Praktik

Praktik är en del av din karriärplanering och handlar om att skapa kontakten till arbetslivet dvs. steg 4 i din karriärplaneringsprocess. 

Hanken uppmuntrar magisterstudenter att utföra en praktikperiod utomlands och stöder studenter att hitta internationella praktikplatser genom att kontinuerligt publicera relevanta praktikplatsannonser på olika portaler på Karriärtjänsters webbsida

Ifall du har frågor kring praktik, så får du gärna kontakta oss på Karriärjänster via careerservices@hanken.fi.

Praktik på kandidatnivån

Den obligatoriska utlandsterminen på kandidatnivå skall i första hand avläggas som utbytesstudier. Hanken erbjuder en utbytesplats vid något av samarbetsuniversiteten utomlands åt alla studenter. I undantagsfall kan utlandspraktik (8sp) avläggas på kandidatnivå och utgöra den obligatoriska utlandsterminen. I så fall skall den utföras som en enhetlig utlandsvistelse om minst 12 veckor (84 dagar) och helst ske under månaderna maj-augusti. Du kan endast få praktikstipendium om din praktik sker under dessa månader. Innehållet på praktiken godkänns alltid av praktikexaminatorn, dvs. hen som ansvarar för praktikkursen på ditt huvudämne.

Fördjupad praktik på magisternivån

Den fördjupade praktiken på magisternivån kräver 8 veckor arbetspraktik för 5 sp och 16 veckor arbetspraktik för 10 sp

Praktik på magisternivå kan utföras antingen i Finland eller utomlands och den kan ske i flera kortare delar hos flera arbetsgivare. För närmare information om vilka krav som ställs på innehållet i din praktik, praktikrapport, för att erhålla studiepoäng och kursansvarig se SISU.

Ansök om stipendium för din praktik 

Hanken erbjuder stipendium för praktik utomlands, samt i Finland för icke-finländska studenter. Du kan ansöka om stipendium under två ansökningsomgångar under året. Kom ihåg att kraven för att få studiepoäng och för att kunna få stipendium skiljer sig en aning, t.ex. måste praktiken alltid vara enhetlig och ske på en enda arbetsplats för att du skall kunna få ett stipendium och praktiken måste ske inom månaderna maj-augusti. Mer om kraven kan du läsa här

För att kunna få stipendium måste din praktik på kandidatnivån vara minst 84 dagar lång och på magisternivån minst 60 dagar lång. Du kan också göra en längre praktik, men stipendium kan man få för max. 12 veckor. Om du gör en längre praktik och vill få stipendium måste hela minimikravet ske under maj-augusti.

Vänligen notera att medlen är begränsade och löften om stipendium beviljas så länge det finns stipendiemedel kvar. Vid utdelning av löften prioriteras studenter som ämnar utföra praktik som utgör utlandsobligatoriet inom kandidatstudierna.

Mera information om stipendium för praktik, hur du ansöker och vilka stegen efter ansökningen är hittar du här.
 

Var hittar jag min praktikplats?

Det är du själv som ansvarar för att hitta din praktikplats. Det lönar sig alltid att vara kritisk och faktiskt fundera på vart du vill åka och på att platsen är pålitlig. Många hittar sin praktikplats via kontakter, gamla sommarjobb etc.
För att dra största möjliga nyttan av din praktik kan du läsa mer här.

Du kan börja med att kolla på karriärportalen JobTeaser som Karriärtjänster erbjuder, samt den internationella Highered-karriärportalen här för att komma igång med att söka praktikplats.

Ur en students synvinkel:

Jag var på utlandspraktik i Sverige under sommaren 2018. Jag jobbade på ett internationellt storföretag och blev placerad vid deras nordiska huvudkontor i Stockholm. Det bästa med min praktik var att mina medarbetare kom från världens alla håll och kanter, bland annat Frankrike, Grekland, Brasilien, Tyskland, England, Finland och Sverige. Att ha fått uppleva en internationell arbetsmiljö under studietiden är något jag värdesätter högt.

 

jk.jpg
Student T