Enheten för forskning och internationella ärenden

Enheten för forskning och internationella ärenden ansvarar för och arbetar med Hankens internationalisering, forskningsservice, bibliotek och inkubatorverksamhet.

Vi arbetar i fyra team. Länkarna nedan ger dig information om teamens aktiviteter och kontaktuppgifter.

Enhetens direktör

Charlotta Collén
Tfn: +358 50 342 2586
charlotta.collen(at)hanken.fi

Besöksadress och adress för kurirpost

Svenska handelshögskolan
Enheten för forskning och internationella ärenden
Arkadiagatan 22
00100 HELSINGFORS, FINLAND

Postadress

Svenska handelshögskolan
Enheten för forskning och internationella ärenden
PB 479
00101 HELSINGFORS, FINLAND

Hankens telefonväxel

+358 29 431 3000