Systemuppdateringar

Sisu uppdateras kontinuerligt. Vid varje versionsuppdatering kommer det förbättringar eller nya funktioner. På denna sida informeras det om de mest centrala nya funktionerna för varje version som installeras.

***************

2024

Sisu 4.0, installeras 12.6.2024

Allmänt
 • Felmeddelanden visas inte längre som en röd banner, utan som ett popup-fönster.
 • Arbete i bakgrunden för att förbättra funktionerna för Öppna universitets nya funktioner samt korsstudier.
 • Arbete i bakgrunden för att förbättra tillgängligheten.
Studerande
 • Studieplanen visar om prestationssättet är valt för studieavsnitten utan att studieavsnittet behöver öppnas. Prestationssättet kan också väljas via popup-fönstret utan att öppna studieavsnittets infofönster.
 • Ifall undervisningen har insatta kvoter (t.ex. max. 3 platser för Öppna universitetet) så visas det vid anmälan till undervisningen.
 • Instruktionstexterna för motsvarigheter har uppdaterats.
 • Ersättnings- och inkluderingsansökningar kan felantecknas och återtas till behandling så att studerande inte behöver skicka in en ny ansökan ifall det var frågan om ett litet fel.
 • Redan godkända examensprestationer kan felantecknas och ansökan återtas till behandling så att studerande inte behöver skicka in en ny ansökan, förutsatt att den tidigare ansökan hade rätt information.
 • En ny framsida utvecklas, men tas inte ännu i bruk.
Lärare
 • På studiemomentets flik "Anmälda studerande" är informationen om undervisningsgrupperna och kvoterna infällda som standard.
 • Instruktionstexter vid uppladdning av en CSV-fil för bedömningen har uppdaterats.
Personal
 • Ansvarspersoner kan läggas till via massuppdatering till studieavsnitt.
 • Ärendehantering-sidan kommer ihåg var du var när du återvänder till sidan från en ansökan.
 • Ersättnings- och inkluderingsansökningar kan felantecknas och återtas till behandling så att studerande inte behöver skicka in en ny ansökan ifall det inte specifikt behövs en ny ansökan.
 • Redan godkända examensprestationer kan felantecknas och ansökan återtas till behandling så att studerande inte behöver skicka in en ny ansökan, förutsatt att den tidigare ansökan hade rätt information.

Sisu 3.0, installeras 20.3.2024

Allmänt
 • Arbete i bakgrunden för att förbättra funktionerna för Öppna universitets nya funktioner samt korsstudier.
 • Arbete i bakgrunden för att förbättra tillgängligheten.
Studerande
 • Det har gjorts en ny betaversion av framsidan för studerande.
 • Inställda bokningar kan gömmas ur studiekalendern.
 • Anmälningsfliken på Min profil visar nu också studieavsnittets kod.
 • Studieplanen visar en varningsnotifikation ifall studieplanen innehåller studieavsnitt i en tidigare undervisningsplansperiod.
 • Funktionaliteten på Anmälan-sidan har förbättrats.
Lärare
 • Några buggar korrigerade.
Personal
 • Kvoter på studiemomenten kan nu definieras enligt utbildning.
 • Studieavsnittens ansvarspersoners giltighetstids slutdatum kan administreras via massuppdatering.
 • Texter som skrivs ut på examensbetygen kan specificeras för utbildningsprograms och studiehelheters del.
 • Studiehelheter och utbildningsprogram kan filtreras enligt ansvarsperson.

2023

Sisu 2.14, installeras 14.12.2023

Allmänt
 • Arbete i bakgrunden för att förbättra funktionerna för Öppna universitets nya funktioner samt korsstudier.
 • Arbete i bakgrunden för att förbättra tillgängligheten, bl.a. i studiekalendern och meddelande-sidan.
Studerande
 • Undervisningsplansperioderna är sorterade från nyaste till äldsta på Sök-sidan för studieavsnitt.
 • Instruktionstexter för motsvarigheter och ersättningar har förbättrats.
Lärare
 • En bug korrigerats som visat att en PDF skapas då man laddat ner en CSV med anmälda från studiemomentet.
Personal
 • Anmälda kan lyftas till godkända trots att det inte finns plats i undervisningsgrupperna.
 • Vyn för studerandes prestationer via studiemoment, -avsnitt, -helheter och utbildningsprogram ändrats till ett popup-fönster.

Sisu 2.13, installeras 9.10.2023

Allmänt
 • Arbete i bakgrunden för att förbättra funktionerna för Öppna universitets nya funktioner samt korsstudier.
Studerande
 • En ny anmälningssida tas i bruk som samlar all information om anmälan till undervisning på ett och samma ställe. Mer information om den nya sidan hittar du här.
 • Du kommer åt studiekalendern som studerande också utan studieplan
 • Möjligheten att ansöka om tillgodoräkning genom att sätta den andra högskolans studieavsnitt i studieplanen och ansöka om tillgodoräkning för det har korrigerats och tagits bort. Tillgodoräkningen fungerar fortfarande som vanligt genom att först ha Hankens studieavsnitt i studieplanen och följa instruktionerna.
 • Tillgängligheten har förbättrats gällande studiehelheter och utbildningsprogram.
Lärare
 • Handledningsgruppers e-poster kan kopieras. Handledningsgrupperna har inte ännu tagits i bruk vid Hanken för lärare.
 • Vyn för studerandes prestationer har ändrats så att tilläggsinformationen öppnas i ett pop-up fönster i framtiden i stället för i panelen till höger.
Personal
 • Ärendehanteringen har fått nya sökfilter: utbildning, huvudämne/studieinriktning, samt ansökningar jag har under behandling.
 • Ärendehanteringens sökfilter har ordnats enligt alfabetet.
 • Vyn för studerandes prestationer har ändrats så att tilläggsinformationen öppnas i ett pop-up fönster i framtiden i stället för i panelen till höger. Redigering och felanteckningsfunktionerna hittas via de tre punkterna längst till höger vid prestationens rad.

