skall använda i fortsättningen. Gamla printerkön hette follow-you och fungerar inte längre.

Då du printar för första gången behöver du logga in också på printern. Detta sker genom att visa din tag/kort/nyckel åt printern och sedan logga in med ditt användarnamn och lösenord. Detta steg behöver du göra endast första gången du printar, efter det kommer det att fungera genom att enbart visa taggen/nyckeln/kortet.

 

Installation av skrivare

Follow-you skrivare installeras automatiskt när du loggar in på en Hanken dator.

Om skrivaren inte syns, kontakta help@hanken.fi

 

Papercut Mobility Print

OBS! Dessa instruktioner gäller inte Hanken Windows datorer. Du måste vara inloggad på eduroam eller något annat Hanken nätverk för att kunna installera eller printa med Mobility Print på din dator.

Applikationen Papercut Mobility Print är endast avsedd för utskrift från din egna dator eller en Hanken Mac dator. Installera inte Mobility Print-applikationen enligt dessa instruktioner på Windows datorer som underhålls av Hanken.

Installering av Mobility Print

 1. Använd din webbläsare för att gå till https://print.hanken.fi:9164/setup Opens in new window
 2. Klicka på Download
  View showing steps to set up Papercut Mobility Print
 3. Spara filen och öppna den.
 4. Svara Ja/Yes på frågan i fönstret User Account Control som möjligen öppnas.
 5. Välj engelska som språk.
  View of popup for selecting language for printer setup
 6. Acceptera licensavtalet och tryck på Nästa.
  View of popup to accept Mobility Print user license
 7. Applikationen Mobility Print genererar en lista över tillgängliga skrivare.
  a)    Välj Follow-Me-Mobility från listan.
  b)    Klicka på Nästa.
  View of popup with selection of printer for Mobility Print
 8. Om du får felmeddelandet Failed to retrieve printer list. Do you want to retry?
  a)    Se till att din maskin är ansluten till Eduroam eller Hanken nätverket.
  b)    Försök igen.
  View of popup with information about printer list retrieval failure
 9. Ange bara ditt användarnamn (OBS! utan @hanken.fi) och ditt Hanken-lösenord.
 10. Tryck på Next.
 11. Printern är nu redo att användas.

Utskrift

För utskrift används Follow-Me printerkön. Efter att du skickat ditt arbete till kön, gå till vilken som helst multifunktionsapparat och logga in med din printerbricka. Första gången du visar din printerbricka till kortläsaren ber den dig att registrera den till PaperCut. Ange i detta fall ditt användarnamn och ditt Hanken-lösenord.

All utskrift sker automatiskt tvåsidigt och i svartvitt. Behövs utskrift ensidigt eller i färg måste man ställa in det skilt varje utskriftssession. Alla multifunktionsapparater är likadana och kan skriva ut i färg, förutom skrivaren i studieverkstaden i Helsingfors.

 1. Välj Print från menyn eller tryck på ctrl+p (detta är ofta, men inte alltid, en genväg för utskrift) i det program du vill skriva ut ditt arbete från.
 2. I utskriftsmenyn som öppnas bör du välja Follow-Me som skrivare. Kolla också de andra inställningarna som t.ex. pappersstorlek, dubbelsidor osv.
  Välj Follow-Me printerkön
 3. Klicka Print.
 4. Din utskrift har nu flyttat i Hankens nätverk till Follow-Me printerkön och kan skrivas ut.
 5. Gå till multifunktionsapparaten.
 6. Sätt din printerbricka på kortläsaren ovanför eller bredvid pekskärmen. 
  Tagplatsen vid printern markerad
 7. Första gången du visar din printerbricka till kortläsaren ber den dig att registrera den till PaperCut. Ange i detta fall ditt användarnamn och ditt Hanken-lösenord. 
  Registrationsfält för PaperCut systemet på printern
 8. Välj antingen
  a) "Print all" för att frigöra alla jobb på en gång, eller
  b) "Print Release" för att frigöra dina valda jobb. 
  Välj Print Release eller Print all vid printern
 9. Välj jobbet som ska skrivas ut genom att trycka på "Print" till höger.
  Om du vill ta bort jobbet trycker du på papperskorgen. 
  Printerkön med printknappen ner till höger
 10. Jobbet skrivs ut och texten " Print job released successfully " visas på skärmen. 
  1 print job released succesfully står på printerskärmen

   

 

Du kan printa ut dina arbeten också via adressen print.hanken.fi.

