Kandidatstudier

Information om kandidatstudier på svenska

OBS! Informationen på denna sida gäller endast studerande vid Hankens kandidatprogram på svenska!

N.B.! This information only concerns Hanken's Bachelor programme in Swedish.

Du har fått studierätt för två skilda examina: ekonomie kandidatexamen som är en lägre högskoleexamen och ekonomie magisterexamen som är en högre högskoleexamen. Ekonomie kandidatexamen avläggs på 3 år och ekonomie magisterexamen på 2 år. 

Ekonomie kandidatexamen (180 sp)

Under ditt första studieår på Hanken får du de basfärdigheter du behöver för dina studier i ekonomi. Du avlägger de obligatoriska grundkurserna i ekonomiska vetenskaper samt kurser i engelska och ett annat främmande språk. 

En studiepoäng förutsätter 27 timmar arbete av studeranden. Enligt normal studietakt avlägger du 30 sp per termin och ungefär 60 sp per läsår. Under det första studieåret avlägger du något mer än 60 sp.

Höstterminen

Dessa kurser avlägger du under din första hösttermin.

Introduktion till akademiska studier (P1, 2 sp), Ekonomisk matematik (P1, 2 sp), Redovisningens grunder (P1, 6 sp), Introduktion till ekonomisk analys (P1-P2, 6 sp), Företagsledning och entreprenörskap (P2, 6 sp), Introduktion till företagets samhällsansvar (P2, 6 sp), Grunderna i programmering och datahantering (P2, 3 sp), Business Communication (P1/P2, 6 sp), Annat främmande språk (P1-P2, 3-4 sp)

Vårterminen

Dessa kurser avlägger du under din första vårtermin. En del av första årets studerande avlägger kursen Business Communication på vårterminen i stället för på höstterminen.

Statistisk analys (P3, 6 sp), Finansiering och investering (P3, 6 sp), Marknadsföringsstrategi (P4, 6 sp), Handelsrättens grunder (P4, 6 sp), Business Communication (P3/P4, 6 sp), Annat främmande språk, forts. (P3-P4, 6 sp)

Examensstruktur

Visualisering av kandidatexamensstrukturen med rutor som visualiserar de olika helheterna som ingår i examen och när de olika delarna ska avläggas.

Obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper

Du avlägger de obligatoriska grundkurserna under ditt första studieår. De obligatoriska grundkurserna finns listade högre upp på denna sida.

 

Huvudämne

I slutet av ditt första studieår väljer du ett huvudämne. Här kan du läsa mera om huvudämnesvalet i Helsingfors och huvudämnesvalet i Vasa.

 

Biämne

I kandidatexamen ska också ingå minst ett biämne. Ett biämne innebär minst 25 sp i ett och samma ämne. Du kan läsa mera om biämnet på sidan om kandidatexamens struktur.

 

Språkstudier

I kandidatexamen läser du minst 24 sp språk

  •     två främmande språk, minst 6 sp i vardera språket
  •     studier i svenska och finska, minst 6 + 6 sp

OBS! Du som haft svenska som skolbildningsspråk och har lägre studentexamensvitsord i finska än C i A-finska (lång kurs), eller M i B-finska (kort kurs) ska avlägga kursen 5729 Kieliopin kertauskurssi under ditt första studieår.

Du som haft finska som skolbildningsspråk rekommenderas avlägga kurserna 5645 Repetitionskurs i svensk grammatik och 5657 Förberedande kurs i svenska under ditt första studieår.

Du kan läsa mera om språkstudierna i kandidatexamen på sidan om kandidatexamens struktur.

 

Utlandstermin

I kandidatexamen ingår en obligatorisk utlandstermin. Den kan utföras i form av utbytesstudier eller som utlandspraktik. Du kan läsa mera om utlandsterminen på sidan om kandidatexamens struktur.

 

Valfria studier

Ifall de obligatoriska grundkurserna, språkstudierna, huvudämnesstudierna, biämnesstudierna samt utlandsvistelsen sammanlagt blir mindre än 180 sp måste du även inkludera valfria studier i din kandidatexamen så att omfattningen i examen blir minst 180 sp.

De valfria studierna kan bestå av vilka studier som helst på högskolenivå.