Studieplanen

Instruktioner för hur du använder studieplanen i Sisu

Obs! Du kan inte anmäla dig till undervisningen om du inte gjort en studieplan i Sisu först som innehåller kursen du anmäler dig till!

Dessa instruktioner gäller Hankens examensstuderande. Instruktioner för fristående studerande vid Hanken hittas här.

  Beakta det här när du gör en studieplan

  • Du behöver inte få ett godkännande för din studieplan i Sisu på samma sätt som i Oodi. Om du följer instruktionerna på den här sidan och reglerna som är insatta i systemet så är allt i sin ordning.
  • Du behöver en dator för att göra en studieplan. Det fungerar inte med en telefon eller datorplatta.
  • Du behöver inte göra studieplanen färdig på en och samma gång. Det räcker att du lägger till de studieavsnitt vars undervisning du vill anmäla dig till.
  • Det går att göra flera studieplaner i Sisu, men endast en av dem kan vara den primära. Du kan göra ansökningar och utexamineras endast via den primära studieplanen.
  • Du måste alltid välja ett prestationssätt så att dina studieprestationer framgår korrekt i planen. Om du inte har valt ett prestationssätt för ett studieavsnitt, syns prestationen inte i din studieplan.
  • Om du har flera studieplaner ska du försäkra dig om att den plan du redigerar säkert är den riktiga. På sidan Tidslinje öppnas den studieplan automatiskt som du senast har redigerat på sidan Studiestruktur.

  Här hittar du en snabbguide för användningen av studieplanen i Sisu. En längre och mer ingående video samt andra videon är på kommande på samma sida.

    Vad betyder ”primär studieplan”?

    Du har alltid en primär studieplan för den studierätt du har. Om du har flera studierätter ska du göra en studieplan för varje studierätt. Om du bara har gjort en plan är den automatiskt din primära plan. Till höger om den primära studieplanens rubrik finns det en ikon där det står ”Primär plan”.

    Sisu har flera funktioner som du endast kan göra i din primära studieplan och som det inte går att göra med en annan studieplan. Till dem hör till exempel att:

    • lägga till nytt innehåll i studieplanen eller lägga till sådant innehåll som avviker från strukturen
    • ansöka om examensbevis och ta ut examen
    • ansöka och få beslut om tillgodoräknande
    • ansöka och få beslut om extra tid för studierna.

    Det är alltså viktigt att du håller din primära plan uppdaterad. Om du vill göra din nya studieplan till den primära, klicka på knappen med tre svarta prickar i övre högra hörnet på sidan Studiestruktur. Då öppnas en meny där du kan välja alternativet ”Välj som en primär plan”.

    Skapa studieplanen

    1. Klicka på Studiestruktur i toppmenyn uppe på sidan
    2. Uppe på sidan Studiestruktur ska du klicka på knappen ”Ny studieplan”.
     Skärmbild: ny studieplan i Sisu
    3. I poppuppfönstret som öppnas väljer du fliken Mina utbildningar. Under den här fliken kan du välja den studieplansmall som motsvarar din studierätt. Om du har flera studierätter visar rullgardinsmenyn Välj utbildning en lista på alla de studieplansmallar dina studierätter ger dig tillgång till.
    4. Välj undervisningsplansperioden 2020-2023. Detta gäller även om du inlett dina studier tidigare än 2020.
    5. Du kan ge planen ett namn. Systemet föreslår det förvalda namnet ”Min studieplan” och datum när planen skapades. Om du skapar flera planer, lönar det sig att ge dem namn som hjälper dig åtskilja dem.
    6. Klicka till slut på knappen ”Skapa plan” i poppuppfönstrets nedre kant (om du inte vill skapa planen, klicka på ”Avbryt”). Nu öppnas din nya studieplan och den är färdig att redigeras.
     Skärmbild: Skapa ny studieplan i Sisu

    Radera studieplaner

    Öppna först den studieplan du vill radera. Klicka sedan på knappen med tre svarta punkter i planens övre högra hörn. Välj ”Radera studieplanen” i menyn. Ett poppuppfönster öppnas och du blir ombedd att bekräfta raderingen. Efter det har studieplanen raderats permanent och kan inte återställas.

    Observera att du inte kan radera din primära studieplan i Sisu. För att kunna radera studieplanen måste du ha minst en till studieplan utöver den du planerar att radera. Om du bara har en studieplan, eller försöker radera din primära studieplan är ”Ta bort studieplanen” grått i menyn och går inte att välja.

