Allmän information

Allmän information för examenshandledare
 • Antagningskriterierna till forskarutbildningen:

  Antagningskriterierier till forskarutbildningen
   
 • Information om processerna för byte av huvudämne/studieort samt utnämnande och byte av examens- och avhandlingshandledare finns här.
 • Reglerna för tillgodoräkning av forskarkurser som doktorander avlagt utanför Hanken hittar du här.
   
 • Allmän info om forskarkursernas uppläggning i examen samt kurser och andra evenemang som vanligtvis inte ger studiepoäng finns här.
 • Examensstadgan 2020