Kandidatstudier

Information om kandidatstudier på Hanken.

När du avlagt ekonomie kandidatexamen har du en lägre högskoleexamen där du fördjupat dig i det ämne som varit ditt huvudämne, fått unik internationell erfarenhet av utlandsvistelsen och breda språkkunskaper. Läs mera om strukturen och studierna i kandidatexamen.

Din studietid som kandidatstuderande på Hanken är begränsad.

Här Opens in new window kan du läsa mer om du är intresserad av kandidatstudier på engelska. 

Studiegången

För dig som är första årets kandidatstuderande finns en skild sida med  informationen som du behöver under första studieåret samlad på ett ställe.

I slutet av ditt första kandidatår väljer du ditt huvudämne och planerar resten av studierna i din examen.

Verktygen som du behöver för att se på kursutbudet och studieplanerna samt för kursmaterial hittar du på sidan Kurser och studieplaner.

Bekanta dig med det praktiska om studiernas gång såsom läsårsanmälan, kurs- och tentanmälan, studiestödet med mera under rubriken Studieadministration.

När du kommit till slutskedet av dina kandidatstudier ska du skriva en kandidatavhandling och ett mognadsprov. När du avlagt alla studier som krävs för kandidatexamen ansöker du om examensbetyg och får ditt kandidatbetyg under ett givet datum enligt betygstidtabellen.

Viktiga datum under läsåret såsom undervisningsperioder och tentamensveckor hittar du i läsårets tidtabell.

Fundera också redan under kandidatstudierna på karriär och arbetsliv med hjälp av Hankens karriärtjänster.