Rådgivning för doktorander

Var/av vem du kan få rådgivning och information:

Den egna institutionen

  • Introducerar dig till institutionens aktiviteter och huvudämnets struktur, inklusive praktiska arrangemang
  • Arrangerar kurser för doktorander
  • Ordnar seminarium samt informerar om konferenser, workshops och seminarium
  • Hjälper till med praktikaliteter gällande avhandlingen

Din examenshandledare

Inom huvudämnena finns examenshandledare för doktorsprogrammet. Examenshandledaren informerar dig om studiernas gång och uppläggning inom ämnet. Då du blivit antagen till doktorsprogrammet skall du besöka examenshandledaren i ditt huvudämne och diskutera dina planer. Han/hon godkänner årligen din studieplan och föreslår avhandlingshandledare för dig. Med din examenshandledare kan du också diskutera om t.ex. hurudana kurser som skall ingå i din examen. Och när tiden är inne är det examenshandledaren som ansvarar för arrangemangen kring disputationen och som agerar kustos under tillfället.

Examenshandledaren:

  • Går igenom studieplanen med dig (i samband med den årliga registreringen) och studieframgången speciellt efter det första året
  • Ger rådgivning om huvudämnesrelaterade ärenden, kurser och finansiering av forskarstudier
  • Bestämmer om kurser avlagda utanför Hanken (eller Hanken kurser) kan inkluderas i din examen
  • Rekommenderar en eller flera avhandlingshandledare för dig som sedan fastställs av Institutionsrådet (IR)
  • Föreslår/anhåller om förhandsgranskning, offentlig granskning och opponenterna samt tidpunkten för disputationen och godkännande av ditt manuskript för Akademiska Rådet (AR)
  • Fungerar oftast som kustos, som är ansvarig för de praktiska arrangemangen kring disputationen

Din/dina avhandlingshandledare

Varje doktorand bör ha en avhandlingshandledare eller en s.k. handledarkommitté. Institutionsråden utser avhandlingshandledarna på förslag av examenshandledaren i det skede då ditt avhandlingstema tagit form. En avhandlingshandledare behöver inte vara anställd vid Hanken. Huvudsaken är att han/hon är expert på ditt avhandlingstema och intresserad av speciellt den vetenskapliga kontributionen av den, och att han/hon är villig att ta emot uppdraget. Av avhandlingshandledaren får du hjälp i avhandlingsprocessen och också kanske tips om kurser och material i anknytning till ditt tema. Avhandlingshandledaren och/eller examenshandledaren ombesörjer arrangemang av licentiatseminarium.

Rådgivning om finansiering, stipendier och studier utomlands

Hankens doktorander har tillgång till rådgivning om finansiering, stipendier och studier utomlands. Se information om Hankens finansiering till doktorander och om forskarstudier utomlands på våra webbsidor.

Coaching för doktorander

Hanken erbjuder studiecoaching för både doktorander och studerande på kandidat- och magisternivån. Här hittar du närmare information om coaching för doktorander Opens in new window och hur du bokar en tid.

Studiepsykolog

Kolla informationen under Studietjänster.

Doktorandernas e-postlista

Samtliga doktorander på Hanken är via sin Hanken epostadress anslutna till e-postlistan för doktorander. Via e-postlistan skickar vi information om bl.a. forskarkurser, seminarier, tutorialer och stipendier. Vi informerar inte om forskarutbildningarna och EIASMs forskarkurser, eftersom all information om kurserna finns på respektive organisations webbplatser. Bl.a. KATAJA , KAVA och EIASM har egna e-postlistor du kan ansluta dig till. Information om hur du ansluter dig till KATAJAs, KAVAs och EIASMs e-postlistor finner du på respektive organisations webbsidor.

Ifall du inte vill ha epost från denna lista, vänligen skicka ett meddelande till doctoral.studies@hanken.fi.

Programvara och andra verktyg

I något skede av din avhandlingsprocess kommer du kanske att behöva speciell programvara för att kunna utföra din undersökning eller analysera dina data. Hanken innehar licenser för många dylika program, kontakta datacentralen för att få mer information. Även institutionerna kan ha program som du behöver. Kom också ihåg att du ur olika stiftelser och fonder kan ansöka om medel för att kunna köpa programvara som du behöver. Du kan även fråga råd från biblioteket om databaser och olika program. Andra verktyg, såsom diktafoner och audiovisuell apparatur kan du kontakta din institution eller datacentralen, AV-Multimedia service.