Studieplaner 2023-2025

Dessa instruktioner berör studerande som fortsätter sina studier från läsåret 2022-2023 eller tidigare till läsåret 2023-2024.

För studerande vid Öppna universitetet, fristående studerande samt modulstuderande finns skilda instruktioner på denna sida

De nuvarande studieplanerna ändras från och med 1.8.2023, och de nya studieplanerna är i kraft läsåren 2023-2024 och 2024-2025. Hur mycket som ändras varierar mellan ämnen och studieort, men nästan alla studerande behöver göra någon ändring i sin studieplan för att hitta nästa års undervisning och kunna anmäla sig till den, dvs. för att kunna fortsätta studera nästa läsår. För att hitta nästa läsårs undervisning måste du antingen uppdatera hela studiehelheter eller enskilda studieavsnitt inom helheterna till versionen 2023-2025. Helheter i studieplanen är exempelvis ditt huvud- eller biämne, språkstudier, utlandstermin.

Tänk på följande saker när du planerar dina studier inför nästa läsår:

 • Från och med 1.8.2023 övergår vi till ortsneutrala koder, dvs. alla -V och -E-koder försvinner. Alla kurser som tidigare haft olika koder för Helsingfors och Vasa kommer i framtiden att ha samma kod, och undervisningsorten framgår i stället i fliken ”Prestationssätt”. Du väljer ort när du väljer prestationssätt i samband med anmälan (Helsingforsstuderande väljer Helsingfors eller Helsingfors & Vasa, Vasastuderande väljer Vasa eller Helsingfors & Vasa). 
 • Hur mycket som ändrar i studieplanen varierar mellan olika ämnen och studieorter, kolla vilka ändringar som sker i ditt huvud- och biämne i tabellerna nedan.
 • Du kan antingen välja att fortsätta med den nuvarande versionen av din huvudämneshelhet (2020-2023) eller välja att övergå till den nya (2023-2025).
 • Vilken version du ska välja beror på hur mycket du redan har avlagt inom ditt huvudämne, samt på dina egna preferenser. Bekanta dig noggrant med de kommande ändringarna längre ner på sidan innan du bestämmer dig.

Tekniska instruktioner finns längre ner på denna sida.

Allmänna exempel:

Obligatoriska grunder i ekonomiska vetenskaper (kandidatstuderande)

Huvudämne, kandidat&magisternivå

Biämne

Utlandstermin (kandidatstuderande)

Språkstudier (kandidatstuderande)

Språkstudier (magisterstuderande)

Valfria studier

Obligatoriska grunder i ekonomiska vetenskaper (kandidatstuderande)
 • Helsingfors:
  • Om du utfört alla grundkurser behöver du inte byta version på helheten.
  • Om du har någon enstaka grundkurs kvar behöver du i regel inte byta version på helheten, utan endast på studieavsnittet du har kvar att utföra.
  • Om du inte har utfört Informationsbehandlingens grunder 1136-1 måste du byta helhetens version till 2023-2025. Välj sedan Grunderna i programmering och datahantering 1142, som ersätter 1136-1
  • Om du inte utfört några grundkurser, eller bara någon enstaka grundkurs, byt helhetens version till 2023-2025.
 • Vasa:
  • Om du utfört alla grundkurser, och inte kommer att byta version på huvud- eller biämneshelheterna till 2023-2025, behöver du inte byta version på helheten.
  • Om du byter version på antingen huvud- eller biämneshelheterna till 2023-2025 måste du också byta version på grundkurshelheten, även om du utfört alla grundkurser.
   • Om du byter grundkurshelheten till versionen 2023-2025, välj in motsvarigheten för varje kurs du utfört.
  • Om du inte byter version på grundkurshelheten och har någon grundkurs kvar, välj in motsvarigheten för kursen och uppdatera studieavsnittets version till 2023-2025.
  • Om du inte har utfört Informationsbehandlingens grunder 1136-1-V måste du byta helhetens version till 2023-2025. Välj sedan Grunderna i programmering och datahantering 1142, som ersätter 1136-1-V
Huvudämne, kandidat&magisternivå
 • Om du endast har avhandlingen och/eller seminariekursen kvar i huvudämnet ska du inte byta huvudämnets helhet till 2023-2025, men du ska byta avhandlingens och/eller seminariekursens studieavsnitt till 2023-2025.
 • Om du inte ännu har avlagt några kurser i huvudämnet ska du byta huvudämnets helhet till 2023-2025, då uppdateras alla studieavsnitt till 2023-2025.
 • Om du har utfört en del kurser men också har tänkt avlägga någon ny kurs som tillkommer 2023-2025 ska du byta helhetens version till 2023-2025.
  • Ifall kursen du utfört har en kod som slutar med -E eller -V, ska du efter bytet av helhetens version välja in kursen du utfört via motsvarighetsfunktionen.
   • Exempel: Du har utfört Strategic Thinking 22025-E, och huvudämneshelheten 2023-2025 innehåller Strategic Thinking 22025 (utan E). Välj då 22025-E som en motsvarighet för 22025.
  • Ifall kursen du utfört inte längre finns i helheten efter att du bytt till versionen för 2023-2025 ens som motsvarighet, måste du använda dig av det fria redigeringsläget efter versionsbytet för att sätta in kursen. Se instruktioner för redigeringsläget på sidan Studieplan under rubriken "Avvikelser i studieplanen".
   • Exempel: Kursen Service Marketing and Innovation 23142 slopas. För att få in den i huvudämneshelheten för 2023-2025 måste det fria redigeringsläget användas.
 • Om du saknar en obligatorisk kurs som slopas efter detta läsår måste du byta huvudämnets helhet till 2023-2025. Se exemplen ovan för redan utförda kurser.
 • Om du inte byter helhetens version till 2023-2025, måste du byta version för studieavsnitten du tänkt avlägga efter 31.7.2023 till 2023-2025.
  • Om du ännu behöver avlägga en kurs som tidigare haft en -E eller -V-kod ska du först välja in den nya kurskoden via motsvarigheter, och sedan byta version på kursen utan -E eller -V-kod.
Biämne
 • Fundera på ditt biämne på samma sätt som huvudämnet, enligt ovanstående punkter.
 • I vissa ämnen ändrar utbudet på biämneskurser, om du inte avlagt alla kurser i biämnet måste du kanske byta biämnets helhet till versionen 2023-2025.
 • Om du inte byter helhetens version till 2023-2025, måste du byta version för studieavsnitten du tänkt avlägga efter 31.7.2023 till 2023-2025.
  • Om du ännu behöver avlägga en kurs som tidigare haft en -E eller -V-kod ska du först välja in den nya kurskoden via motsvarigheter, och sedan byta version på kursen utan -E eller -V-kod.
  Utlandstermin (kandidatstuderande)
  • Om du inte utfört utlandsterminen, byt helhetens version till 2023-2025.
  • Om du har utfört utlandsterminen, byt inte helhetens version.
  Språkstudier  (kandidatstuderande)
  • Helsingfors:
   • Byt inte helhetens version till 2023-2025, byt endast versionen på de studieavsnitt du inte ännu utfört till 2023-2025.
  • Vasa:
   • Du kan välja mellan att byta helhetens version till 2023-2025 och välja in kurserna du utfört via motsvarighetsfunktionen, eller låta bli att byta helhetens version, och välja in motsvarigheterna för kurserna du inte ännu utfört och sedan uppdatera dem till versionen 2023-2025. Vad som lönar sig för dig beror på hur många kurser du har kvar i helheten.
  Språkstudier (magisterstuderande)
  • Du behöver inte byta version på helheten Studier i språk och affärskommunikation eftersom den helheten inte innehåller någon struktur, utan bara enskilda studieavsnitt (kurser).
   • Ifall du redan har studieavsnitt i helheten som du inte ännu utfört, ska du byta studieavsnittets version till 2023-2025.
   • Ifall du väljer in studieavsnitt i helheten efter 1.8.2023 väljs den nya versionen för studieavsnittet automatiskt.
  Valfria studier
  • Du behöver inte byta version på helheten Valfria studier eftersom den helheten inte innehåller någon struktur, utan bara enskilda studieavsnitt (kurser).
   • Ifall du redan har studieavsnitt i helheten som du inte ännu utfört, ska du byta studieavsnittets version till 2023-2025.
   • Ifall du väljer in studieavsnitt i helheten efter 1.8.2023 väljs den nya versionen för studieavsnittet automatiskt.