    Skriv ut studieplanen

    Du kan skriva ut studieplanen på papper eller som pdf-fil. Utskriften visar studieplanens läge samt de schemalagda och genomförda prestationerna. Observera att studieutkasten inte syns på utskriften för tillfället. 

    Klicka på knappen med tre svarta punkter i studieplanens övre högra hörn. Välj ”Skriv ut studieplanen” i menyn. I vissa webbläsare öppnas automatiskt ett grått utskriftsfönster ovanpå utskriftsversionen, och där kan du välja skrivare och inställningar direkt.

    Om ett grått utskriftsfönster inte öppnas automatiskt, får du upp fönstret genom att klicka på knappen ”Skriv ut” i utskriftsversionens övre högra hörn. Om du vill gå tillbaka till studieplanens redigeringsvy, klicka på ”Gå tillbaka till strukturen” i utskriftsversionens övre högra hörn.

    Kopiera till en ny studieplan

    Med denna funktion kan du kopiera den studieplanen du har öppen som ett botten till en ny studieplan. Detta kan vara praktiskt exempelvis då du vill jämföra hur din studieplan skulle ändras om du valde ett annat huvud- eller biämne. När du skapar en ny studieplan med denna funktion får den namnet KOPIA.

    Gå först till fliken Studiestruktur och välj studieplan. Du kan välja vilken studieplan du vill redigera genom att klicka på planens rubrik.

    Grundläggande funktioner

    Din studieplan visar färdigt vilka helheter och studieavsnitt du måste genomföra för examen. Även de alternativa och valfria studierna har sin egen plats i planen, men där syns inga färdiga helheter eller studieavsnitt. För de studieavsnitt som du redan har genomfört visar Sisu en ikon som ser ut som en lagerkrans samt prestationens vitsord. Nya prestationer syns i studieavsnittets kursikon inom ett dygn efter att läraren har bedömt prestationen i Sisu.

    När du gör din studieplan i Sisu håller systemet reda på att du följer reglerna som är insatta i strukturen. Sisu berättar för dig om alla val gjorts under en rubrik, om något saknas, och när allting är utfört under en rubrik. Då du exempelvis ska välja en viss mängd studiepoäng för en helhet berättar Sisu också för dig hur många studiepoäng som ännu krävs. Alla ändringar du gör i Sisu sparas automatiskt. Dina studiehandledare kan också se din studieplan i Sisu.

    Planering av de obligatoriska studierna

    De obligatoriska studierna finns färdigt insatta i planen, du behöver alltså inte göra några val för deras del.

    Du kan ersätta obligatoriska studieavsnitt med andra studieavsnitt endast om du har genomfört studieavsnittet enligt tidigare examensfordringar och med en annan kod, eller om du anhåller om och får tillstånd att ersätta avsnittet med en studieprestation från en annan högskola. Se närmare instruktioner nedan under "Lägga till studieprestationer som saknas i planen".

    Planering av de valfria studierna

    I din studieplan finns det delar där du fritt kan placera in studier enligt eget val. Det finns delar inom huvudämnesstudierna där du kan välja bland valbara kurser som listas, och så finns det egna rubriker längre ner för både biämnen och andra valfria studier. Under rubriken Annat biämne listas alla biämnen som erbjuds på Hanken som du kan välja mellan, och under Valfria studier kan du placera enskilda övriga studieavsnitt som inte hör till andra studiehelheter.

    För att göra val i studieplanen ska du klicka på rubriken vid den delen du vill redigera och därefter göra dina val. Observera att du ska klicka på texten och inte pilen vid rubriken för att komma åt valen.

    När du klickar på rubriken öppnas en ny del till höger. Högst upp finns anvisningar för hur du ska göra dina val i den delen samt regler för vad du ska göra, t.ex. "Välj ännu 7sp". Läs instruktionerna noggrant! Ifall det finns studieavsnitt eller -helheter listade kan du välja mellan dem. Du väljer in dem i planen genom att klicka på den lilla "avbrytaren" vid studieavsnittet eller -helheten i fråga. Nedan är Finansiell ekonomi valt.

    Om det är tillåtet att välja studieavsnitt helt fritt, som exempelvis under Valfria studier, finns det ett sökfält i delen som öppnas till höger. Under rubriken ”Lägg till planen” kan du söka studieavsnitt eller studiehelheter med antingen namn eller kod. En rullgardinsmeny med sökträffar öppnas. Studieavsnittet du sökt fram förs över till din studieplan när du klickar på avsnittets namn. Om du vill radera ditt val klickar du på papperskorgen till höger om avsnittets namn.

