Bestämmelser

Hankens verksamhet styrs av universitetslagen och andra nationella bestämmelser.

Grunderna för utbildningen och dina rättigheter som studerande finns således i lagstiftningen. Examensutbildningen och olika studieärenden regleras också genom interna bestämmelser och beslut.

De viktigaste studierelaterade bestämmelserna hittar du nedan. Under de övriga rubrikerna finns närmare information om hur studieprestationer bedöms, om de regler som tillämpas när studerande gör sig skyldiga till eller misstänks för fusk, samt vilka påverkningsmöjligheter studerande har. 

innehåller Hankens grundläggande bestämmelser om examensutbildningen

preciserar bestämmelser och definierar studierelaterade processer vid Hanken.

 

Regler för användning av datasystem hittar du på IT-tjänster.

Påverkningsmöjligheter

Det finns studeranderepresentanter i alla organ som beslutar om studieärenden: styrelsen, Akademiska rådet, institutionsråden och arbetsgrupper. Studentkåren bevakar dina intressen, och du kan alltid vända dig till studentkårens styrelse eller studeranderepresentanterna i de olika organen om du vill påverka eller har frågor om beslut som fattats.