Datorsalar och datorer i auditorier

Datasalar

DATORSALARNA

Hanken har i Helsingfors två datorsalar för undervisning och en i Vasa.

För självstudier finns några utrymmen till (Akvariet, A404 och Quantum i Helsingfors, sal 317 i Vasa)

  Helsingfors Vasa
Datorsal (för undervisning) 2st (A406-A407) 1st (325)
Självstudier Akvariet, A404, Quantum sal 317

LÄRARDATOR

Alla undervisningsutrymmen på Hanken har projektor och lärardator, vilka har samma program som standard datorn i datorsalen. För demonstrationer kan alltså vilket auditorium som helst användas.

I alla salar kan egen dator kopplas till projektorn. Alla salar kan alltså användas för presentationer.