Instruktioner för kursbeskrivningar och schema

Instruktioner för Sisu och Schema

Kursutbud

Du hittar kursbeskrivningarna för Hankens alla kurser i studiesystemet Sisu. Instruktioner för kursbeskrivningar hittar du här. En lista på de kurser som ges av Öppna universitetet ser du här.

Undervisningstider

Undervisningstiderna hittar du i schemaläggaren.  Se instruktioner för hur du använder schemaläggaren (läseordningen)


Kursmaterial

Kursmaterialet finns i Moodle. Information om hur du hittar materialet får du av respektive föreläsare när kursen börjar, antingen via epost, eller som meddelande i Sisu, så kolla även där.