Introduktionsdagar

Introduktionsdagar för nya forskarstudernade

I början av terminen ordnas ett introduktionsseminarium för alla nyantagna forskarstuderande. I september hålls introduktionsseminariet under en till två dagar.

Under introduktionsseminariet ges bl.a. information om:

  • Forskarstudiernas allmänna struktur
  • Olika kursarrangörer
  • Nationella och internationella nätverk
  • Finansieringsalternativ
  • Bibliotekets tjänster för forskarstuderande

Introduktionsseminariet utgör ett tillfälle för nya forskarstuderande att lära känna både varandra och flera från den undervisande och den administrativa personalen. I samband med introduktionsseminarierna ordnas en kick-off inför hösten, dit även redan aktiva forskarstuderande på Hanken bjuds in.

Nyantagna forskarstuderande får information om introduktionsseminariet per e-post. Deltagarna får tillgång till material i elektronisk form efter själva tillfället.

img_3374scaled.jpg

 

För mer info om introduktionsdagen torsdagen den 26 Augusti 2021 - vänligen byt till den engelska sidan för information om introduktionsdagen