  Bekanta dig med de ämnesspecifika ändringarna innan du gör ändringar i Sisu. Du kan använda tabellerna nedan till hjälp.

  *****

  Byt version på studiehelheten till 2023-2025

  Ifall du behöver/vill uppdatera hela studiehelheten till versionen 2023-2025, följ dessa instruktioner.

  1. I din studieplan, klicka på helhetens kod.

  marknadsforing_kod.png

  2. Klicka på drop-down-menyn och välj 2023-2025 i pop-up fönstret som öppnas.

  23-25.png

  3. En blå balk dyker upp, klicka på "Använd denna version".

  anvand_version.png

  4. Du kan sedan välja om du vill byta studiehelhetens version genom att skapa en kopia av din studieplan där helheten är uppdaterad till 2023-2025, eller om du vill byta helhetens version direkt i planen du nu har.

  Alternativ A - "Kopiera planen och byt utbildningsprogram/helhet"

  kopiera_planen.png

  I detta alternativ har du kvar din tidigare studieplan orörd, och har skapat en kopia av studieplanen där denna helhet är uppdaterad till 2023-2025-versionen. Resten av innehållet i studieplanen är orört. Ifall du vill använda dig av kopieringen lönar det sig att göra det en gång, och sedan göra resten av uppdateringarna i studieplanen utan kopiering för att inte ha alltför många studieplaner.

  OBS! Om du gör en kopia av studieplanen måste du komma ihåg att göra den studieplanen till din primära plan för att kunna anmäla dig till undervisningen i fortsättningen.

  valj_som_primar.png

  Alternativ B - "Byt utbildningsprogram/helhet"

  byt_helheten.png

  I detta alternativ byter du helhetens version till 2023-2025 direkt i samma studieplan som du nu har. Valen du gjort i denna helhet försvinner i och med bytet.

  5. Efter att du uppdaterat studiehelhetens version kan du välja in studieavsnitt i den. De kommer då att automatiskt vara i versionen 2023-2025.

  Tillbaka upp 

  Utförda prestationer in i en helhet som är i 2023-2025-versionen

  Ifall dina utförda prestationer har samma kurskod som studieavsnitten i denna version av helheten kommer de synas automatiskt under helheten. Ifall studieavsnitten är valbara i helheten måste du välja in dem i studieplanen från listan till höger.

  Ifall den utförda prestationen haft en -V eller -E -kod, och helheten nu innehåller samma kod utan ändelse, kan du välja in din prestation via motsvarighetsfunktionen.

  1. Välj först in studieavsnittet i din studieplan, och klicka sedan på den blåa kurskoden.

  22076.png

  2. Gå sen till fliken Ersättningar och välj in studieavsnittet du utfört.

  22076_ersattande.png

  3. Du kan sen stänga fönstret, valet sparas automatiskt.

  22076_ersatt.png

  Ifall den utförda prestationen fanns i helhetens tidigare version, men inte längre hör till studieplanen ens via motsvarigheter, måste du föra in den via det fria redigeringsläget. Se instruktioner för redigeringsläget på sidan Studieplan under rubriken "Avvikelser i studieplanen".

  Tillbaka upp 

  Helheten i versionen 2020-2023

  Ifall du behåller helhetens version som 2020-2023 måste du byta studieavsnitten du ännu vill utföra till versionen 2023-2025.

