Blanketter

En blankettbank för studerande.

Denna sida innehåller en blankettbank för Hankens studerande. Här finns alla blanketter och länkar till e-blanketter som du kan behöva under sin studietid. Flera av dessa blanketter finns även på andra sidor och de flesta av dem ska lämnas in till Studentservice/studiebyrån i Helsingfors eller Vasa.

Läs noggrant igenom blanketten - du måste kanske be om namnunderteckningar eller bifoga intyg innan du kan lämna in blanketten!

Du kan beställa närvarointyg och studieutdrag via denna elektroniska blankett.

Studieutdraget/närvarointyget skannas in och sänds till din Hankenmejladress. Du kan också få studieutdraget/närvarointyget i pappersform. Se blanketten för mer instruktioner gällande detta.

Om du inte får blanketten att fungera, vänligen kontakta studieinfo@hanken.fi.

När du har avlagt alla studier och lämnat in din avhandling måste du ansöka om att få ditt examensbetyg, det utfärdas inte automatiskt.

Blanketten för betygsansökan och mera information finns på sidan Examensbetyg.

Studerande vid andra finländska universitet som tar kurser vid Hanken ska fylla i en blankett för ansökan om studierätt för samarbetsstudier. Detta gäller även studerande som ansöker enligt JOO-avtalet.

Blankett för ansökan om samarbetsstudier i Helsingfors https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2441/lomake.html

Blankett för ansökan om samarbetsstudier i Vasa https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2294/lomake.html

Blankett för språkstudier utanför JOO-avtalet https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2292/lomake.html

Ifall du har kurser som blivit föråldrade ska du uppdatera dina gamla kurser. Här kommer du till ansökningsblanketten för uppdatering av föråldrat studieavsnitt.

 

 

Registreringsblankett för gästande doktorander.doc

Du hittar information om magisteravhandlingsprocessen och instruktioner för inlämning av avhandlingen på denna sida.

Du kan ansöka om studierabatt genom att ha ett studiekort med en ikraftvarande läsårsdekal. Om du inte har ett studiekort eller ifall dina uppgifter har ändrat sedan du senast uppdaterade ditt studiekort, kan du ansöka om studierabatt genom att få denna blankett undertecknad i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa. Lokaltrafiken i Vasa kräver ett närvarointyg för att aktivera förmånen.

Mera information: https://www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/rabattbiljetter/studerande eller fyll i blanketten

I Vasa: http://www.vaasanpaikallisliikenne.fi/

Du som är kandidat- eller magisterstuderande och har begränsad studierätt kan vid behov ansöka om tilläggstid ifall dina studier fördröjts. Ansökan gör du  elektroniskt inom maj eller november beroende på om din studierätt om din studierätt tar slut i juli eller december.
Elektronisk ansökan för kandidatstuderande
Elektronisk ansökan för magisterstuderande

Om du har glömt att närvaro- eller frånvaroanmäla dig för läsåret måste du först ansöka om återinskrivning via denna elektroniska blankett: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1841/lomake.html

 

Ifall du inte längre vill studera på Hanken kan du avsäga dig din examensstudierätt genom att fylla i följande e-blankett: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2457/lomake.html

 

Saknar du finska bankkoder eller finskt personnummer kan du skriva ut och/eller fylla i följande blankett och skicka den till studieinfo@hanken.fi:

 

Efter utbytet kan du i vissa fall anhålla om att få utbytesstudierna tillgodoräknade som studieprestation i språk (4 ECTS). Dessa 4 ECTS räknas inte inom de 30 ECTS som stipendiet förutsätter att du avlägger under ditt utbyte, utan är en "bonus" utöver dessa.

Du ansöker med en blankett som du får genom att kontakta outgoing.mobility@hanken.fi