Finska

Finskt insjölandskap
Den här sidan innehåller information om finskt affärsspråk på Hanken.

 

Välkommen till finska avdelningens sidor!

Klikkaa tästä siirtyäksesi suomen kielen yksikön sivuille.

Visste du att goda kunskaper i finska är avgörande för jobb inom näringslivet och inom den offentliga sektorn i Finland? Som Hankeit förväntas du kunna kommunicera på finska såväl muntligt som skriftligt. Du förväntas ha branschspecifika språkfärdigheter i ditt arbete som sakkunnig. Goda kunskaper i finska påverkar även trivseln och välmåendet på arbetsplatsen.

Med din branschspecifika kompetens inom finska kan du skapa nätverk inom företag och mellan företag, eftersom det interna och gemensamma språket oftast är finskan inom de flesta företagen i vårt land, trots att engelskan vunnit mark.

Vid Hanken har du en unik möjlighet att lära dig finska inom affärskommunikation utgående från din egen nivå med kompetenta lärare som är måna om just dina framsteg och din kompentens. Vi erbjuder dig kurser i finska på en hög nivå och med fokus på företagens och näringslivets behov och i samarbete med dem.

 

Illustration av en hand som lägger ett pussel

Kieli on avain yhteiskuntaan, kieli on avain yritystoimintaan, kieli on avain kulttuuriin, kieli on avain yhteisöllisyyteen ja tulevaisuuden oppimiseen.

Studier i finska

Huvudmålet för finskundervisningen är att ge Hankens blivande ekonomer mångsidiga färdigheter att kommunicera muntligt och skriftligt i finskspråkiga och tvåspråkiga företagsmiljöer samt inom den allmänna samhällssektorn. Det branschvisa kunnandet är viktigt och du bör känna till terminologin i ditt ämne på finska.

Efter utförda obligatoriska studier i finska uppfyller du språkkraven enligt  6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) och statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

Vid Hanken ges obligatoriska kurser i såväl muntlig som skriftlig affärskommunikation på finska. De obligatoriska studierna i finska omfattar 6 SP. Kurserna ges på tre olika nivåer enligt den europeiska referensaramen CEFR. Kurser ges på B-nivå, C-nivå och modersmålsnivå. På betyget anges om du utfört kursen med nöjaktiga eller goda kunskaper i finska enligt språklagens krav. Läs mer om de inhemska språken i kandidatexamen här.

 

Nivåerna enligt den europeiska referensramen CEFR

 

För att inleda studier i finska på B-nivå förutsätts att du har förkunskaper som motsvarar B1-nivå i studentexamen eller i motsvarande examen. Detta medför att du bör inneha minst Cum laude aprobatur i lång finska (A-finska) i studentexamensvitsord eller minst Magna cum laudeB-finska (kort finska) i studentexamen.

Om du inte uppfyller nivån hänvisar vi dig till en förberedande kurs i finsk grammatik och språkvård innan kursen kan inledas. Denna förberedande kurs är obligatorisk innan du kan inleda dina branschspecifika obligatoriska studier i finska. Den förberedande kursen ger 2 sp och kan överföras till fritt valbara studier. Kursen heter Kieliopin kertauskurssi och har kurskoden 5729.

 

 

Om du inte har läst någon finska tidigare, eller om du läst finska på en lägre nivå än B1.2 enligt CEFR-skalan kan du ansöka om dispens från de obligatoriska kurserna i finska. Ta i så fall kontakt med studiebyrån eller den som är ämneskoordinator och ämnesansvarig i finska, som handleder dig vidare i processen. Länken till dispensansökan finns under Ämnesspecifik information.  

Även om du beviljas dispens behöver du ändå avlägga minst 1 sp i finska och de övriga 5 sp kompenseras med kurser i ett annat/andra språk.