  Byt studieavsnittet till 2023-2025 i studiehelheten som är i 2020-2023 versionen

  1. Välj först in studieavsnittet i din studieplan, och klicka sedan på den blåa kurskoden.

  38024.png

  2. Klicka på drop-down-menyn och välj 2023-2025 i pop-up fönstret som öppnas.

  23-25_avsnitt.png

  3. En blå balk dyker upp i fönstret, klicka på "Byt till denna version"

  byt_avsnittet.png

  4. Du kan nu stänga fönstret, valet är automatiskt sparat.

  Tillbaka upp 

  Studieavsnitt som inte är utfört, koden slutar på -V eller -E

  Ifall du har ett studieavsnitt i helheten som du inte ännu utfört, som har en kurskod som slutar på -V eller -E måste du byta till den campusneutrala koden utan ändelse för att kunna byta till versionen för 2023-2025.

  1. Välj in studieavsnittet i din studieplan, och klicka sedan på den blåa kurskoden.

  kand_vasa.png

  2. Gå till fliken Ersättningar och välj in kurskoden som inte har en ändelse.

  vasa_kand_motsvarighet.png

  3. Klicka sedan på den campusneutrala koden.

  22001.png

  4. Klicka på drop-down-menyn och välj 2023-2025 i pop-up fönstret som öppnas.

  23-25_avsnitt.png

  5. En blå balk dyker upp i fönstret, klicka på "Byt till denna version"

  byt_avsnittet.png

  6. Du kan nu stänga fönstret, valet är automatiskt sparat.

  Tillbaka upp 

  Nytt för 2023-2024 - välj prestationssätt före anmälan till undervisning

  I och med att vi övergår till campusneutrala kurskoder, dvs. alla -V och -E-koder försvinner, finns det nu undervisning både i Vasa och Helsingfors på samma kurskod.

  1. Börja med att klicka på studieavsnittets kod och gå till fliken Prestationssätt. 

  prestationssatt.png

  2. Klicka sen antingen på Sätt 1 eller Sätt 2 beroende din studieort. Ifall prestationssättet heter Helsingfors&Vasa är undervisningen inom det prestationssättet öppet för båda studieorterna.

  valj_prestationssatt.png

  3. Sedan kan du fortsätta med anmälan som vanligt genom att först välja undervisningen och sedan slutföra anmälan via studiekalendern.

  Tillbaka upp 

  Studieplan för kandidatstuderande i entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors

  Studieplan för magisterstuderande i entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors

  *****

  Studieplan för kandidatstuderande i entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  1130 Företagsledning och entreprenörskap 6 Samma som tidigare
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Samma som tidigare
  7778 Statistisk analys 6 Samma som tidigare
  18016 Business Development Analysis and Venture Capital 8 Byter namn från Affärsutveckling och internationalisering samt undervisningsspråk till engelska
  1844 Launching & Leading Creativity 8 Byter namn från Organising Business Creativity
  22083 Forskningsmetodikens grunder 6 Samma som tidigare
  18001 Kandidatavhandling 10 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  18014 Entrepreneurial Leadership 8 Flyttats från obligatorisk till valfri, byter namn från Entreprenöriellt ledarskap samt undervisningsspråk till engelska
  18029 Sustainable Venture Creation 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22054-V Managing Corporate Entrepreneurship 8 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22038 International Business 6 Samma som tidigare
  9997 Voluntary Work and Societal Engagement 5 Samma som tidigare
  2582 Project Management 8 Byter kurskod från 2582-E - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  2577 Basic Course in Excel 8 Byter kurskod från 2577-E - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  2584 Introductory Business Intelligence 6 Byter kurskod från 2584-E - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  2586 Python Programming for Business Intelligence 6 Byter kurskod från 2586-E - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet

   

  Studieplan för magisterstuderande i entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors Sp Kommentar
  22043 Research Design 5 Samma som tidigare
  22044 Research Methods in Management and Organisation 5 Samma som tidigare
  22170 Research Seminar in Management and Organisation 5 Får ny kurskod
  18170 Research Seminar in Entrepreneurship, Management and Organisation 5 Nytt namn och ny kurskod för seminariekursen. Om du inte avlagt seminariekursen ska du avlägga den med denna kod
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
  1820 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
    Valfritt    
  18020 Foundations and Frontiers of Entrepreneurship 5 Byter namn från Essence of Entrepreneurship men annars samma som tidigare
  18021 Business Consulting 10 Samma som tidigare
  18024 Innovation Management and Business Transformation 5 Byter namn från Advanced Management of Corporate Entrepreneurship men annars samma som tidigare
  18031 Advanced Corporate Entrepreneurship and Innovation 5 Byter namn från Corporate Entrepreneurship and Innovation men annars samma som tidigare
  18032 Corporate Entrepreneurship in Practice 5 Helt ny kurs
  18033 Business Analytics and Venture Capital in Practice 5 Helt ny kurs
  18022 Advanced Business Design (Aalto) 6 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  18023 Advanced Business Validation (Aalto) 6 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  18030 Advanced Business Design and Validation 9 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  18215, 18298 Fördjupad praktik i entreprenörskap och företagsledning I 5 Samma som tidigare (men skild kod för praktik utomlands)
  18216, 18299 Fördjupad praktik i entreprenörskap och företagsledning II 10 Samma som tidigare (men skild kod för praktik utomlands)
  23152 Service Design and Innovation 6 Ändrar omfattning och nivå från fördjupad till kandidatnivå. Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-25 via motsvarighet till 23117.
  3677 Multivariate Data Analysis 5 Samma som tidigare
  17025 Strategic Growth Investing 5 Samma som tidigare
         

  Studieplan för kandidatstuderande i finansiell ekonomi, Helsingfors

  Studieplan för kandidatstuderande i finansiell ekonomi, Vasa

  Studieplan för magisterstuderande i finansiell ekonomi, Helsingfors

  Studieplan för magisterstuderande i finansiell ekonomi, Vasa

  *****

  Studieplan för kandidatstuderande i finansiell ekonomi, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i finansiell ekonomi, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  1121 Finansiering och investering 6 Samma som tidigare
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Samma som tidigare
  7778 Statistisk analys 6 Samma som tidigare
  1738 Corporate Finance 8 Samma som tidigare
  1740 Pricing of Financial Securities and Derivatives 8 Samma som tidigare
  1756 Portfolio Management 8 Samma som tidigare
  17008 Capital Budgeting 8 Samma som tidigare
  17001 Kandidatavhandling 10 Samma som tidigare
    Rekommenderas utöver minst 60 sp    
  1792 Företagsvärdering 6 Samma som tidigare
  17031 Principles of Wealth Management 2 Samma som tidigare

