Hanken International Talent

Hanken HIT banner
Utöka ert team tillsammans med oss! Diversifiera ert företag och hitta den internationella topptalangen som redan finns i Finland i samverkan med Hanken. Gör ert företag synligt genom företagsrelaterade samarbeten och lär känna våra erfarana studerande via evenemang, praktikplats, sommarjobb eller avhandlingsprojekt. Ta kontakt idag!

Engagera er med internationella talanger

Finska företag behöver internationell talang för att lyckas eftersom vår inhemska arbetskraft fortsätter att sjunka. Genom engagemang med våra internationella talanger kan ni säkra tillväxt för ert företag i framtiden och vara en del av att göra finska företag mera mångfaldiga och internationellt konkurrenskraftiga. Hanken International Talent möjliggör för företag och organisationer att få kontakt med en mångfald av talanger på Hanken genom att skapa meningsfulla relationer och samarbeten mellan studerande och arbetsgivare. 

Representerar du ett företag? - Ta kontakt och boka ett möte: 

Manager, Hanken International Talent.

Hanken har en mångfald av talanger

Hanken International Talent består av magisterstuderande från 20+ länder vars huvudämnen är marknadsföring, företagsledning, finansiering, nationalekonomi, redovisning, logistik & samhällsansvar eller handelsrätt. De erbjuder ett globalt perspektiv, internationell erfarenhet och värdefulla insikter. I gengäld önskar de få bekanta sig med den finska affärskulturen och att ni som företag kan ge dem verktyg för att kunna uppnå en praktik- eller arbetsplats efter deras examen. Förutom internationella studerande i vårt engelska magisterprogram har ett ökat antal studerande från Sverige ansökt till vårt integrerade kandidat- och magisterprogram.