Steg 3: Fatta ett beslut

När du har klart för dig vad du skall eftersträva i arbetslivet och undersökt potentiella karriäralternativ är det tid att fatta ett beslut.

Beslutet behöver inte sträcka sig över hela ditt liv utan det kan vara fråga om val av biämne eller vilken praktikplats som bäst skulle tjäna dig med tanke på den bransch du siktar mot.

Börja med att fundera på de resurser du har. Du kan exempelvis fråga dig vilka dina personliga egenskaper är, vilka kontakter du redan nu har och vilka kompetenser du besitter. När du vet vad du har är det lättare att analysera vad du ännu behöver.

Målet med karriärbesluten är att skapa en handlingsplan för hur du skall täppa till gapet mellan var du är och var du önskar vara.

Om du tycker det är svårt att sätta upp mål, kan du ha hjälp av SMART(A)-modellen. Tänk på att ett mål ska vara:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Realistiskt och
  • Tidssatt
  • Accepterat

Följande övningar kan hjälpa dig när du ska fatta ett beslut:

Fatta beslut (bakom login):

CASVE-modellen för karriärrelaterade beslut:

 

Delta i och stöd ditt beslutsfattande

För stöd i beslutsfattandet kan du även ta del av Karriärtjänsters utbud: