Utbud, anmälan och villkor

Här kan du läsa om hur du hittar lämpliga kurser i öppna universitetets kursutbud, hur du anmäler dig till kurser samt vilka regler du förbinder dig till när du anmäler dig.
Ansökan till Snabbleden 2024-2025 öppen 2-12.8.2024
Läs mer om Snabbleden

Anmälan för läsåret 2024-2025

 • Kursutbudet för hela läsåret publicerades i Sisu 20.6
 • Anmälan för kurser som går i augusti öppnade 1.5
 • Anmälan för höstterminen öppnar 1.8
 • Anmälan för vårterminen öppnar 1.12
 • Varje period har två stängningsdatum för anmälan. Kolla försäljningstiden per kurs i Sisu.

Läsårets tidtabell Opens in new window


Hur hittar jag kurser och anmäler jag mig?

Anmälan till öppna universitetets kurser sker huvudsakligen i studiesystemet Sisu. Det är också där du hittar kursutbudet. Närmare anvisningar finns nedan. 

Snabbleden Opens in new window  har en separat anmälan. Du ska inte själv plocka ihop kurserna den består av, utan du anmäler dig till hela paketet på en gång.

Om du har en examensstudierätt vid en annan finländsk högskola kan du anmäla dig till öppna universitetets kurser avgiftsfritt genom att följa anmälningsförfarandet för JOO- och samarbetskurser Opens in new window .


Observera före du anmäler dig: 

1) Anmälan är bindande, så bekanta dig noggrant med anmälnings- och avgiftsreglerna samt kursinformationen före du anmäler dig.

2) Du behöver ett användar-ID till Hankens datanät för dina studier. Aktiveringen av användar-ID förutsätter stark autentisering Opens in new window  med finländska bankkoder eller mobilcertifikat. 

Om du inte har möjlighet att identifiera dig elektroniskt ska du komma på plats och identifiera dig med pass eller annan officiell identitetshandling. Detta gäller även distanskurser. 

3) Du får inte gå om en kurs du redan fått ett godkänt vitsord i. Om du trots allt anmäler dig till kursen på nytt kommer ditt eventuella nya vitsord inte att registreras.

4) Tentamen kan förutsätta att du kommer på plats till Hanken, även för distanskurser.

5) Studier vid öppna universitetet är deltidsstudier som inte berättigar till studerandeförmåner eller studiebidrag

Kursavgifter

Kursavgiften för de enskilda kurserna (dvs gäller ej Snabbleden) är 15 euro/studiepoäng. Kursavgifter uppbärs i enlighet med 8 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009). Öppna universitetets avgifter baserar sig på Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) och Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet  (1436/2014).

Villkor för annullering

Anmälan är bindande, och betalda kursavgifter återbetalas i regel inte. Du kan inte flytta kursavgiften från en kurs till en annan.

Återbetalning sker endast på grund av vägande skäl som prövas från fall till fall. Som vägande skäl räknas sjukdomsfall, bristfällig eller avvikande information om kurstidtabellen eller annat oöverkomligt hinder för att delta på kursen. För dylika hinder behövs intyg, t.ex sjukintyg, resedokument inför flytt till ett annat land. 

Om kursen inhiberas returnerar Hankens öppna universitet hela kursavgiften.

Vänligen notera att betalningarna sker helt i bankernas regi. Om det uppstår störningar i samband med betalningen, ska du kontakta din bank.

Kursutbudet

Hitta kurser

Gå till Sisu -> fortsätt utan att vara inloggad (om du inte redan har Hanken-ID) -> klicka på fliken Öppna universitetets utbud

Du hittar hela kursutbudet genom att skriva tre specialtecken, till exempel *** eller +++, i sökfältet och klicka på sök. Då visas även kurser som inte har undervisning för tillfället. Du kan filtrera resultatet med olika sökfaktorer, såsom språk, nivå, ämne och ort, undervisningsperiod samt försäljningstid. 

Du kan även söka i utbudet direkt med sökfaktorer eller skriva kursens namn eller kurskod i sökfältet om du redan vet vilken kurs du letar efter.

För att hitta kurser i ett visst ämne kan du antingen skriva in ämnet du är intresserad av direkt i fältet organisation, eller klicka dig fram till ämnet via organisationsmenyn. Observera att du ur listan ska välja alternativet med ämne+ort i namnet, exempelvis ”Redovisning, Helsingfors”.

Välj inte alternativet Öppna universitetet, för då hittar du endast de grundkurser som arrangeras direkt av öppna universitetet, inte majoriteten av utbudet som består av kvotplatser på de ordinarie kurserna.

Våra ämnen

De ekonomiska ämnen du kan studera på Hanken är:

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation
 • Handelsrätt
 • Informationsbehandling
 • Logistik och samhällsansvar
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning
 • Statistik

De språk du kan studera på Hanken är:

 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tyska

Viktigt att kolla före du anmäler dig

Innehåll och kompetensmål

När du klickar på kursens namn kommer du till en sida med grundläggande information om kursen. Bekanta dig med kompetensmålen och kursbeskrivningen noggrant, för att säkertställa att kursinnehållet och -nivån motsvarar dina förväntningar.

