Introduktionsdagar

Introduktionsdagar för nya forskarstudernade

I början av terminen ordnas ett introduktionsseminarium för alla nyantagna forskarstuderande. I september hålls introduktionsseminariet under en till två dagar.

Under introduktionsseminariet ges information om bl.a.:

  • Forskarstudiernas allmänna struktur
  • Olika kursarrangörer
  • Nationella och internationella nätverk
  • Finansieringsalternativ
  • Bibliotekets, datacentralens samt studieregister teamens tjänster för forskarstuderande 
  • Praktiska förfaranden, t.ex. kontaktuppgifter till doktorsprogrammet, amanuenser och studiecoachen

ntroduktionsseminariet utgör ett tillfälle för nya forskarstuderande att lära känna både varandra och flera från den undervisande och den administrativa personalen. I samband med introduktionsseminarierna ordnas en kick-off inför hösten, dit även redan aktiva forskarstuderande på Hanken bjuds in.

Nyantagna forskarstuderande får information om introduktionsseminariet per e-post. Deltagarna får tillgång till material i elektronisk form efter själva tillfället.

Introductory sessions 2022

 

För mera info om introduktionsdagen som arrangeras online onsdagen den 31 augusti 2022 - vänligen byt till den engelska sidan