Doktorsprogram

Information om Hankens doktorsprogram

Doktorand

På denna sida hittar du som doktorrand information om studierna inom ramen för Hankens doktorsprogram.

Handledare

På denna sida hittar du som handledare information om Hankens doktorsprogram.

Söka till Hankens doktorsprogram

Är du intresserad av att idka doktorsstudier och söka till Hankens doktorsprogram? På våra webbsidor "Sök till forskarutbildning" hittar du information om Hankens doktorsprogram, våra handledare, våra alumner samt information om hur du söker til doktorsprogrammet.

Frågor både om materialet och om doktorsprogrammets verksamhet i allmänhet kan riktas till doctoral.studies[a]hanken.fi.

 

Hanken PhD Programme

Teamet för doktorprogrammet stöder Hankens doktorander och deras handledare i att producera doktorsavhandlingar av hög internationell kvalitet.

Detta gör vi genom att ge ut information om Hankens doktorsprogram, administrera antagningsprocessen till doktorsprogrammet, ge stöd och information åt antagna doktorander och deras handledare, samt bidra till att kontinuerligt utveckla och främja högskolans forskarutbildning som helhet. Detta inbegriper också att vägleda doktorander och handledare i slutskedet av studierna, samt agera aktivt i nationella och internationella nätverk för forskarutbildning.

Därtill producerar vi statistik, följer upp och avrapporterar dessa funktioner.

Kontaktdoctoral.studies@hanken.fi

Olli-Pekka Kauppila

Direktör för doktorsprogrammet

 

Erica Åkermarck Salmén

Koordinator för doktorsprogrammet

e-post: doctoral.studies(at)hanken.fi

Tfn +358 50 4758 411