 1. Logga först in på Eduroam och gå sedan till print.hanken.fi.
 2. Logga in med ditt Hanken användarnamn och lösenord.
  PaperCut Web Print Login view
 3. Efter lyckad inloggning kommer du till en vy där du kan se information om dina printerkrediter.
  PaperCut Web Print Summary view
 4. Välj Web Print längst nere i menyn för att komma åt vyn där du kan ladda upp dina filer till Hankens Follow Me printerkö.
  PaperCut Web Print Queue view
 5. Nu kan du gå till multifunktionsapparaten för att printa ut dina arbeten. Om du behöver instruktioner för att använda multifunktionsapparaten hittar du instruktionerna för det under Utskriftsinstruktioner från och med punkt 6.

 

 

 

Kopiering

Kopiering sker vid multifunktionsapparaten. Logga in med din printerbricka. Första gången du visar din printerbricka till kortläsaren ber den dig att registrera den till PaperCut. Ange i detta fall ditt användarnamn och ditt Hanken-lösenord. Välj sedan "Access Device" och på nytt "Access Device". Tryck sedan på "Copy" knappen efter vilket du har möjlighet att välja inställningar för kopieringen. Möjliga val är t.ex. färg/svartvitt, zoom, duplex, antal kopior. Häftningsfunktionen finns på A3 multifunktionsenheterna. Börja kopieringen genom att trycka på "Start" knappen.

 1. Gå till multifunktionsenheten.
 2. Sätt din printerbricka på kortläsaren ovanför eller bredvid pekskärmen. 
  Tagplatsen vid printern markerad
 3. Första gången du visar din printerbricka till kortläsaren ber den dig att registrera den till PaperCut. 
 4. Ange ditt användarnamn och ditt Hanken-lösenord. 
  Registrationsfält för PaperCut systemet på printern
 5. Tryck på knappen ”Access device” på multifunktionsapparaten. 
  Access Device selection on printer
 6. Tryck på ”Access Device” en gång till. 
  Access Device button on printer
 7. Tryck på knappen ”Copy” på multifunktionsenheten. 
  Copy button on printer
 8. Du kan göra önskade kopieringsval på multifunktionsenhetens pekskärm. Möjliga val är t.ex. färg/svartvitt, zoom, duplex, antal kopior. Häftnings funktionen finns på A3 multifunktionsenheterna. 
  Copy settings on printer
 9. Tryck på START-knappen. Kopieringen börjar.
 10. Kom ihåg att logga ut från enheten. 
  Log out button marked on printer

 

Skanning

Instruktioner för skanning kommer strax.

Multifunktionsapparaternas placering

Personal

För personalen finns apparater på varje avdelning/enhet.

Studenter

Helsingfors:

 • Studieverkstaden
 • Korridoren utanför datorsalarna på fjärde våningen (2 st)
 • Akvariet i biblioteket (datasal)
 • Utanför IB bokhandel

Vasa:

 • Aulan på första våningen
 • Utanför datasalarna på tredje våningen

Krediter

Som student behöver du köpa utskriftskrediter för att använda en skrivare på Hanken. Utskriftskrediterna köps från IB bokhandel Opens in new window .

Personalens och doktorandernas utskrifter betalas av enheten.

Printerbricka

I tabellen nedan ser du varifrån du kan få din printerbricka.

Vem Helsingfors Vasa
Studerande IB eller InfoBITen IB
Personalen Växeln Datacentralen
Doktorander, associerade Växeln Datacentralen
 1. Gå till multifunktionsenheten.
 2. Sätt din printerbricka på kortläsaren ovanför eller bredvid pekskärmen. 
  Tagplatsen vid printern markerad
 3. Första gången du visar din printerbricka till kortläsaren ber den dig att registrera den till PaperCut.
 4. Ange ditt användarnamn och ditt Hanken-lösenord. 
  Registrationsfält för PaperCut systemet på printern
 5. Nu är printerbrickan registrerad och du behöver i fortsättningen logga in på apparaterna endast med den.
 6. Fortsätt med att utföra det du behöver eller logga ut. 
  Log out button marked on printer

Varje printerbricka är kopplad till en viss användare via Hankens användardatabas. Printerbrickan är alltså personlig och kopplad till ditt användarkonto.

Meddela därför GENAST du tappat bort brickan till:

 • help@hanken.fi eller
 • IB eller InfoBITen i Helsingfors
 • eller Datacentralen i Vasa.

Om du får en ny bricka kopplas den till ditt konto istället för den gamla så fort du registrerar den.

En person som hittar den kan skriva ut det du skickat till skrivaren och kopiera eller skanna på din bekostnad. Personen kan inte skriva ut till skrivarkön i ditt namn.