Räkna med Hanken

Kampanjen Räkna med Hanken är avslutad - varmt tack till alla som deltagit i kampanjen! Donationerna stärker högskolans verksamhet och säkerställer Hankens unika position som landets enda självständiga handelshögskola.

Räkna med Hanken

Hanken har deltagit i Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras medfinansieringskampanj där sammanlagt 67 miljoner euro tilldelades universiteten i november 2022 som medfinansiering till insamlade medel. Kampanjen avslutades 30.6.2022 och Hanken mottog 6 561 777 euro i donationer, och som fjärde största mottagare fick Hanken ett medfinsieringsbelopp på 6 273 000 euro. Det betyder att Hanken utökar sitt grundkapital med 12,8 miljoner euro. Målsättningen med insamlingen var att stärka verksamheten och säkerställa Hankens unika position som landets enda självständiga handelshögskola.