Alumni Challenge

Alumni Challenge - Räkna med Hanken
Hankenalumnen Kurt Björklund utmanar alla Hankens alumner att delta i kampanjen Räkna med Hanken.

Utmaningen pågår genom hela kampanjen och matchar alumndonationer med 1:1 upp till en miljon euro. Denna unika insats utökar den statliga matchningen då en euro till Hanken blir två för staten att matcha. Anta utmaningen och donera till Hanken!

- Hanken har gett mig en fantastisk grund att stå på och med denna donation vill jag dels ge tillbaka för den utbildning jag fått och även understryka vikten av att samma förutsättningar ges till kommande generationer. Att investera i högklassig utbildning säkerställer en konkurrenskraftig framtid för Finland, säger Kurt Björklund.

Utmaningen kräver ingen extra insats då du som alumn betalar in din donation. Via Hankens databas registreras din donation automatiskt till alumnmatchningen. Detta är en unik insats, anta utmaningen och ge tillbaka till Hanken!