 

 

För att inleda studier på C-nivå i finska bör du ha förkunskaper som motsvarar B2 i studentexamen eller i motsvarande examen. Detta medför att du bör inneha minst Eximia i A-finska (lång kurs) i studentexamen. Om du inte uppfyller nivån hänvisar vi dig till motsvarande kurs på B-nivå. En kurs på C-nivå är alltså öppen endast för studerade med Laudatur eller Eximia i studentexamensvitsord i A-finska. Du som läst B-finska i studenten kan inte välja en kurs på C-nivå. 

 

 

Om du är student från ett finskspråkigt gymnasium (= skolspråket är finska) eller om du anser dig vara mera finskspråkig än svenskspråkig, samtidigt som ditt studentexamensvitsord i det andra inhemska språket är Laudatur väljer du de obligatoriska kurserna nedan som utmärkts med ”äidinkieli”; Kirjallinen yritysviestinä äidinkieli, Suullinen yritysviestintä äidinkieli. Dessa obligatoriska kurser slutar med koden 3; 5715-3, 5716-3.

Om du väljer att ta finska som biämne så bedöms du i de fördjupade kurserna enligt ditt modersmål.

Om ditt skolspråk är finska skriver du ditt mognadsprov på finska.

 

 

Finska som biämne

Det är möjligt att inom din examen läsa Finska med affärskommunikation som biämne på Hanken. Biämneshelheten består av valbara moduler upp till 25 sp. I denna helhet bör på kandidatnivå ingå även de obligatoriska kurserna i finska. På magisternivå utgår dessa obligatoriska kurserna ur helheten om du redan innefattat dem i din kandidatexamen.

Tillsammans med Marit Nilsson-Väre, som är ämneskoordinator och ämnesansvarig, kan du också planera in kurser från andra universitet i Finland i din biämneshelhet. En biämneshelhet i finska kan också innefatta studier i kommunikation och massmedia, litteratur, översättningsvetenskap och tolkning samt fördjupade kurser i muntlig kommunikation. Läs mer om att studera finska som biämne här.

 

Kursutbud inom finska

Finska avdelningen erbjuder olika typer av kurser. Under rullgardinen nedan öppnar sig kursutbudet inom finska för respektive grupp. Du kan även se ifall kurserna går i Helsingfors, Vasa eller på båda orterna.

Enligt hankens premieringssystem noteras årligen kurser som föregående läsår fått höga kursutvärderingar, det vill säga kurser som fått topputvärderingar. Detta innebär minst 4 i medeltal på all tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt minst 35 % svarsprocent på utvärderingen. Dessa specifika kurser som fått topputvärderingar av studenterna omnämns i Sisu. Genom att skriva in kurskoden i sökfältet i Sisu kan du läsa mer om kursen samt se om den är topputvärderad.

 

 

Följande obligatoriska kurser i finskt affärsspråk, skriftlig och muntlig kommunikation på finska ges. Kurserna är identiska i Vasa och Helsingfors.

 

Obligatoriska kurser i finska:

5715-1 Kirjallinen yritysviestintä B (ingångsnivå enligt CEFR B1) (Helsingfors) (3 sp)

5715-1-V Kirjallinen yritysviestintä B (Vasa) (3 sp)

5715-2 Kirjallinen yritysviestintä C (CEFR B2-C1) (Helsingfors) (3 sp)

5715-2-V Kirjallinen yritysviestintä C (Vasa) (3 sp)

5715-3 Kirjallinen yritysviestintä (äidinkieli suomi) (CEFR C2, Laudatur i A-finska i studenten eller studentexamen i finska från finskt gymnasium) (Helsingfors) (3 sp)

5715-3-V Kirjallinen yritysviestintä (äidinkieli suomi) (Vasa) (3 sp)

5716-1 Suullinen yritysviestintä B (ingångsnivå enligt CEFR B1) (Helsingfors) (3 sp)

5716-1-V Suullinen yritysviestintä B (Vasa) (3 sp)

5716-2 Suullinen yritysviestintä C (CEFR B2-C1) (Helsingfors) (3 sp)

5716-2-V Suullinen yritysviestintä C (Vasa) (3 sp)

5716-3 Suullinen yritysviestintä (äidinkieli suomi) (CEFR C2, Laudatur i A-finska i studenten eller studentexamen i finska från ett finskt gymnasium) (Helsingfors) (3 sp)

5716-3-V Suullinen yritysviestintä (äidinkieli suomi) (Vasa) (3 sp)

 

 

Utöver de obligaotoriska kurserna i finska ges följande i finska, kurser som tillsammans eller separat kan bilda en biämneshelhet i finska. 