     

    Lägg till studieprestationer som saknas i planen

    Om studieavsnittet du avlagt har samma kod som ett studieavsnitt du har placerat i din plan, kommer prestationen automatiskt att dyka upp i din studieplan efter överföringen. Alla dina studieprestationer syns dock inte nödvändigtvis automatiskt i din studieplan. I sådana fall måste de läggas till separat.

    Under Placera i studieplanen i vänstra kanten på sidan Studiestruktur hittar du alla prestationer som ännu inte finns med i din plan. Genom att trycka på pilen visar Sisu var i planen du kan placera studieavsnittet i fråga. Om du tar bort en redan genomförd studieprestation ur din studieplan, hittar du den i Placera i studieplanen.

    Om du vill ersätta ett obligatoriskt eller alternativt studieavsnitt med en tidigare prestation (t.ex. en studieprestation som du har genomfört enligt de gamla examensfordringarna och som har en annan kod, eller studier via Öppna universitetet), ska du klicka in dem som ersättande studier. Instruktioner hittas på Prestationer-sidan.

    Om studieavsnittet du genomfört inte anges som ersättande prestation kan du göra en separat ansökan om att få avsnittet tillgodoräknat. Instruktioner för detta hittas under Ansökningar i menyn till höger.

    Söka studieavsnitt och studiehelheter

    I Sisu kan du söka studieavsnitt med hjälp av två olika sökfunktioner. Den ena är sökfältet som öppnas i studieplanen då du klickar på en rubrik där du kan placera fritt valfria studier, exempelvis Valfria studier. Sidan Sök i toppmenyn erbjuder mångsidigare sökfunktioner.

    Söka avsnitt och helheter inne i studieplanen

    Du kan använda denna sökfunktion när du är på sidan Studiestruktur. Sökfältet syns endast om det på det stället i din studiestruktur går att lägga till vilka slags studier som helst, exempelvis Valfria studier. Om du i samband med din sökning väljer studieavsnitt eller helheter, läggs de direkt till din studieplan.

    Klicka först på den rubriken (klicka på texten, inte pilen) i din studiestruktur där det går att lägga till vilka slags studier som helst. Fönstret öppnas till höger i studieplanen. Uppe i fönstret, genast under instruktionerna som gäller för delen, ser du rubriken ”Lägg till planen”. Under rubriken finns ett sökfält där du kan söka fram och lägga till enskilda studieavsnitt eller helheter i din studieplan. Om du vill ta bort valet ur din studieplan ska du klicka på skräpkorgen vid det valda studieavsnittet.

     

    Söka studieavsnitt på sidan Sök

    Det lönar sig att använda söksidan när du vill söka ett studieavsnitt med hjälp av preciserade sökkriterier. På sidan Sök kan du filtrera din sökning t.ex. enligt prestationsspråk, prestationssätt eller undervisningsperiod. Observera dock att en del information, så som prestationsspråk och undervisningsperioder inte ännu överförts till Sisu. Du kan också se vilka studieavsnitt de andra universiteten som använder Sisu erbjuder. Observera dock att du inte kan anmäla dig till ett annat universitets undervisning utan att ha studierätt där.

    Obs! Anmäl dig inte till undervisning på söksidan. Lägg alltid först till studieavsnittet i din studieplan och välj prestationssätt i Studiekalendern. (fr.o.m. period 2)

    Sökning

    Uppe på sidan Sök ser du rubriken ”Sök studieavsnitt”. När du skriver ett sökord i sökfältet, t.ex. ”ekonomisk”, söker systemet fram alla de kurser i vars namn ditt sökord förekommer. Bredvid rubriken står det med mindre bokstäver ”Hanken Svenska Handelshögskolan”. När du klickar på den texten öppnas en rullgardinsmeny. Om du vill kan du i menyn välja ett annat universitet som använder Sisu och söka i det studieutbudet.

     

    Filtrera sökträffar

    Till höger om sökfältet finns en knapp, ”Filtrera”. I knappens meny kan du välja önskat filter, till exempel studieavsnittets prestationsspråk. När du klickar på det önskade filtret, öppnas en liten filtreringsmeny där du ser vilka alternativ som erbjuds.

    skärmbild: fintrera sökträffar i Sisu

    När du har valt kriterierna, klicka på ”OK”. Dina filtreringar syns nu i rektangulära rutor under sökfältet på sidan. Om det finns fler sökträffar än Sisu kan ta fram, ber systemet dig precisera ditt sökord eller välja ytterligare filter under ”Filtrera”.

