Stiftelsen Svenska Handelshögskolans stipendier

I länkarna och informationen nedan hittar du detaljerad information om ansökningstider, ansökningsförfarandet, villkor, kontaktuppgifter och övrigt viktigt. Innehållet hittas också under rubrikerna i menyn till höger.

Stiftelsen Svenska Handelshögskolans stipendier består av Stiftelsen Svenska Handelshögskolans fonder och donationsmedel ur vilka stipendier beviljas åt högskolans lärare, forskare och studerande.

Kontaktinformation

Kontaktpersonen för Hankens stipendier (ärenden som gäller ansökningar, stipendiebeslut, utbetalning, eventuell återbetalning och rapportering av stipendiemedel):

Hankens stipendieombud
Enheten för forskning och internationella ärenden
e-post: stipendieombud@hanken.fi 
Telefon: +358403521375