Ämnet Entreprenörskap och företagsledning

Hanken ny studerande
Vad handlar huvudämnet Entreprenörskap och företagsledning om? Vad lär man sig och vad kan man jobba med?

Företagsledning i alla organisationer - oavsett om man har som mål att skapa vinst eller inte - arbetar med entreprenörskap, affärsutveckling och strategiskt ledarskap. Entreprenörskap utgör utgångspunkten för företags skapande av nya lönsamma och hållbara produkter, tjänster, affärsmodeller och verksamhetsområden i en starkt föränderlig värld. Entreprenörskap, företagsledning och organisation är ett starkt växande område som ger många arbetsmöjligheter.  
Entreprenörskap och företagsledning fokuserar såväl på etablerade företag som nya företag. Viktiga områden som behandlas är ledarskap, kreativitet, strategisk förändring, affärsmodeller, arbete med riskkapital och liknande investeringar (venture capital), intraprenörskap (entreprenörskap i existerande organisationer), internationalisering, innovationsledning, ledning av familjeföretag, och affärskonsultering.

Då du läser ämnet Entreprenörskap och företagsledning förbereder det dig att arbeta i roller såsom VD, projektledare, affärsutvecklare, koncept-, eller produktansvarig, investerare och affärskonsult. Det ger dig också kompetenser för att vara entreprenör.

 

Kontaktperson i Helsingfors:

Professor Joakim Vincent