Ansökan om rättelse

Har du blivit felbedömd i provet eller i ansökningsprocessen? Ansök om rättelse.

Om en sökande anser att det har begåtts ett fel i beslutsfattandet eller i korrigeringen av sökandes svar, har hen rätt att begära rättelse gällande beslutet.

Notera!

Syftet med en rättelseyrkan är inte att ge sökande en möjlighet till att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Dess syfte är inte heller att ge sökande en andra chans att bli antagen - en rättelseyrkan är till för att Hanken ska få information om eventuella felaktigheter och kunna korrigera dem ifall det uppstått sådana.

Sista dagen att lämna in ett rättelseyrkande är 22 juli 2020 kl. 15.00.

Anvisningar

Fyll i detta formulär, klicka på "Skicka uppgifterna" och bifoga sedan på följande sida ditt på förhand skrivna rättelseyrkande som bilaga. Denna bilaga ska vara ett fritt formulerat brev (pdf/word) på svenska riktat till rektor där du förklarar på vilket sätt du anser att din prestation eller ansökan har blivit felaktigt bedömd eller behandlad. Hanken behandlar inte ofullständiga rättelseyrkanden (dvs. ifall bilagan fattas).

Du kan genom att fylla i denna blankett flera gånger ansöka om rättelse i flera olika ärenden. Ifall du lämnar in fler rättelseyrkanden gällande samma ärende, tar Hanken i beaktande den senaste.