   

  Studieplan för kandidatstuderande i finansiell ekonomi, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i finansiell ekonomi, Vasa Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  1121 Finansiering och investering 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  7778 Statistisk analys 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  1738 Corporate Finance 8 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  1740 Pricing of Financial Securities and Derivatives 8 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  1756 Portfolio Management 8 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  1711 Lönsamhetsbedömning 8 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17001 Kandidatavhandling 10 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
    Rekommenderas utöver minst 60 sp    
  3606 Ekonometri 8 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17031 Principles of Wealth Management 2 Samma som tidigare

   

  Studieplan för magisterstuderande i finansiell ekonomi, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i finansiell ekonomi, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  17011 Empirical Methods in Finance 10 Samma som tidigare
  17012 Advanced Topics in Financial Economics 10 Samma som tidigare
  17160, 17170 Seminarium i finansiell ekonomi 5 Skild kod för svenska och engelska, annars samma som tidigare
  1720 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  17014 Banker och finansiell förmedling 10 Samma som tidigare
  17016 Cases in finance 5 Samma som tidigare
  17017 Mathematical and Quantitative Finance 10 Samma som tidigare
  17018 FINTECH and Blockchain 5 Samma som tidigare
  17023 Factor Investing 5 Samma som tidigare
  17024 Value Investing 5 Samma som tidigare
  17025 Strategic Growth Investing 5 Samma som tidigare
  17032 Machine Learning for Finance 5 Samma som tidigare
  17034 Quantum I: Data-Driven Decision Making 5 Samma som tidigare
  17215, 17298 Fördjupad praktik i finansiell ekonomi I 5 Skild kod för praktik utomlands, annars samma som tidigare
  17216, 17299 Fördjupad praktik i finansiell ekonomi II 10

  Skild kod för praktik utomlands, annars samma som tidigare

   

  Studieplan för magisterstuderande i finansiell ekonomi, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i finansiell ekonomi, Vasa Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  17011 Empirical Methods in Finance 10 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17012 Advanced Topics in Financial Economics 10 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17160 Seminarium i finansiell ekonomi 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  1720 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare 
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  17019 Quantitative Financial Economics 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17020 Corporate Governance 10 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17021 Financial Modelling Using MS Excel and VBA 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17022 Empirical Banking Research 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17030 Executive Compensation and Corporate Governance 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17032 Machine Learning for Finance 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17033 Sustainable Finance 5 Byter namn från Sustainable Finance and Responsible Investments
  21025 Financial Statement Analysis and Valuation 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17215, 17298 Fördjupad praktik i finansiell ekonomi I 5 Skild kod för praktik utomlands, annars samma som tidigare
  17216, 17299 Fördjupad praktik i finansiell ekonomi II 10

  Skild kod för praktik utomlands, annars samma som tidigare

  Studieplan för kandidatstuderande i företagsledning och organisation, Helsingfors

  Studieplan för kandidatstuderande i företagsledning och organisation, Vasa

  Studieplan för magisterstuderande i företagsledning och organisation, Helsingfors

  Studieplan för magisterstuderande i företagsledning och organisation, Vasa 

  *****

  Studieplan för kandidatstuderande i företagsledning och organisation, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i företagsledning och organisation, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  1130 Företagsledning och entreprenörskap 6 Samma som tidigare
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Samma som tidigare
  7778 Statistisk analys 6 Samma som tidigare
  22083 Forskningsmetodikens grunder 6 Samma som tidigare
  22001 Kandidatavhandling 10 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  22021 Strategisk ledning 6 Samma som tidigare
  22022 Organisationspsykologi 6 Samma som tidigare
  22038 International Business 6 Samma som tidigare
  2254 Human Resource Management 8 Samma som tidigare
  22079 Strategic International HRM on Bachelor Level 6 Ändrar till magisternivån - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22018 Introduction to Nordic Business Cultures 3 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22019 International Environment of Business 3 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22059 Introduction to Russian Business Culture 3 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22036 Nordic Organisations in Contemporary Business World 6 Samma som tidigare
  9997 Voluntary Work and Societal Engagement 5 Samma som tidigare
  22082 Introduction to Management 8 Ny inom valfria
  2586 Python Programming for Business Intelligence 6 Ny inom valfria
  1844 Launching and Leading Creativity 8 Ny inom valfria
  3708 Arbetsrätt 6 Ny inom valfria
  2582 Project Management 6 Ny inom valfria

   

  Studieplan för kandidatstuderande i företagsledning och organisation, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i företagsledning och organisation, Vasa Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  1130 Företagsledning och entreprenörskap 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  7778 Statistisk analys 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  22083 Forskningsmetodikens grunder 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  22001 Kandidatavhandling 10 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  22038 International Business 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  22052 Fundamentals of Human Resource Management 6 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22053 Innovation och kreativitet 6 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22054 Managing Corporate Entrepreneurship 8 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22092 HRM: Människan och arbete i organisationer 6 Helt ny kurs
  22093 Sustainable Entrepreneurship 6 Helt ny kurs
  22082 Introduction to Management 8 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  22036 Nordic Organisations in Contemporary Business World 6 Samma som tidigare
  9997 Voluntary Work and Societal Engagement 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  22018 Introduction to Nordic Business Cultures 3 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22019 International Environment of Business 3 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22059 Introduction to Russian Business Culture 3 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  2582 Project Management 6 Ny inom valfria
  2586 Python Programming for Business Intelligence 6 Ny inom valfria
  2584 Introductory Business Intelligence 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet

   

