Information till nya alumner

Grattis till din examen och välkommen med i Hankens alumngemenskap!

Två Hankenflaggor mot himlen

Vad erbjuder vi dig som alumn?

Din alumnsida

Komplettera din alumnsida på alumni.hanken.fi, så vet vi vad du är intresserad av!

Som nybliven alumn är du automatiskt registrerad i Hankens alumndatabas, om du givit tillstånd till det vid betygsansökan. Du kan även ge ditt samtycke med att registrera din alumnsida eller skicka e-post till alumni@hanken.fi.

Läs mera om alumnsidan här.

Alumnförmåner

Som alumn har du möjlighet att ta del av förmåner som erbjuds till Hankenalumner.

Hankens alumner får bland annat medlemskap på UniSport till specialpris för gulisalumner ännu två år efter utexaminering!

Du kan läsa mer om alumnförmånerna här.

Hankens Karriärtjänster

Visste du att du kan utnyttja Hankens Karriärtjänster ännu upp till ett år efter din utexaminering?

Vi kan erbjuda dig stöd i bl.a. arbetssökande och karriärplanering. JobTeaser karriärportalen finns tillgänglig för dig även som alumn (instruktioner via denna länk). Du kan även delta i Hankens mentorskapsprogram som adept upp till 5 år efter utexaminering, med förutsättningen att du inte deltog under studietiden.

Läs mer på Karriärtjänsters sidor.

  • Sex månader efter utexaminering är vi i kontakt med dig då vi följer upp alumnernas placering på arbetsmarknaden. En uppföljning utförs också 5 år efter utexaminering.
  • 3 år efter utexaminering behöver vi din insats igen som en del av Financial Times-rankingarbetet.

Därför är det ytterst viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter på din alumnsida!

Du kan läsa mera om karriärundersökningar här.