 

Övriga studier i finska:

5729-E Kieliopin kertauskurssi (Helsingfors – Vasa) (2 sp) 

Kursen är en upphämtningskurs för studerande som har ett lägre studentexamensvitsord i finska än Cum laude aprobratur i A-finska (lång kurs) eller Magna cum laude i B-finska (kort kurs).

Kontaktperson: Johanna Dahlin.

5724-E Yritysviestinnän syventävä kurssi (CEFR B2-C2) (Helsingfors – Vasa) (2-6 sp)

Kursen är en fördjupad distanskurs på nätet. Kursen förutsätter för dig som kandidatstuderande att de obligatoriska kurserna i finska är avklarade. Magisterstuderande kan välja kursen som en separat språkkurs eller som en kurs inom biämnet Finska med affärskommunikation. Kursen består av moduler där studenten själv väljer sina moduler och hur många studiepoäng hen vill utföra (2-6 sp).

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

”Opin tämän kurssin aikana viestinnästä selkeän case-esimerkin kautta. Teorian ja empiiristen havaintojen yhdistäminen mielenkiintoisen yrityksen yhteydessä on ollut todella opettavaista ja tällainen kiireetön tutustuminen aiheeseen on ollut miellyttävä kokemus.”

”Pidin tehtävien erilaisuudesta.”

5741-E Yhteisöviestintä (CEFR B2-C1) (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Kursen är en fördjupad kurs i finska för både magister- och kandidatstuderande, som du kan välja som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet Finska med affärskommunikation. Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande. Kursen ges vartannat år.

Kontaktperson: Johanna Dahlin

”Koko kurssi oli menestys!”

”Blogin kirjoittaminen sopi minulle oppimismuotona mainiosti!”

5743 Profilointi ja sidosryhmäviestintä (CEFR C1) (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Kursen är en tvärvetenskaplig kurs inom finskan, med fokus på marknadsföringskommunikation och kan läsas som en fritt valbar fördjupad kurs i finska eller som en kurs inom biämnet Finska med affärskommunikation. Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande. Kursen ges vartannat år.

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

”Luennoilla meillä oli mielestäni erittäin mielenkiintoisia keskusteluita ryhmien omista esityksistä. Nämä esitykset olivat ryhmien palautuksia ja työt käsittelivät sitä, miten miellämme henkilöbrändäyksen, tuotekuvamarkkinoinnin, mielikuvamarkkinoinnin, kestävän kehityksen ja sidosryhmäviestinnän.”

”Mahtavaa, että meillä on ollut niin mielenkiintoisia vieraita kurssin aikana!”

5744-E Retoriikka ja argumentaatio yritysviestinnässä (CEFR C1) (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Kursen är en fördjupad kurs i finska, en nätkurs/distanskurs för både magister- och kandidatstuderande, som kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet Finska med affärskommunikation. Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande. Kursen ges vartannat år.

Kontaktperson: Anna Del Gaudio

”Intressant kursuppgift tillsammans med LähiTapiola samt intressanta lektioner.” 

5750 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssi – Mötes och förhandlingsteknik (Helsingfors – Vasa) (CEFR B2-C1) (3 sp)

Kursen i fördjupad mötes- och förhandlingsteknik ges på finska på kandidat- och/eller magisternivå och kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet Finska med affärskommunikation. Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande. Kursen ges vartannat år.

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

5650 Mötesteknik - Kokoustekniikka (Helsingfors – Vasa) (3 sp)

Kursen är en tvåspråkig mötesteknik-kurs som förverkligas mellan finska och svenska avdelningen på Hanken, en kurs som hålls årligen och som är en fördjupad helhet på kandidat- eller magisternivå. Den kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet i svenska. Mera information vid svenska avdelningen.

Kontaktperson inom finskan: Anna Del Gaudio

”Det här var en rolig och givande kurs. Tack!”

5733-V Työelämätandem - Arbetslivstandem (Vasa universitet – Hanken) (3 SP)

Kursen är en frivillig branschspecifik språkkurs för svenskspråkiga studerande vid Hanken i Vasa och för finskspråkiga ekonomiestuderande vid Vasa universitet. Kursen ordnas av Vasa universitet som en samarbetskurs mellan alla högskolorna i Vasa. 

Kontaktperson: Johanna Dahlin.

 

 

Utöver ovan nämnda kurser ordnas kurser för utländska studerande eller studerande med kunskaper i finska under B1-nivå. 

 

Kurser för utländska studerande eller studerande med kunskaper i finska under B1-nivå:

5711 Each one teach one - Finska (Helsingfors – Vasa) (2 SP)
Kursen är en fritt valbar kurs som ges som en tandem-kurs inom finskan och de övriga språken.

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

5712 Elementary Finnish 1 A (CEFR A1.1.) (Helsingfors) (3 SP) 

This is a beginners' course in Finnish for exchange students and master students. Target level of the course is CEFR A1.1. 

Kontaktperson: Johanna Haapala

5713 Elementary Finnish 1 B (CEFR A1.2.) (Helsingfors) (3 SP) 

This course builds on the most basic Finnish skills dealt with in the course Elementary Finnish I A (5712) or similar skills. This course is for exchange students and Master students. Target level of the course is CEFR A1.2.

Kontaktperson: Johanna Haapala

 

 

Finskan erbjuder även kurser som sköts i samarbete med andra högskolor/ universitet eller som på annat sätt avviker från vårt sedvanliga utbud.

 

Följande kurser är sådana:

Finska för ålänningar  – Arcada (5 SP)

Ålänningar erhåller dispens från de obligatoriska kurserna vid Hanken och kan istället välja kursen Finska på nivå A1-A2 (5 SP) som erbjuds av Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Kursen passar även för studerande från Sverige som redan kan lite finska. Kursens stödspråk är svenska. Läs mera om kursen i bifogade filer. 

Kursen inleds måndagen 26.9.2022. Anmälningen sker via bifogad fil Anmälningsblankett nedan.

Kontaktperson: Tilläggsinformation om kursen ger kursens lärare Ulrika Rancken, ulrika.rancken@arcada.fi

 

5733-V Työelämätandem - Arbetslivstandem (Vasa universitet – Hanken) (3 SP) 

Kursen är en frivillig branschspecifik språkkurs för svenskspråkiga studerande vid Hanken i Vasa och för finskspråkiga ekonomiestuderande vid Vasa universitet. Kursen ordnas av Vasa universitet som en samarbetskurs mellan alla högskolorna i Vasa. 

Kontaktperson: Johanna Dahlin. 

 

5747-E Finska i vardagssituationer (Helsingfors – Vasa) (2 SP) 

Kursen är en förberedande kurs för branschspecifik finska på en A2 – nivå, främst tänkt för studerande som inte läst finska i gymnasiet eller som kommer från Åland, d.v.s. studerande som vill förbättra sina språkfärdigheter i finskan innan de obligatoriska kurserna i finska inleds. 

För examensstuderande från fastlandet ersätter inte kursen de obligatoriska kurserna i finska på Hanken, men nog för åländska studerande som erhållit dispens i finska. 

Kursen ges inte under läsåret 2022-2023, men planeras att ges fr.o.m. 2023 framåt, eventuellt som en samarbetskurs mellan högskolor i Helsingforstrakten.