    Minneslistan

    Om du vill ”spara” studieavsnitt i Sisu utan att lägga till dem i din studieplan planen kan du använda funktionen Minneslista. Det gör du enklast genom att göra en sökning på sidan Sök. När du hittat studieavsnittet du vill spara klickar du på ”Lägg till i kurskorg” (kurskorg kommer att byta namn till minneslista i ett senare skede). Du kan sen hitta dem i minneslistan som finns bakom en av de fyra runda symbolerna i den högra kanten av toppmenyn.

    Du kan lägga till nytt innehåll eller innehåll som avviker från strukturen i din studieplan på två olika sätt: antingen i det fria redigeringsläget, eller genom att göra ett studieutkast. Nytt eller avvikande innehåll kan t.ex. vara

    • befrielse från ett visst studieavsnitt
    • inkludering av ett studieavsnitt som inte listas som alternativ
    • studier som genomförts i studentutbyte
    • studier som du genomfört vid en annan finländsk högskola
    • studier som du genomfört vid Hanken inom ramen för den gamla examensstrukturen men som av någon anledning inte syns direkt i din studieplan

     Det fria redigeringsläget

    Använd det fria redigeringsläget exempelvis när:

    • du har fått befrielse från ett visst studieavsnitt
    • du inte får studieavsnittet tillagt på rätt plats i studieplanen
    • du vill placera en inkluderad prestation från ett annat universitet i ditt huvud- eller biämne

    Observera att du inte ska ändra på innehållet under en rubrik efter att du använt det fria redigeringsläget. Om du ändrar dig senare och plockar in ett till studieavsnitt exempelvis av de som finns listade, kommer systemet att säga att dina val avviker från godkännandet du fått, och du måste ansöka om godkännande på nytt. Det lönar sig alltså att sätta in allting klart i helheterna du ansöker om godkännande för avvikande innehåll för, och först efter det skicka iväg ansökan.

    När du ansöker om godkännande är det också viktigt att du själv håller koll på att mängden studiepoäng under rubriken/helheten blir rätt (exempelvis 60sp vid huvudämnet i kandidatexamen), eftersom en godkänd ansökan om avvikande innehåll i Sisu gör att systemet inte mera meddelar om reglerna i den helheten inte följs.

    Anvisningar

    För att kunna ändra din studieplan i Sisu så att den exempelvis inte innehåller de vanliga obligatoriska kurserna inom en helhet ska du göra såhär:

    1. Öppna din studieplan i Sisu på sidan Studiestruktur

    2. Skrolla ner till rubriken du vill ändra. Det är viktigt att du klickar på rätt rubrik på rätt nivå. Här använder vi finskan som exempel. Då ska du först klicka på Språkstudier inom kandidatexamen, och sedan klicka på rubriken Finska.

    3. Klicka sedan på de tre prickarna i den nya delen som öppnas till höger vid rubriken du redigerar, här Finska, och klicka på Fritt redigeringsläge.

    4. Därefter lägger du till kursen du utför istället för de obligatoriska kurserna. Här använder vi 5747-E som exempel. Sök fram kursen vid sökfältet för studieavsnitt och välj kursen. Var noggrann med att välja rätt kurs för din studieort. Ifall helheten innehåller studieavsnitt/-helheter du inte avlägger ska du välja bort dem genom att trycka på skräpkorgen vid studieavsnittet/helheten i fråga. Kom ihåg att alla studieavsnitt som du vill att ska finnas med i helheten ska finnas listade i det här skedet, eftersom du inte kan ändra på innehållet efter att du fått ett godkännande för avvikelsen.

    5. I det här skedet kommer Sisu att säga att studieavsnittet inte hör till din examensstruktur.

    1. Klicka sedan på Ansök om godkännande för att få avvikelsen i din studieplan godkänd.
    2. Ange skälet till avvikelsen från det som är förhandsifyllt i studieplanen vid Motiveringar och klicka sen på Skicka ansökan. Observera att detta inte betyder att det automatiskt godkänns, utan din ansökan måste behandlas först. Du får ett meddelande i Sisu när din ansökan behandlats. Om du har ett beslut från tidigare ska du nämna i din ansökan när och hur/av vem beslutet gjorts.

    Gör ett studieutkast i Sisu när
    •    du planerar att genomföra studier någon annanstans än vid Hanken, till exempel under utbyte eller vid ett annat inhemskt universitet,
    •    du ännu inte har genomfört de planerade studierna och studierna ännu inte har tillgodoräknats vid Hanken och
    •    studierna inte direkt motsvarar någon av Hankens kurser (om studierna direkt motsvarar en kurs vid Hanken ska ansökan göras via kursen i fråga).

