Datorsalar och datorer i auditorier

DATORSALARNA

Hanken har i Helsingfors fyra datorsalar för undervisning och två i Vasa. Dessutom finns etttraditionellt språklab i Helsingfors (sal 405) och en datorsal för språkundervisning i Vasa.För självstudier finns några utrymmen till (Akvariet och studieverkstaden i Helsingfors, sal 316 i Vasa)

  Helsingfors Vasa
Datorsal (för undervisning) 4st (A406-A409) 2st (325-326)
Språklabb/Datorsal för språkundervisning sal 405 (språklabb) sal 305 (multimediasal)
Självstudier Akvariet & Studieverkstad sal 316

LÄRARDATOR

Alla undervisningsutrymmen på Hanken har projektor och lärardator, vilka har samma program som standard datorn i datorsalen. För demonstrationer kan alltså vilket auditorium som helst användas.Alla undervisningsutrymmen har:

  • en projektor och
  • en lärardator (samma program som en vanlig datasalsdator)

I alla salar kan egen dator kopplas till projektorn. Alla salar kan alltså användas för presentationer.