  Studieplan för magisterstuderande i företagsledning och organisation, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i företagsledning och organisation, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  22043 Research Design 5 Samma som tidigare
  22044 Research Methods in Management and Organisation 5 Samma som tidigare
  22040 Organisation and Organising 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22170 Research Seminar in Management and Organisation 5 Samma som tidigare
  2220 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    VÄLJ DÄRTILL ETT AV TRACKEN: 1) Strategic Management    
  22025 Strategic Thinking 5 Samma som tidigare
  22026 Strategic Foresight 5 Samma som tidigare
  22049 Strategy Work 5 Samma som tidigare
    VÄLJ DÄRTILL ETT AV TRACKEN: 2) Managing People in Organisations    
  22028 Personnel Assessment 5 Samma som tidigare
  22048 Leadership 5 Samma som tidigare
  22081 Workforce Analytics 5 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  22033 Gender, Management and Organisation 5 Samma som tidigare
  22037 Literature Course in Management and Organisation 5 Samma som tidigare
  22041 Business Ethics 5 Samma som tidigare
  22091 Business and Society 5 Samma som tidigare
  22042 World in the Making: Tackling World Challenges 10 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22076-E Business Analytics 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22088-E Change Promoters for CSR in Contemporary Business 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22045 Strategy and Sustainability 5 Samma som tidigare
  22087 Sustainable Organising in Times of Crisis 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22089 Leadership for Sustainable Change 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22078 Voluntary Work 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22034 Strategic International HRM 5 Ny bland valfria. Kan inte avläggas om du avlagt 22079 Strategic International HRM on BSc Level
  22094 Virtual Collaboration Across Cultures 5 Helt ny kurs
  22215, 22298 Fördjupad praktik i företagsledning och organisation I 5 Samma som tidigare men skild kod för utlandspraktik
  22216, 22299 Fördjupad praktik i företagsledning och organisation II 10 Samma som tidigare men skild kod för utlandspraktik
  3677 Multivariate Data Analysis 5 Samma som tidigare

   

  Studieplan för magisterstuderande i företagsledning och organisation, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i företagsledning och organisation, Vasa Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  22073 Qualitative Research Methods in Business Studies 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23130 Quantitative Research Methods in Business Studies 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22170 Research Seminar in Management and Organisation 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  2220 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  22040 Contemporary Perspectives of Organisations 5 Ändrar namn från Organisation and Organising samt från obligatorisk till valfri
  22025 Strategic Thinking 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22032-V Innovating in and with Organisations 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22034 Strategic International HRM 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22037 Literature Course in Management and Organisation 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22048-V Leadership 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22050 Styrelse och ledningsgruppsarbete 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22076-E Business Analytics 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  38009 Voluntary Work 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22084-V Strategy in Practice 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22087 Sustainable Organising in Times of Crisis 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22088-E Change Promoters for CSR in Contemporary Business 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22089 Leadership for Sustainable Change 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22090-V Coexistence of Humans and Technologies in Organisations 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  22094 Virtual Collaboration across Cultures 5 Helt ny kurs
  22095 Managing Sustainable Business Development 5 Helt ny kurs
  22215, 22298 Fördjupad praktik i företagsledning och organisation I 5 Ny kurskod, skild kod för utlandspraktik
  22216, 22299 Fördjupad praktik i företagsledning och organisation II 10 Ny kurskod, skild kod för utlandspraktik
  2585-V Business Intelligence for Value Creation 6 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  3613-V Multivariate Data Analysis 8 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via fritt redigeringsläge

   

  Studieplan för kandidatstuderande i handelsrätt, Helsingfors

  Studieplan för kandidatstuderande i handelsrätt, Vasa

  Studieplan för magisterstuderande i handelsrätt, Helsingfors

  Studieplan för magisterstuderande i handelsrätt, Vasa

  Study plan for IPL MSc, Helsinki 

  *****

  Studieplan för kandidatstuderande i handelsrätt, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i handelsrätt, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  1116 Handelsrättens grunder 6 Samma som tidigare
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Samma som tidigare
  7778 Statistisk analys 6 Samma som tidigare
  37001 Kandidatavhandling 10 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  3702 Skatterätt 6 Samma som tidigare
  3708 Arbetsrätt 6 Samma som tidigare
  3718 Bolags- och finansieringsrätt 6 Samma som tidigare
  3788 Marknadsrätt 6 Samma som tidigare
  3794 Climate Change and Electricity Trade 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37003 Taxes and Corporate Finance 6 Ändrar namn från Basic Tax Issues of Corporations
  37009 Köp- och avtalsrätt 6 Samma som tidigare
  37010 Digital Economy and Society 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37027 Commercial Contract Law 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37043 Immaterialrätt 3 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37047 Introduction to IP - IPR is the New Black 2 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37054 Legal Design in the Framework of Law and Economics Theory of Commercial Contracts 3 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37042 Konkurrensrätt 3 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37056 Law and Quantum 6

  Helt ny kurs

   

  Studieplan för kandidatstuderande i handelsrätt, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i handelsrätt, Vasa Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  1116 Handelsrättens grunder 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  7778 Statistisk analys 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37001 Kandidatavhandling 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  3702 Skatterätt 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  3708 Arbetsrätt 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  3718 Bolags- och finansieringsrätt 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  3794 Climate Change and Electricity Trade 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37042 Konkurrensrätt 3 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37010 Digital Economy and Society 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37027 Commercial Contract Law 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37043 Immaterialrätt 3 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37047 Introduction to IP - IPR is the New Black 2 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37054 Legal Design in the Framework of Law and Economics Theory of Commercial Contracts 3 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37056 Law and Quantum 6

  Helt ny kurs

   

