Hankens forskarskola

Information om Hankens forskarskola

Forskarstuderande

På denna sida hittar du som forskarstuderande information om studierna inom ramen för Hankens forskarskola.

Handledare

På denna sida hittar du som handledare information om Hankens forskarskola.

Söka till Hankens forskarskola

Är du intresserad av att idka forskarstudier och söka till Hankens forskarskola? På våra webbsidor "Sök till forskarutbildning" hittar du information om Hankens forskarskola, våra handledare, våra alumner samt information om hur du söker til forskarskolan.

Sidorna upprätthålls av teamet för forskarutbildning. Frågor både om materialet och om forskarskolans verksamhet i allmänhet kan riktas till doctoral.studies[a]hanken.fi.