Anders Wall stipendium

Sök Anders Wall-stipendiet på 200 000 SEK senast 27.10.2023!

Driver du som Hankenstudent ett eget företag eller är du med i ett annat intressant projekt? Sök då Anders Walls-stiftelses stipendium på 200 000 SEK senast den 27.10.2023! Stipendiet är ett av de största som ges till studenter vid Svenska handelshögskolan och delas ut till en Hankenstudent som uppvisar såväl entreprenörskap som goda studieresultat.

Stipendiet syftar till att uppmuntra unga företagsamma människor att vidareutveckla sitt entreprenörskap.

Vem kan söka? Alla närvaroanmälda kandidat- och magisterstudenter på Hanken.

Stipendiet erbjuder fina möjligheter att knyta kontakter och att skapa sig ett regionalt nätverk. Anders Wall-stipendiaterna, wallumni, kommer från Finland, Sverige och Baltikum.

Du kan fylla i din ansökan genom att skanna QR-koden. Skicka in ansökan senast 27.10.2023!

Mer information om stiftelsen finns på www.wallstiftelsen.se Opens in new window .

Anders Wall stipendiets ansökningsblankett på svenska