Ämnet Entreprenörskap och företagsledning

Vad handlar huvudämnet Entreprenörskap och företagsledning om? Vad lär man sig och vad kan man jobba med?

Entreprenörskap har aldrig varit så viktigt som idag. Företagsledning i alla organisationer - oavsett om man har som mål att skapa vinst eller inte - arbetar med entreprenörskap, affärsutveckling och intraprenörskap. Entreprenörskap och intraprenörskap måste i framtiden genomsyra alla slag av verksamheter för att skapa affärsmodeller som fungerar i den strakt föränderliga värld som vi lever i.

Ämnet Entreprenörskap och företagsledning fokuserar på ledarskap och affärsutveckling. Entreprenörskap fokuserar på företagsamhet både när det gäller fungerade företag och nya företag. Studierna utgör ett utmärkt stöd för företagsledning och ledande arbete, men också relevant kunskap för att coachning av företagare, samt konsulteringsarbete. Viktiga områden som behandlas är intraprenörskap (corporate entrepreneurship), strategisk förändring, affärsutveckling, internationalisering, ledarskap, innovationsledning, ledning av familjeföretag, och affärskonsultering.

Kandidatutbildningen

Målsättningen i ämnet entreprenörskap och företagsledning är inte att du skall starta ett eget företag utan istället vill vi ge dig som studerande ett företagsamhetstänk. Vi vill att du skall tänka på ett nytt och innovativt sätt.

De nya organisationer som uppstått under de senaste åren har kommit från att man tänkte annorlunda än tidigare. Uber, AirBnB, Tesla, SpaceX och Google är alla förtag som utgår ifrån individens kreativa förmåga istället för strukturerad utveckling som etablerade företag är fast i. De tillhör också en ny generation företag som tillämpar ett företagsledarskap med inriktning mot innovation, förändring och skapandet av nya affärsområden.

För att ta fram och utveckla deltagarnas kreativa förmåga och livslångt lärande är våra kurser uppbyggda utgående från olika inlärningsmetoder. Att arbeta i team och söka lösningar på verkliga problem är en av våra utgångspunkter. En annan är att vi är övertygade om att alternativa examinationsformer till skriftliga tenter skapar bättre förutsättningar för livslångt lärande. Därför använder vi oss av hemtenter, dagböcker, övningsarbeten och problemlösande uppgifter som examinationsformer.

Magisterutbildning

I vår magisterutbildning är vår målsättning att ytterligare ge dig som studerande bredare kunskap om hur man leder organisationer som utsätts för ständig förändring. Vi vill att våra huvudämnesstuderande skall får en bred utbildning som ger många redskap inför de utmaningar som finns i framtiden. Vi tror att en bred utbildning ger större beredskap att skapa förändring. På magisternivån fokuserar vi på kreativt tänkande, strategiskt tänkande, styrelsearbete, personalledning och internationellt företagande.

Vad kan jag bli

Tack vare den breda utbildningen som entreprenörskap och företagsledning ger finns det inga egentliga begränsningar till vad man kan jobba med. Våra alumner jobbar med projekt, internationella affärer, personalfrågor, affärskonsultering, familjeföretag, entreprenörskap, finansieringsfrågor och rådgivning.

Kontaktperson i Helsingfors:

Professor Joakim Vincent