Blanketter

En blankettbank för studerande.

Denna sida innehåller en blankettbank för Hankens studerande. Här finns alla blanketter och länkar till e-blanketter som du kan behöva under sin studietid. Flera av dessa blanketter finns även på andra sidor och de flesta av dem ska lämnas in till Studentservice/studiebyrån i Helsingfors eller Vasa.

Läs noggrant igenom blanketten - du måste kanske be om namnunderteckningar eller bifoga intyg innan du kan lämna in blanketten!

Du kan beställa närvarointyg och studieutdrag via denna elektroniska blankett.

Studieutdraget/närvarointyget skannas in och sänds till din Hankenmejladress. Du kan också få studieutdraget/närvarointyget i pappersform. Se blanketten för mer instruktioner gällande detta.

Om du inte får blanketten att fungera, vänligen kontakta studieinfo@hanken.fi.

När du har avlagt alla studier och lämnat in din avhandling måste du ansöka om att få ditt examensbetyg, det utfärdas inte automatiskt.

Blanketten för betygsansökan och mera information finns på sidan Examensbetyg.

Fristående studerande som tar kurser vid Hanken utanför Öppna universitetet eller JOO-avtalet ska fylla i registreringsblanketten, som examinatorn sedan undertecknar och skickar till studiebyrån.

Fristående studerandes registreringsblankett https://forma.hanken.fi/lomakkeet/724/lomake.html

Blankett för Arcadas språkkursdeltagare https://forma.hanken.fi/lomakkeet/702/lomake.html

Ifall du har kurser som blivit föråldrade ska du uppdatera dina gamla kurser. Här kommer du till ansökningsblanketten för uppdatering av föråldrad studieperiod.

 

För att kunna anmäla dig vid Hanken ska du som doktorand årligen fylla i registreringsblanketten. Nyantagna doktorander, och doktorander som gästar vid Hanken, ska fylla i andra blanketter.

 Ny elektroniskt blankett 2020 - hittas här 

 

Den gamla blanketten kan användas i utvecklingssamtalet med din handledare. Blanketten behöver inte skickas in 

Registreringsblankett för doktorander.doc

Registreringsblankett för gästande doktorander.doc

Du hittar information om magisteravhandlingsprocessen och instruktioner för inlämning av avhandlingen på denna sida.

Du kan ansöka om studierabatt genom att ha ett studiekort med en ikraftvarande läsårsdekal. Om du inte har ett studiekort eller ifall dina uppgifter har ändrat sedan du senast uppdaterade ditt studiekort, kan du ansöka om studierabatt genom att få denna blankett undertecknad i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa. Lokaltrafiken i Vasa kräver ett närvarointyg för att aktivera förmånen.

Mera information: https://www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/rabattbiljetter/studerande eller fyll i blanketten

I Vasa: http://www.vaasanpaikallisliikenne.fi/

Om du har avlagt studier vid en annan högskola i Finland och vill att dessa studier ska synas på ditt studieutdrag från Hanken, behöver du en av dessa blanketter.

     OBS:

  • Ifall du vill ansöka om tillgodoräkning av studier avlagda utomlands t.ex. som freemover ska du inte använda dessa blanketter utan ta kontakt med studievägledarna i Helsingfors eller Vasa.
  • Använd inte de här blanketterna om du som kandidat- eller magisterstuderande varit på utbyte via Hankens utbytesprogram.

Tillgodoräkning av studier avlagda i Finland kand- o magstuderande: Du ska ansöka om tillgodoräkning i Sisu. Tillgodoräkningsansökan i Sisu öppnar i februari.

 

Tillgodoräknande av studier för forskarstuderande (pdf):

Ansökan - Utbytesstudier som prestation i språk (pdf):

Du som är kandidat- eller magisterstuderande och har begränsda studierätt kan vid behov ansöka om tilläggstid ifall dina studier fördröjts. Ansökan gör du  elektroniskt inom maj eller november beroende på om din studierätt om din studierätt tar slut i juli eller december.
Elektronisk ansökan för kandidatstuderande
Elektronisk ansökan för magisterstuderande

Om du har glömt att närvaro- eller frånvaroanmäla dig för läsåret måste du först ansöka om återinskrivning via denna elektroniska blankett: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1841/lomake.html

 

Ifall du inte längre vill studera på Hanken kan du avsäga dig din examensstudierätt.

Avsägande av studierätt.pdf