  Studieplan för magisterstuderande i handelsrätt, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i handelsrätt, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  37011 Handelsrättens forskningsmetodik 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37160 Seminarium i handelsrätt 5 Samma som tidigare
  3720 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  37012 Fördjupad skatterätt I: Inkomstbeskattning 5 Samma som tidigare
  37014 Fundamentals of Intellectual Property Law 10 Samma som tidigare
  37016 Fördjupad avtalsrätt 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  37017 The Corporations and its Stakeholders 5 Samma som tidigare
  37036 Literatturkurs i handelsrätt 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37020 Advanced Tax Issues of Corporations 5 Samma som tidigare
  37021 Aktiebolagets kapital 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37023 Law of Corporate Finance 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37026 Corporate Governance and Innovation 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  3792 Financial Law (Aalto) 6 Samma som tidigare
  3793 European and International Tax Law (Aalto) 6 Samma som tidigare
  37040 Cross-Border Corporate Transactions: Legal Framework (UnivHelsinki) 5 Samma som tidigare
  37055 Tax Challenges for Multinational Entreprises (Aalto) 6 Samma som tidigare
  37215, 37298 Fördjupad praktik i handelsrätt I 5 Samma som tidigare men skild kod för utlandspraktik
  37216, 37299 Fördjupad praktik i handelsrätt II 10 Samma som tidigare men skild kod för utlandspraktik
  37028 International and Comparative IP Law 5 Samma som tidigare
  37031 Intellectual Property Strategy for Business 5 Samma som tidigare
  37034 Practical IP Law in Europe 5 Samma som tidigare
  37049 Information Governance and Trade Secret Law 5 Samma som tidigare
  37025 Företagsförsäkring och riskhantering 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37044 Comparative Corporate Governance 5 Ny kurs bland valfria

   

  Studieplan för magisterstuderande i handelsrätt, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i handelsrätt, Vasa Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  37011 Handelsrättens forskningsmetodik 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37160 Seminarium i handelsrätt 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  3720 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  37012 Fördjupad skatterätt I: Inkomstbeskattning 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37021 Aktiebolagets kapital 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37023 Law of Corporate Finance 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37025 Företagsförsäkring och riskhantering 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37026 Corporate Governance and Innovation 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37036 Litteraturkurs i handelsrätt/Literature Course in Commercial Law 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37052 Literatturkurs i handelsrätt/Literature Course in Commercial Law 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  37215, 37298 Fördjupad praktik i handelsrätt I 5 Ny kurskod, skild kod för utlandspraktik
  37216, 37299 Fördjupad praktik i handelsrätt II 10 Ny kurskod, skild kod för utlandspraktik

   

  Study plan for IPL MSc, Helsinki

  Course code from 1.8.2023 Study plan for IPL MSc, Helsinki ECTS Comments
    Mandatory    
  37014 Fundamentals of Intellectual Property Law 10 Same as before
  22041 Business Ethics 5 New mandatory course for those following the 2023-2025 study plan
  37048 Research Methodologies in Commercial Law 5 Same as before
  37170 Research Seminar in Commercial Law 5 Same as before
  3720-E Master's Thesis 30 Same as before
  9994 Global Competence: Data Analytics   Same as before
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies   Same as before
    Optional so that you fulfil the minimum requirement    
  37028 International and Comparative IP Law 5 No longer mandatory
  37046 Law and Economics of Intellectual Property Rights 5 Discontinued, no longer mandatory. If you've completed this course previously, add it to the study plan 2023-2025 via free edit mode
  37031 Intellectual Property Strategy for Business 5 Same as before
  37034 Practical IP Law in Europe 5 Same as before
  37036 Literature Course in Commercial Law 10 Same as before
  37049 Information Governance and Trade Secret Law 5 Same as before
  37050 Data Protection Law (UnivHelsinki) 5 Same as before
  37040 Cross-Border Corporate Transactions: Legal Framework (UnivHelsinki) 5 Same as before
  37047 Introduction to IP - IPR is the New Black 2 New course code, otherwise same as before. If you've completed this course previously, add it to the study plan 2023-2025 via substitutions
  37032 Moot Court Competition I 5 Discontinued - If you've completed this course previously, add it to the study plan 2023-2025 via free edit mode
  37033 Moot Court Competition II 5 Discontinued - If you've completed this course previously, add it to the study plan 2023-2025 via free edit mode
  3796 Advanced IP Law 5 Discontinued - If you've completed this course previously, add it to the study plan 2023-2025 via free edit mode

   

  Studieplan för kandidatstuderande i marknadsföring, Helsingfors

  Studieplan för kandidatstuderande i marknadsföring, Vasa

  Studieplan för integrerade magisterstuderande i marknadsföring, Helsingfors

  Studieplan för magisterstuderande i marknadsföring, Helsingfors

  Studieplan för integrerade magisterstuderande i marknadsföring, Vasa

  Studieplan för magisterstuderande i marknadsföring, Vasa

  *****

  Studieplan för kandidatstuderande i marknadsföring, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i marknadsföring, Helsingfors Sp Kommentar
  1123 Marknadsföringsstrategi 6 Samma som tidigare
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Samma som tidigare
  7778 Statistisk analys 6 Samma som tidigare
  23134 Market Research and Analytics 8 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 23164
  23164 Design av vetenskapliga undersökningsprojekt 6 Kan inte tas av den som avlagt 23134 Market Research and Analytics
  23001 Kandidatavhandling 10 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  23162 Konsumentbeteende 6 Ändrar från obligatorisk till valfri, ändrar omfattning från 8 sp till 6 sp. Kan inte tas av den som avlagt 23002 Konsumentbeteende. Om du har avlagt 23002 får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 23162
  23063 Branding Project 4 Samma som tidigare
  23136 Principles of Advertising 8 Samma som tidigare
  23133 Branding och marknadskommunikation 6 Byter namn från Image Management
  23142 Service Marketing and Innovation 8 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23219 Responsible Marketing 6 Byter nivå till fördjupad. Den nya fördjupade kursen 23161 Responsible marketing kan inte tas av den som avlagt kandidatkursen 23219. Om du avlagt 23219 får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23145-E Fundamentals of AI and Digital Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23220 Business-to-Business Marketing 6 Byter namn från Business Sales, Purchasing and Pricing Management
  23152 Service Design and Innovation 6 Ny kandidatkurs, byter nivå från fördjupad och byter omfattning. Kan inte tas av den som avlagt den fördjupade kursen 23117 Service Design and Innovation
  23153 Digital Technologies in Marketing 6 Helt ny kurs
  23151 Service Management 6 Helt ny kurs
  23137 Marknadsföringschefens affärsutmaningar 4 Ny kurs för Helsingfors, tidigare getts bara i Vasa. Kan inte tas av den som avlagt 23137-V Marknadsföringschefens affärsutmaningar
  38022 Företagslogistik 5 Samma som tidigare
  38021 Corporate Sustainability 5 Samma som tidigare
  38011 Operations Management 5 Logistikkurs som kan tas som valfri inom marknadsföring