Sisu 2.12, installeras 26.6.2023

Allmänt
 • Arbete i bakgrunden för att förbättra tillgängligheten.
Studerande
 • När studerande kompletterar tillgodoräkningsansökningar, kan hen lägga till och ta bort bilagor. Den studerande får ett meddelande i Sisu när en ansökan returneras för komplettering.
Lärare
 • Den studerandes studierätt (program) och aktiva skede (kandidat/magister) visas i listan på anmälda till ett studiemoment
 • Prestationsspråket har lagts till till CSV:n på de anmälda på studiemomenten. (Hanken använder tillsvidare endast ett prestationsspråk per studiemoment)
Personal
 • Ett bedömningsobjekt kan separatregistreras som prestation för studerande. (Nyttigt för andra universitet, som använder bedömningsobjekten som delprestationer)
 • Förbättringar i hantering av anmälda studerande till studiemoment:
  • Val av undervisningsgrupper kan ändras också för studerande vars anmälningar inte godkänts, och för studerande som inte uppfyller kraven
  • Den studerandes utbildningsprogram och aktiva skede visas i listan på anmälda

Sisu 2.11, installeras 20.3.2023

Allmänt
 • Mycket arbete i bakgrunden för att utveckla funktionaliteten för Öppna universitetet samt korsstudier.
Studerande
 • Studerande kan få ansökan om ersättning, inkludering, samt personlig prestation tillbaka för komplettering, i stället för att vara tvungen att göra en ny ansökan om något saknas.
 • Vyn som visar hur mycket studietid som finns kvar har uppdaterats, och visar informationen i text i stället för bilder.
Lärare
 • Vid den studerandes uppgifter på studiemomentet kommer en länk till studerandes prestationer.
 • Vid sökningen av studiemoment kommer det pågående läsåret att finnas som ett förvalt filter (via "Administration"-rollen).
 • Ersättningsansökningar kan nu returneras till studerande för komplettering om någon information saknas.
 • CSV-filen som kan laddas ned från studiemoment får förbättringar.
Personal
 • Vid den studerandes uppgifter på studiemomentet kommer en länk till studerandes prestationer.
 • Vid sökningen av studiemoment kommer det pågående läsåret att finnas som ett förvalt filter.
 • Ersättnings, inkluderings- och personlig prestation -ansökningar kan nu returneras till studerande för komplettering om någon information saknas.
 • Man kan tillsätta andra handläggare än sig själv på ansökningar.

2022

Sisu 2.10, installeras 12.12.2022

Allmänt
 • Mycket arbete i bakgrunden för att utveckla funktionaliteten för Öppna universitetet.
Studerande
 • Studerande kan inte återta godkända ansökningar gjorda för avvikande innehåll ifall administrationen fastställt det i ansökan.
Personal
 • Administrationen kan registrera läsårsavgifter för betalningsskyldiga studerande.
 • Om administrationen skapat en ansökan för avvikande innehåll kan man välja om studerande ska kunna återta beslutet eller inte.
 • Inkluderade och tillgodoräknade prestationer kan nu felantecknas.
 • Ärendehanteringens lista på ansökningar får en kolumn med information om vilken utbildning den studerande är i.

Sisu 2.9, installeras 3.10.2022

Allmänt
 • Mycket arbete i bakgrunden för att utveckla funktionaliteten för Öppna universitetet.
Studerande
 • Förbättringar gällande tillgängligheten i sökningen av studieavsnitt.
Personal
 • Personliga prestationer kan registreras utan studerandes ansökan i Sisu (i specialfall).
 • Möjlighet att markera läsårsavgiften som betald i samband med registrering av stipendium. 

Sisu 2.8, installeras 13.6.2022

Allmänt
 • Meddelande om automatisk utloggning om Sisu inte använts på två timmar. Tidsbegränsningen nollas om man klickar på "Fortsätt"-knappen.
 • Förbättringar gällande tillgängligheten, bl.a. kontraster, namn på menyer i webbadressen, uppdatering av ikoner.
Studerande
 • Små förbättringar i information i studiekalendern.
Lärare
 • Ifall man försöker registrera en prestation i framtiden på ett studiemoment visas en varning.
Personal
 • Ansökan om godkännande för avvikande innehåll kan göras för den studerandes del.
 • Inkluderade prestationer kan registreras utan studerandes ansökan i Sisu (i specialfall).
 • Ifall man försöker registrera en prestation i framtiden på ett studiemoment visas en varning.

Sisu 2.7, installeras 2.5.2022

Allmänt
 • Felmeddelanden visas som en banner i stället för ett popup-meddelande. Sidan uppdateras inte längre automatiskt vid ett felmeddelande.
 • Länkar öppnas i nya flikar.
Studerande
 • På Sök-sidan förflyttas fältet där universitetet väljs, och sökningen av kurser kräver att man klickar på Sök eller på Enter på tangentbordet, dessa uppdateringar är ett led i att förbättra tillgängligheten.
Lärare
 • Tillgodoräkningsansökan får en direkt länk till den studerandes uppgifter
 • Det förvalda datumet för bedömningen av studiemoment är studiemomentets sista datum
Personal
 • Tillgodoräkningsansökan får en direkt länk till den studerandes uppgifter
 • Namnet på studerandes studieplan kan redigeras
 • Ersättningar kan registreras utan studerandes ansökan i Sisu (i specialfall)
 • Vid sökning av studerande med studienummer krävs ett fullständigt studienummer
Tags