    Observera att du ska skapa ett skilt studieutkast för varje enskilda kurs. Observera också att om prestationen redan har registrerats i Oodi ska du i stället följa instruktionerna på sidan Prestationer i Sisu för att få in prestationen i studieplanen.

    Anvisningar

    1. Öppna din studieplan i Sisu på sidan Studiestruktur
    2. Skrolla ner till rubriken du vill lägga till ett studieutkast under. Det är viktigt att du klickar på rätt rubrik på rätt nivå. Här använder vi MOOC-kursen Starting Up vid Aalto som exempel. Vi planerar att inkludera den som en valfri kurs i examen. Då ska du först klicka på Valfria studier.
    3. Scrolla neråt i rutan som öppnades till höger. Klicka på Lägg till studieutkast.
    4. Fyll i uppgifterna om kursen du planerar att ta i fönstret som öppnades: kursens namn, antal studiepoäng, högskola där du tänkt avlägga kursen samt kursbeskrivning. Klicka sedan på Lägg till.
    5. Studieutkastet syns nu i din studieplan under den rubrik där du lade till utkastet.

    Efter att du utfört prestationen utanför Hanken ska du ansöka om att få in prestationen via Hankens Sisu enligt dessa instruktioner.

    I Sisu bekräftar du ditt huvudämne (på kandidatnivå) och biämne själv direkt i studieplanen. Då uppdateras din studierätt med informationen om ditt huvud- och/eller biämne.

    Bekräfta huvudämne

    När du vet vilket huvudämne du vill ha väljer du det i din studieplan genom att skrolla ner till rubriken Huvudämne och klicka på den.

    Huvudämne i studieplanen

    I panelen som öppnas till höger listas alla huvudämnen som erbjuds på din studieort. Välj in ditt huvudämne genom att aktivera det i listan, då kommer huvudämnets innehåll att komma in i din studieplan.

    Lista med huvudämnen

    För att bekräfta huvudämnet ska du klicka på vägvisarskylten Visa vid ditt huvudämne i samma panel.

    Vägvisarskylt huvudämne

    Då öppnas ett fönster med din utbildningsstig. Bekräfta ditt huvudämne genom att klicka på Ja, bekräfta.

    Utbildningsstig bekräfta huvudämne

    Nu är ditt huvudämne bekräftat. Kom ännu ihåg att flytta grundkurserna till ditt huvudämne genom att klicka på rubriken Obligatoriskt i ditt huvudämne i studieplanen och välja in dem i panelen till höger.

    Om du byter ditt huvudämne ska du se instruktionerna under följande del på denna sida "Byte av huvudämne i studieplanen"

    Bekräfta biämne

    Obs! Bekräfta ditt biämne i Sisu först när du är säker på att du vill ha det som ditt biämne! Du kan börja utföra biämnet utan att ha bekräftat det som ditt biämne.

    För att välja och bekräfta biämne ska du i studieplanen skrolla ner till rubriken Annat biämne (för magistrar "Valfritt biämne") och klicka på den.

    Annat biämne

    För kandidater listas alla biämnen som erbjuds i panelen som öppnas till höger. Välj in biämnet genom att aktivera det.

    Välj biämne kandidat

    Magistrar ska söka fram biämnet i sökfältet. Var noga med att välja rätt helhet för din studieort, H för Helsingfors och V för Vasa.

    magister biämne

    Klicka sen på Visa under biämnet.

    Visa under biämneshelhet

    I popup-fönstret ska du klicka på Ja, bekräfta valet för att bekräfta biämnet. Observera att du inte själv kan ta bort bekräftelsen för ditt biämne i Sisu om du ändrar dig, utan måste kontakta studieservicen för att ta bort en bekräftelse.

    Bekräfta biämne

    Här ser du en video som förklarar hur du ska göra för att byta huvudämne inom kandidatexamen i studieplanen i Sisu.

    Om du inlett dina studier på kandidatnivå hösten 2021, följ denna anvisning:

    Om du gjort din studieplan i Sisu före november 2021, följ denna anvisning:

    Om du beviljats dispens eller befrielse från utlandsterminen, följ denna anvisning för att uppdatera din studieplan:

     

     

     

     

    Ifall du har frågor eller stöter på ett tekniskt problem med Sisu och inte hittar ett svar i instruktionerna eller FAQ kan du kontakta oss på sisu-student@hanken.fi. Studievägledarna hjälper dig med innehållsrelaterade frågor. Mejla inte lärarna gällande problem med Sisu.