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

 

5748-E Oma osaaminen näkyväksi ja asiantuntijabrändi erottuvaksi – EK (2 SP) 

Den här kursen är en nätkurs för ekonomstuderande och ordnas utav Ekonomförbundet i Finland. Kursen erbjuds några gånger per år. Mera uppgifter om kursen hittas på denna länk

Om du är intresserad av kursen anmäler du dig till kursen via Ekonomförbundets anmälningslänk, men du bör också kontakta ämneskoordinator och ämnesansvarig i finska Marit Nilsson-Väre, marit.nilsson-vare@hanken.fi eller studiebyrån för att få in kursen i din studieplan. 

Den här kursen kan även tas som en del av biämnet i Finska med affärskommunikation.

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

 

5745 Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen – Hanken (Vasa) – Umeå universitet (15 SP)

Den här kursen är en samarbetskurs mellan Umeå universitet (Institutionen för kulturgeografi) och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, och består av tre delprestationer:

1) 5745-1 Gränsöverskridande affärer – Företag och marknadsföring, utmaningar och möjligheter (5 SP) 

Kontaktperson: Peter Björk (prefekt, professor i marknadsföring) 

2) 5745-2 Gränsöverskridande perspektiv på planering och utvecklingsarbete (5 SP) 

Kontaktpersoner:

Örjan Pettersson (studierektor, universitetslektor i kulturgeografi, Umeå universitet) 

Olof Stjernström (f.d. Universitetslektor i kulturgeografi vid Umeå universitet, nu professor vid Norduniversitetet i Norge, Fakulteten för samfundsvetenskap) 

3) 5745-3 Kommunikation inom organisationer i Kvarkenregionen (5 SP) 

Marit Nilsson-Väre (lektor i finska) 

Kursen har förverkligats 3 gånger, våren 2020, våren 2021 och våren 2022. Till kursen antas ca 20-30 studerande från både Umeå universitet och från Hanken Svenska handelshögskolan, men även från andra universitet och högskolor i Kvarkenregionen. Kursen har förkunskapskrav som beaktas vid antagningen. Undervisningsspråket är svenska. Kursen planeras till vårterminen 2023, men är beroende av utomstående finansiering för att förverkligas. Mera information om kursen ges under höstterminen 2022. Se bifogad fil nedan för mer information. Du kan även läsa mera om kursen här.

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre, marit.nilsson-vare@hanken.fi

 

 

Kursutbud för icke-examensstuderande

Vi inom finskan har inte möjlighet att ta med icke-examensstuderande på våra obligatoriska kurser i finska p.g.a resursbrist, men till de fördjupade kurserna Yhteisöviestintä, Profilointi ja sidosryhmäviestintä, Retoriikka ja argumentaatio yritysviestinnässä och Kokous- ja neuvottelutaidon kurssi kan icke-examensstuderande tas i den mån kursernas förkunskapskrav uppfylls.

Detta gäller även kurserna Each one teach one, Elementary Finnish 1 A och 1B samt den tvärvetenskapliga fördjupade kursen som ordnas tillsammans med Umeå universitet; Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen. 

Du kan läsa mera om dessa kurser genom att öppna upp menyn nedan. När det gäller dessa kurser som externa kan välja ber vi dig kontakta den lärare som ansvarar för kursen eller den som är ämneskoordinator och ämnesansvarig, ifall du vill anmäla dig. Längre ner på denna sida finns kontaktuppgifter samlade. Du kan även ansöka om rätt att ta enskilda kurser via denna blankett.

 

Kurser som externa studerande kan söka till:

5741-E Yhteisöviestintä (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

5743 Profilointi ja sidosryhmäviestintä (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

5744-E Retoriikka ja argumentaatio yritysviestinnässä (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

5750 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssi – Mötes och förhandlingsteknik (Helsingfors – Vasa) (3 sp)

5650 Mötesteknik - Kokoustekniikka (Helsingfors – Vasa) (3 sp)

5711 Each one teach one - Finska (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

5712 Elementary Finnish 1A (Helsingfors) (3 sp)

5713 Elementary Finnish 1B (Helsingfors) (3 sp)

5745 Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen – Hanken (Vasa) – Umeå universitet (15 sp)

 

När det gäller dessa kurser som externa kan välja ber vi dig kontakta den lärare som ansvarar för kursen eller den som är ämneskoordinator och ämnesansvarig.

