Logistik och samhällsansvar / Supply Chain Management and Social Responsibility

Samarbetskurser 2024-2025 / Co-op courses 2024-2025

Helsingfors / Helsinki

 

Helsingfors / Helsinki & Vasa / Vaasa

 

Vasa / Vaasa

Course ECTS Language Period Form
Grundstudier / Basic studies
1140 Introduktion till företagets samhällsansvar Opens in new window 6 sv II Nät
Ämnesstudier / Intermediate studies
38027 Introduktion till företagetslogistik (MOOC) Opens in new window 2 sv II Nät