Introduktionsdagar

Introduktionsdagar för nya doktorander

I början av terminen ordnas flera olika Introduktionsdagar för alla nyantagna doktorander. 

Hösten 2024 Introduktionsdagar:
 

1.8 kl 09:00-14:00 Välkommen till Hanken och doktorsprogrammet! Ordnas i Helsingfors (rum: A403, EMBA) och Vasa (rum: V106). (Obligatorisk närvaro)

7.8 kl 09:00-09:30 IT-info 
      kl 09:30-11.30 Extern finansierings information
      kl 12:30-14:00 Biblioteket ger information 
      kl 14:00-15:30 Drop-in feedback för extern forskningsfinansierings ansökan
      Rum: Helsingfors A304 och Vasa V105

15-16.8 Introduktions "läger" i Tammerfors  (Obligatorisk närvaro)

19.8 enbart Helsingfors 09:00-11:00 How to write a compelling funding application (rum: A405)
Alla: kl 12:00-14:30 Datasäkerhet och kommunikation (Rum: uppdateras senare) och Teams till Vasa

20.8 
Vasa: 09:00-11:30 How to write a compelling funding application (Teams)
Helsingfors: 13:00-15:00 How to write a compelling funding application (Rum: A405)

29.8 kl 09:00-12:00 Träff med amanuenserna och Direktör ( Obligatorisk närvaro). Rum: A403 Emba
 

Dessa evenemang är planerade för våra nya doktorander och ypperliga tillfällen för nya doktorander att lära känna både varandra och flera från den undervisande och den administrativa personalen.

Nyantagna doktorander får mera information om programmet via e-post.

Introductory sessions 2022