Hankens Fonder

Information om Hankens fonder

På denna sida hittar du som forskarstuderande information om studierna inom ramen för Hankens forskarskola.Är du intresserad av att idka forskarstudier och söka till Hankens forskarskola? På våra webbsidor "Sök till forskarutbildning" hittar du information om Hankens forskarskola, våra handledare, våra alumner samt information om hur du söker til forskarskolan.Nedan hittar du information och bildlänkar till viktiga delar av forskarutbildningen vid Hanken.- See more at: http://www.hanken.fi/sv/studier/program-och-studier/hankens-forskarskol… balken till vänster hittar du information samt ansökningsanvisningar gällande Hankens fonder, ur vilka du som studerande eller akademisk personal kan ansöka om medel för olika ändamål.Hankens fonder består av Stiftelsen Svenska Handelshögskolans och Svenska handelshögskolans fonder och donationsmedel ur vilka stipendier beviljas åt högskolans lärare, forskare och studerande. Sökande behöver inte ange från vilken fond medel sökes. Sökande ansöker om medel för ett visst ändamål. I samband med beredningen av stipendiebesluten styrs medel från de olika fonderna till lämpliga ändamål i enlighet med fondernas statuter.Administrationen av institutionernas ansökningar till Näringslivets fond skiljer sig från principen beskriven ovan; i dessa ansökningar skall fonden därför specificeras.

Kontaktinformation

Kontaktpersonen för Hankens fonder (ärenden som gäller ansökningar, stipendiebeslut, utbetalning, eventuell återbetalning och rapportering av stipendiemedel):

Stipendieombud

Forsknings- och universitetsservice
e-post: stipendieombud@hanken.fi 
Telefon: 040 3521 235
Mottagningstid enligt överenskommelse

Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst

Länk till Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst