Allmän information

Allmän information för examenshandledare

Antagningskriterierna till forskarutbildningen:

  • Information om processerna för byte av huvudämne/studieort samt utnämnande och byte av examens- och avhandlingshandledare finns här.
  • Reglerna för tillgodoräkning av forskarkurser som doktorander avlagt utanför Hanken hittar du här.
     
  • Allmän info om forskarkursernas uppläggning i examen samt kurser och andra evenemang som vanligtvis inte ger studiepoäng finns här.
  • Examensstadgan 2020