Systemuppdateringar

Sisu uppdateras kontinuerligt. Vid varje versionsuppdatering kommer det förbättringar eller nya funktioner. På denna sida informeras det om de mest centrala nya funktionerna för varje version som installeras.

***************

Sisu 2.13, installeras 9.10.2023

Allmänt
 • Arbete i bakgrunden för att förbättra funktionerna för Öppna universitets nya funktioner samt korsstudier.
Studerande
 • En ny anmälningssida tas i bruk som samlar all information om anmälan till undervisning på ett och samma ställe. Mer information om den nya sidan hittar du här.
 • Du kommer åt studiekalendern som studerande också utan studieplan
 • Möjligheten att ansöka om tillgodoräkning genom att sätta den andra högskolans studieavsnitt i studieplanen och ansöka om tillgodoräkning för det har korrigerats och tagits bort. Tillgodoräkningen fungerar fortfarande som vanligt genom att först ha Hankens studieavsnitt i studieplanen och följa instruktionerna.
 • Tillgängligheten har förbättrats gällande studiehelheter och utbildningsprogram.
Lärare
 • Handledningsgruppers e-poster kan kopieras. Handledningsgrupperna har inte ännu tagits i bruk vid Hanken för lärare.
 • Vyn för studerandes prestationer har ändrats så att tilläggsinformationen öppnas i ett pop-up fönster i framtiden i stället för i panelen till höger.
Personal
 • Ärendehanteringen har fått nya sökfilter: utbildning, huvudämne/studieinriktning, samt ansökningar jag har under behandling.
 • Ärendehanteringens sökfilter har ordnats enligt alfabetet.
 • Vyn för studerandes prestationer har ändrats så att tilläggsinformationen öppnas i ett pop-up fönster i framtiden i stället för i panelen till höger. Redigering och felanteckningsfunktionerna hittas via de tre punkterna längst till höger vid prestationens rad.

Sisu 2.12, installeras 26.6.2023

Allmänt
 • Arbete i bakgrunden för att förbättra tillgängligheten.
Studerande
 • När studerande kompletterar tillgodoräkningsansökningar, kan hen lägga till och ta bort bilagor. Den studerande får ett meddelande i Sisu när en ansökan returneras för komplettering.
Lärare
 • Den studerandes studierätt (program) och aktiva skede (kandidat/magister) visas i listan på anmälda till ett studiemoment
 • Prestationsspråket har lagts till till CSV:n på de anmälda på studiemomenten. (Hanken använder tillsvidare endast ett prestationsspråk per studiemoment)
Personal
 • Ett bedömningsobjekt kan separatregistreras som prestation för studerande. (Nyttigt för andra universitet, som använder bedömningsobjekten som delprestationer)
 • Förbättringar i hantering av anmälda studerande till studiemoment:
  • Val av undervisningsgrupper kan ändras också för studerande vars anmälningar inte godkänts, och för studerande som inte uppfyller kraven
  • Den studerandes utbildningsprogram och aktiva skede visas i listan på anmälda

Sisu 2.11, installeras 20.3.2023

Allmänt
 • Mycket arbete i bakgrunden för att utveckla funktionaliteten för Öppna universitetet samt korsstudier.
Studerande
 • Studerande kan få ansökan om ersättning, inkludering, samt personlig prestation tillbaka för komplettering, i stället för att vara tvungen att göra en ny ansökan om något saknas.
 • Vyn som visar hur mycket studietid som finns kvar har uppdaterats, och visar informationen i text i stället för bilder.
Lärare
 • Vid den studerandes uppgifter på studiemomentet kommer en länk till studerandes prestationer.
 • Vid sökningen av studiemoment kommer det pågående läsåret att finnas som ett förvalt filter (via "Administration"-rollen).
 • Ersättningsansökningar kan nu returneras till studerande för komplettering om någon information saknas.
 • CSV-filen som kan laddas ned från studiemoment får förbättringar.
Personal
 • Vid den studerandes uppgifter på studiemomentet kommer en länk till studerandes prestationer.
 • Vid sökningen av studiemoment kommer det pågående läsåret att finnas som ett förvalt filter.
 • Ersättnings, inkluderings- och personlig prestation -ansökningar kan nu returneras till studerande för komplettering om någon information saknas.
 • Man kan tillsätta andra handläggare än sig själv på ansökningar.

Sisu 2.10, installeras 12.12.2022

Allmänt
 • Mycket arbete i bakgrunden för att utveckla funktionaliteten för Öppna universitetet.
Studerande
 • Studerande kan inte återta godkända ansökningar gjorda för avvikande innehåll ifall administrationen fastställt det i ansökan.
Personal
 • Administrationen kan registrera läsårsavgifter för betalningsskyldiga studerande.
 • Om administrationen skapat en ansökan för avvikande innehåll kan man välja om studerande ska kunna återta beslutet eller inte.
 • Inkluderade och tillgodoräknade prestationer kan nu felantecknas.
 • Ärendehanteringens lista på ansökningar får en kolumn med information om vilken utbildning den studerande är i.

Sisu 2.9, installeras 3.10.2022

Allmänt
 • Mycket arbete i bakgrunden för att utveckla funktionaliteten för Öppna universitetet.
Studerande
 • Förbättringar gällande tillgängligheten i sökningen av studieavsnitt.
Personal
 • Personliga prestationer kan registreras utan studerandes ansökan i Sisu (i specialfall).
 • Möjlighet att markera läsårsavgiften som betald i samband med registrering av stipendium. 

Sisu 2.8, installeras 13.6.2022

Allmänt
 • Meddelande om automatisk utloggning om Sisu inte använts på två timmar. Tidsbegränsningen nollas om man klickar på "Fortsätt"-knappen.
 • Förbättringar gällande tillgängligheten, bl.a. kontraster, namn på menyer i webbadressen, uppdatering av ikoner.
Studerande
 • Små förbättringar i information i studiekalendern.
Lärare
 • Ifall man försöker registrera en prestation i framtiden på ett studiemoment visas en varning.
Personal
 • Ansökan om godkännande för avvikande innehåll kan göras för den studerandes del.
 • Inkluderade prestationer kan registreras utan studerandes ansökan i Sisu (i specialfall).
 • Ifall man försöker registrera en prestation i framtiden på ett studiemoment visas en varning.

Sisu 2.7, installeras 2.5.2022

Allmänt
 • Felmeddelanden visas som en banner i stället för ett popup-meddelande. Sidan uppdateras inte längre automatiskt vid ett felmeddelande.
 • Länkar öppnas i nya flikar.
Studerande
 • På Sök-sidan förflyttas fältet där universitetet väljs, och sökningen av kurser kräver att man klickar på Sök eller på Enter på tangentbordet, dessa uppdateringar är ett led i att förbättra tillgängligheten.
Lärare
 • Tillgodoräkningsansökan får en direkt länk till den studerandes uppgifter
 • Det förvalda datumet för bedömningen av studiemoment är studiemomentets sista datum
Personal
 • Tillgodoräkningsansökan får en direkt länk till den studerandes uppgifter
 • Namnet på studerandes studieplan kan redigeras
 • Ersättningar kan registreras utan studerandes ansökan i Sisu (i specialfall)
 • Vid sökning av studerande med studienummer krävs ett fullständigt studienummer
Tags