   

  Studieplan för kandidatstuderande i marknadsföring, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i marknadsföring, Vasa Sp Kommentar
  1123 Marknadsföringsstrategi 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  7778 Statistisk analys 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23134 Market Research and Analytics 8 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 23164
  23164 Design av vetenskapliga undersökningsprojekt 6 Kan inte tas av den som avlagt 23134-V Market Research and Analytics
  23001 Kandidatavhandling 10 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  23162 Konsumentbeteende 6 Ändrar från obligatorisk till valfri, ändrar omfattning från 8 sp till 6 sp. Kan inte tas av den som avlagt 23051-V Konsumentbeteende. Om du har avlagt 23051-V får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 23162
  23135 BtoB marknadsföring: Om nätverk och värdeskapande processer 6 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23137 Marknadsföringschefens affärsutmaningar 4 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23163 Managing Services and Experiences 6 Ändrar omfattning och får ny kurskod. Kan inte tas av den som avlagt 23138-V
  23154 Marketing Communications 6 Ny men motsvarar gamla Managing Brands and Market Communications. Kan inte tas av den som avlagt 23141-V
  23155 Branding 6 Ny men motsvarar gamla Managing Brands and Market Communications. Kan inte tas av den som avlagt 23141-V
  23156 Personlig försäljning och säljledning 6 Helt ny kurs
  23153 Digital Technologies in Marketing 6 Helt ny kurs
  23145-E Fundamentals of AI and Digital Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23141-V Managing Brands and Market Communications 8 Slopas - om du avlagt denna får du in den i studieplanen via motsvarighet till antingen nya 23154 Marketing Communications eller 23155 Branding
  22038 International Business 6 Ny inom valfria

   

  Studieplan för integrerade magisterstuderande i marknadsföring, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för INTEGRERADE magisterstuderande i marknadsföring, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  23113 Qualitative Research Methods in Business Studies 5 Samma som tidigare
  23122 Research Skills 5 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till 23157 inom valfria
  3677 Multivariate Data Analysis 5 Samma som tidigare
  23160 Seminarium i marknadsföring 5 Samma som tidigare
  2320 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  23157 Doing Relevant Research in Marketing 5 Ny kurs, obligatorisk för antagna direkt till magisternivån. Kan inte avläggas av den som gjort 23122 Research Skills. Om du avlagt 23122 får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  23105 Customer-Driven Service Strategy 5 Ändrar från obligatorisk till valfri, byter namn från Service and Customer Strategy
  23161 Responsible Marketing 5 Byter från kandidat- till magisternivå. Kan inte avläggas av den som avlagt 23219 Responsible Marketing på kandidatnivå
  23115 Digital Marketing Strategy 5 Byter namn från Digital Marketing
  23116 Transformative Service Strategies: Project Course 5 Samma som tidigare
  23118 Strategic Brand Development 5 Samma som tidigare
  23123 Consumer Psychology 5 Samma som tidigare
  23148 Market Innovation 5 Samma som tidigare
  23222-C Marketing Across Cultures 5 Samma som tidigare
  23119 Personal Selling 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23120 Contemporary Branding 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23125 Marketing Metrics and Performance Measurement 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23126 Customer-Oriented Business Design 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23146-E Current and Managerially Relevant Research in Advertising 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23158 Customer Experience Management 5 Helt ny kurs
  38014 Emerging Issues and Challenges in Supply Chain Management and Social Responsibility 5 Ny inom valfria
  38024 Organising for the Sustainable Development Goals 2 Ny inom valfria
  22045 Strategy and Sustainability 5 Ny inom valfria
    Bland de ovanstående valfria kan du även inkludera högst tre av följande    
    Experiments in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Tourism and Hospitality Market Management 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Literature Course in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Introduction to Artificial Intelligence in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge

   

  Studieplan för magisterstuderande i marknadsföring, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i marknadsföring, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  23113 Qualitative Research Methods in Business Studies 5 Samma som tidigare
  23122 Research Skills 5 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till 23157 inom valfria
  3677 Multivariate Data Analysis 5 Samma som tidigare
  23160 Seminarium i marknadsföring 5 Samma som tidigare
  2320 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
  23157 Doing Relevant Research in Marketing 5 Ny kurs, obligatorisk för antagna direkt till magisternivån. Kan inte avläggas av den som gjort 23122 Research Skills. Om du avlagt 23122 får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  23105 Customer-Driven Service Strategy 5 Ändrar från obligatorisk till valfri, byter namn från Service and Customer Strategy
  23161 Responsible Marketing 5 Byter från kandidat- till magisternivå. Kan inte avläggas av den som avlagt 23219 Responsible Marketing på kandidatnivå
  23115 Digital Marketing Strategy 5 Byter namn från Digital Marketing
  23116 Transformative Service Strategies: Project Course 5 Samma som tidigare
  23118 Strategic Brand Development 5 Samma som tidigare
  23123 Consumer Psychology 5 Samma som tidigare
  23148 Market Innovation 5 Samma som tidigare
  23222-C Marketing Across Cultures 5 Samma som tidigare
  23119 Personal Selling 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23120 Contemporary Branding 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23125 Marketing Metrics and Performance Measurement 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23126 Customer-Oriented Business Design 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23146-E Current and Managerially Relevant Research in Advertising 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23158 Customer Experience Management 5 Helt ny kurs
  38014 Emerging Issues and Challenges in Supply Chain Management and Social Responsibility 5 Ny inom valfria
  38024 Organising for the Sustainable Development Goals 2 Ny inom valfria
  22045 Strategy and Sustainability 5 Ny inom valfria
    Bland de ovanstående valfria kan du även inkludera högst tre av följande    
    Experiments in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Tourism and Hospitality Market Management 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Literature Course in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Introduction to Artificial Intelligence in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge

   

