Ekonomiguru-tävlingen

På denna sida finns information om antagningen till Hankens svenskspråkiga kandidatprogram på basen av tävlingsframgång i Ekonomiguru.

Ansökningstiden är 13-27.3.2024 kl.15.00.

För att kunna antas på basen av Ekonomiguru-tävlingen krävs att:

  • du har varit finalist (en av de tio bästa) i tävlingen Ekonomiguru inom de fem (5) senaste åren
  • resultatet går att verifiera direkt från tävlingsanordnarna
  • du uppfyller Hankens språkkrav i svenska 

Det är möjligt att ansöka både via den gemensamma antagningen (urvalsprov/betygsantagning) och på basen av Ekonomiguru-tävlingen. Kom då ihåg att lämna in två olika ansökningar i studieinfo.fi-portalen. Alla som söker in via båda alternativen och sedan antas på basen av Ekonomiguru-tävlingen meddelas om detta innan urvalsprovet äger rum, så att antagna inte behöver delta i urvalsprovet. Ansökan görs via den nationella studieinfo.fi Opens in new window -portalen.

Notera!

Hankens antagning på basen av Särskilda meriter avslutades efter antagningen 2023. Det går alltså inte längre att bli antagen på basen av en särskild merit utöver framgång i Ekonomigruru-tävlingen.