Förkunskapskrav

På kursens infosida hittar du även eventuella förkunskapskrav, det vill säga information om vilka kunskaper inom ämnet du behöver ha för att kunna gå kursen. Om kursen har förkunskapskrav ska du vara beredd på att bevisa dina förkunskaper om du blir ombedd, exempelvis genom att sända in kopior på studieutdrag.

Om du är osäker på att du har tillräckliga matematiska kunskaper för att klara av kurserna i nationalekonomi, kontakta läraren. Du hittar kontaktuppgifterna i Sisu, under rubriken Undervisning på fliken Prestationssätt.

Undervisningsform och -tidtabell

Kursen kan ges som flerforms-, nät- eller kontaktundervisning. Observera att flerform inte innebär att du själv kan välja om du deltar på plats eller via nätet, utan att vissa element ges som kontaktundervisning och vissa som nätundervisning.

Du hittar närmare information om undervisningsformerna och kurstidtabellen under rubriken Undervisning på fliken Prestationssätt. Här ser du även info om examinationen och bedömningen samt studerandens arbetsmängd. Kontrollera noggrant att kursupplägget passar dig före du anmäler dig.

Försäljningstiden

Observera att den anmälningsinformation du ser på fliken Prestationssätt inte gäller studerande vid öppna universitetet, utan endast examensstuderande.

Anmälningstiden för studerande vid öppna universitetet är densamma som kursens försäljningstid. Du hittar försäljningstiden på fliken Öppna universitetets utbud i kursinfon. Det är även där du kan köpa din plats.

Detaljerade instruktioner

1) Välj kurs och lägg till den i kundvagnen

När du har bekantat dig med kursinformationen och valt vilken kurs du vill anmäla dig till ska du gå till fliken Öppna universitetets utbud på den specifika kursen. Du kan endast anmäla dig till kursen under dess försäljningstid. Observera att den anmälningsinformation du ser på fliken Prestationssätt inte gäller studerande vid öppna universitetet, utan endast examensstuderande.

När du är säker på att du vill genomföra kursen, tryck på ”Lägg till i kundvagnen”. Därefter ska du ännu välja undervisningsgrupp och bekräfta ditt val.

Efter att du bekräftat valen kan du fortsätta bläddra bland utbudet eller gå till kundvagnen för betalning. Observera att du har 20 minuter på dig att färdigställa köpet.

2) Betala för kursen

Gå till kundvagnen för att betala för kursen. Du kan även betala för flera kurser på en gång. Observera att du har 20 minuter på dig att färdigställa köpet efter att du lagt till det i kundvagnen.

Bekräfta först ditt val och fyll sedan i betalarens uppgifter. Betalaren och studeranden behöver inte vara samma person.

När du fortsätter till betalning hänvisas du till ett separat betalningssystem. Följ alltid anvisningarna på sidan.

Du kan betala avgiften via en finländsk nätbank eller med betalkorten: Visa, Visa-electron eller MasterCard. Dessutom kan du betala med Siirto, Mobilepay eller Pivo.

Efter betalningen återvänder du till Sisu.

När betalningen är slutförd får du en orderbekräftelse samt en bekräftelselänk för anmälan till din e-post. Bekräftelselänken syns också på skärmen, så om du köpt kursen åt dig själv kan du bekräfta din anmälan direkt i samma vy. Länken fungerar bara en gång, så du bekräftar ettdera direkt på skärmen eller via länken i mejlet.

3) Identifiering - studeranden bekräftar sin anmälan

Efter betalningen ska studeranden ska ännu bekräfta sin kursanmälan. Bekräftelsen görs genom elektronisk identifiering. Nya studerande identifierar sig via Suomi.fi och den som redan har en aktiv studierätt på Hanken loggar in med sitt Hanken-ID.

Om du köpt kursen åt någon annan ska du skicka bekräftelseuppgifterna till denna person.

Om studeranden inte kan identifiera sig elektroniskt, ska hen kontakta öppna universitetet på oppna@hanken.fi och bifoga sin bekräftelsekod i meddelandet.

Gör bekräftelsen omedelbart efter anmälan. Det Hanken-ID som krävs för att logga in i studiesystemen och få lärarens info inför kursstarten skapas först efter att bekräftelsen är gjord. Det tar därtill 1-3 vardagar för studeranden att få sitt Hanken-ID i bruk.

Nya studerande ska i bekräftelseskedet fylla i personuppgifter som krävs för studieregistret.

Studerande som i bekräftelseskedet identifierar sig med Hanken-ID ska kontrollera sina kontaktuppgifter. Det går dock inte ändra dem i denna vy. Slutför anmälan genom att bekräfta de kontaktuppgifter som syns och korrigera dem sedan vid behov under din profil i Sisu.