Examensbestämmelser

Grunderna för utbildningen och dina rättigheter som studerande finns i lagstiftningen. Examensutbildningen och olika studieärenden regleras också genom Hankens interna bestämmelser och beslut.

Examensstadgan innehåller Hankens grundläggande bestämmelser om utbildningen och examenskraven.

Instruktionen om studier och examination preciserar bestämmelser och definierar studierelaterade processer vid Hanken. Instruktionen innehåller också särskilda bestämmelser som gäller under corona-pandemin.

Universitetslagen reglerar universitetens verksamhet och studerandes ställning.

Förordningen om universitetsexamina fastställer kraven i universitetsexamina på nationell nivå (794/2004, den ursprungliga författningen; se även ändringar - samlade på finska men varje enskild ändring finns även att välja på svenska).

Regler för användning av datasystem hittar du på IT-tjänster.

Påverkningsmöjligheter

Det finns studeranderepresentanter i alla organ som beslutar om studieärenden: styrelsen, Akademiska rådet, institutionsråden och arbetsgrupper. Studentkåren bevakar dina intressen, och du kan alltid vända dig till studentkårens styrelse eller studeranderepresentanterna i de olika organen om du vill påverka eller har frågor om beslut som fattats.