Ansökan om ändring

Har du blivit felbedömd i provet eller i ansökningsprocessen? Ansök om ändring.

Om en sökande anser att det har begåtts ett fel i beslutsfattandet eller i korrigeringen av sökandes svar, har hen rätt att ansöka om ändring gällande beslutet.

Notera!

Syftet med ändringssökande är inte att ge sökande en möjlighet till att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Dessa frågor kan istället riktas till Hankens ansökningsservice på ansokan@hanken.fi

Ändringssökandes syfte är inte heller att ge sökande en andra chans att bli antagen - ansäkan om ändring är till för att Hanken ska få information om eventuella felaktigheter och kunna korrigera dem ifall det uppstått sådana.

Ansökan om ändring ska lämnas in i skriftlig form inom 14 dagar efter att antagningsresultatet har publicerats. Sista dagen att lämna in en ansökan om ändring framgår i ditt antagningsbesked. Ansökan om ändring ska lämnas in senast 22.7.2022 kl.15.00 om inget annat anges i ditt antagningsbesked.

Anvisningar

Fyll i detta formulär, klicka på "Skicka uppgifterna" och bifoga sedan på följande sida ditt på förhand skrivna ansökan om ändring som bilaga. Denna bilaga ska vara ett fritt formulerat brev (pdf/word) på svenska riktat till rektor där du förklarar på vilket sätt du anser att din prestation eller ansökan har blivit felaktigt bedömd eller behandlad. Hanken behandlar inte ofullständiga ändringssökanden (dvs. ifall bilagan fattas).

Du kan genom att fylla i denna blankett flera gånger ansöka om ändring i flera olika ärenden. Ifall du lämnar in fler ansökningar gällande samma ärende, tar Hanken i beaktande den senaste.