 

 

Sökfunktionen i Sisu

På den här sidan Opens in new window  presenteras sökfunktionen i Sisu och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i finska genom att vid filtret Arrangör välja ”Finska, Helsingfors” eller "Finska, Vasa". Genom att använda sökfunktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i finska som erbjuds.

 

Ämnesspecifik information

Nedan hittar du information som är viktig att känna till beträffande studier i finska.

 

Kandidatstuderande som gått i skola i Finland på finska avlägger förutom ett mognadsprov på svenska också ett mognadsprov på finska. De finska mognadsproven granskas av lärarna inom finskan. Om du har frågor kontakta då den lärare som undervisar dig för tilllfället i finska eller den som är ämneskoordinator och ämnesansvarig.

 

 

Enligt lagen är finskan ett obligatoriskt ämne på Hanken för finländska studerande från fastlandet när det gäller högskole-examen i Finland. Språklagen gäller inte i samma grad åländska studerande, vilka har rätt att ansöka om dispens från de obligatoriska studierna i finska. I Vissa fall kan ändå dispens beviljas alla, d.v.s. om du av någon orsak inte läst finska tidigare i din grundexamen.

Om du inte känner till bestämmelserna kring dispenser eller är osäker på vad som gäller i din egen situation, vänligen kontakta ämnesansvarig Marit Nilsson-Väre, som vägleder dig i frågan. Hon ansvarar för dispenser, förordar eller förkastar dem. Det slutliga beslutet görs sedan av rektoriatet.

Dispensansökan kan göras via denna länk.

 

 

Om du har en högskoleexamen från en annan högskola och har den lagstadgade finskan klar på ditt betyg men saknar den branschspecifika delen, kontakta då ämnesansvarige för komplettering av ditt vitsord.

 

 

Kontaktpersoner

För vidare information eller ifall frågor uppstår, vänligen kontakta ämneskoordinator och ämnesansvarig i finska Marit Nilsson-Väre, marit.nilsson-vare@hanken.fi.

Du hittar även oss på femte våningen i Hankens huvudbyggnad i Helsingfors och på tredje våningen i Hankens byggnad i Vasa.

 

Marit Nilsson-Väre – Lektor, ämneskoordinator och ämnesansvarig i finska

Johanna Haapala – Universitetslärare 

Anna Del Gaudio – Universitetslärare – Tjänstledig hösten 2022

Johanna Dahlin – t.f. Universitetslärare – Rum 333 i Vasa och 507 i Helsingfors

Ann-Marie Åkers – Timlärare

Anna Wallin – Timlärare

 

picture
Marit Nilsson-Väre
picture
Johanna Haapala
picture
Johanna Dahlin
picture
Anna Del Gaudio
picture
Anna Wallin

 

Projekt och publikationer inom finskan

Forskning bedrivs inom finska avdelningen. Det pågår spännande forskningsprojekt och dessutom bedrivs forskning av forskare som representerar finskan. Läs mera om forskning inom hela Språkcentret här.

 

Forskningsprojekt

Följ länkarna nedan för att läsa mera om aktuella forskningsprojekt inom finska avdelningen. 

 

Forskare inom finska avdelningen

Länkarna nedan tar dig till finska avdelningens profiler på Hankens forskningsdatabas HARIS, som är den samlade ingången till all forskning som bedrivs på Hanken. I HARIS kan du läsa mera om bland annat publikationer, aktiviteter och aktuella projekt för samtliga forskare och språk. 

 

Läs mera!

För dig som är intresserad och vill läsa mera om finska, följ länkarna nedan för mer fördjupad information.