Du når oss genom:

Vanliga frågor: cers@hanken.fi

P.O. Box 478
(Arkadiankatu 28)
FI-00101 Helsinki
Finland

Johanna Gummerus

CERS Direktör: johanna.gummerus@hanken.fi

CERS on Twitter: @CERS_Hanken
CERS on LinkedIn: CERS Hanken
 

Text CERS 25 on petrol bottom

CERS, Centret för tjänsteforskning vid Svenska Handelshögskolan, Hanken, är en av de ledande institutionerna inom forskning om tjänster och en av grundarna av den nordiska skolan inom marknadsföring.