  Studieplan för integrerade magisterstuderande i marknadsföring, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för INTEGRERADE magisterstuderande i marknadsföring, Vasa Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  23130 Quantitative Research Methods in Business Studies 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22073 Qualitative Research Methods in Business Studies 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23122-V Research Skills 5 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till 23157 inom valfria
  23160 Seminarium i marknadsföring 5 Samma som tidigare
  2320 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  23157 Doing Relevant Research in Marketing 5 Ny kurs, obligatorisk för antagna direkt till magisternivån. Kan inte avläggas av den som gjort 23122-V Research Skills. Om du avlagt 23122-V får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  23105 Customer-Driven Service Strategy 5 Ändrar från obligatorisk till valfri, byter namn från Service and Customer Strategy, samt byter kurskod. Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23159 Consumption, Markets and Culture 10 Ny men motsvarar 23104-V Project Course: Exploring Consumer Phenomena samt 23147-V Cultures and Meanings in the Marketplace. Kan inte tas av den som avlagt 23104-V eller 23147-V
  23139 Transformative Service Design 5 Byter namn från Busines as a Service, ny kurskod. Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23165 Innovative Strategy for Emerging Business Fields 5 Ändrar omfattning och namn från Strategies for Innovative Making of Markets, får ny kurskod och byter omfattning. Kan inte tas av den som avlagt gamla 23149-V
  23144 Strategic Marketing Consultancy Project/Konsulteringsprojekt för marknadsförare 5 Ny kurskod - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23222-C Marketing Across Cultures 5 Samma som tidigare
  38024 Organising for the Sustainable Development Goals 2 Ny bland valfria
  22095 Managing Sustainable Business Development 5 Samma som tidigare
  23143-V Strategies for Marketing in Turbulent and Nascent Business Fields 10 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23146-E Current and Managerially Relevant Research in Advertising 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23104-V Project Course: Exploring Consumer Phenomena 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23147-V Cultures and Meanings in the Marketplace 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Bland de ovanstående valfria kan du även inkludera högst tre av följande    
    Experiments in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Tourism and Hospitality Market Management 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Literature Course in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Introduction to Artificial Intelligence in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge

   

  Studieplan för magisterstuderande i marknadsföring, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i marknadsföring, Vasa Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  23130 Quantitative Research Methods in Business Studies 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  22073 Qualitative Research Methods in Business Studies 5 Ny kurskod men annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23122-V Research Skills 5 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till 23157 inom valfria
  23160 Seminarium i marknadsföring 5 Samma som tidigare
  2320 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
  23157 Doing Relevant Research in Marketing 5 Ny kurs, obligatorisk för antagna direkt till magisternivån. Kan inte avläggas av den som gjort 23122-V Research Skills. Om du avlagt 23122-V får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  23105 Customer-Driven Service Strategy 5 Ändrar från obligatorisk till valfri, byter namn från Service and Customer Strategy, samt byter kurskod. Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23159 Consumption, Markets and Culture 10 Ny men motsvarar 23104-V Project Course: Exploring Consumer Phenomena samt 23147-V Cultures and Meanings in the Marketplace. Kan inte tas av den som avlagt 23104-V eller 23147-V
  23139 Transformative Service Design 5 Byter namn från Busines as a Service, ny kurskod. Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23165 Innovative Strategy for Emerging Business Fields 5 Ändrar namn från Strategies for Innovative Making of Markets, får ny kurskod och byter omfattning. Kan inte tas av den som avlagt gamla 23149-V
  23144 Strategic Marketing Consultancy Project/Konsulteringsprojekt för marknadsförare 5 Ny kurskod - Om du avlagt denna får du in den i planen 2023-2025 via motsvarighet
  23222-C Marketing Across Cultures 5 Samma som tidigare
  38024 Organising for the Sustainable Development Goals 2 Ny bland valfria
  22095 Managing Sustainable Business Development 5 Ny bland valfria
  23143-V Strategies for Marketing in Turbulent and Nascent Business Fields 10 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23146-E Current and Managerially Relevant Research in Advertising 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23104-V Project Course: Exploring Consumer Phenomena 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  23147-V Cultures and Meanings in the Marketplace 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Bland de ovanstående valfria kan du även inkludera högst tre av följande    
    Experiments in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Tourism and Hospitality Market Management 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Literature Course in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
    Introduction to Artificial Intelligence in Marketing 5 Slopas - om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge

  Studieplan för kandidatstuderande i nationalekonomi, Helsingfors

  Studieplan för magisterstuderande i nationalekonomi, Helsingfors

  Study plan for GSE MSc, Helsinki

  *****

  Studieplan för kandidatstuderande i nationalekonomi, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i nationalekonomi, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  1135 Introduktion till ekonomisk analys 6 Samma som tidigare
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Samma som tidigare
  7778 Statistisk analys 6 Samma som tidigare
  26085 International Economics 5 Ny kurskod, ändrar omfattning. Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  2646 Economics of Strategy 6 Samma som tidigare
  26086 Economics of Organisation and Information 5 Ny kurskod, ändrar omfattning. Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  26084 Makroekonomisk analys 8 Ny kurskod, ändrar omfattning. Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  26082 Mikroekonomisk analys 1 6 Ny kurskod, ändrar omfattning. Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  26083 Microeconomic Analysis 2 4 Ny kurskod, ändrar omfattning och undervisningsspråk. Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  26030 Causal Inference and Data Analytics 5 Byter namn från Empirical Methods in Economics, annars samma som tidigare
  26001 Kandidatavhandling 10 Samma som tidigare
    Rekommenderas starkt antingen inom kandidat- eller magisterexamen    
  3606 Ekonometri 8 Samma som tidigare

   

  Studieplan för magisterstuderande i nationalekonomi, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i nationalekonomi, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  26033 Competition Economics 5 Samma som tidigare
  26034 Applied Microeconomics 5-6 Samma som tidigare
  26037 Behavioural Economics 5 Samma som tidigare
  26032 Applied Empirical Methods in Economics 5-6 Samma som tidigare
  26042 Applied Macroeconomics 5-6 Samma som tidigare
  26160 Seminarium i nationalekonomi 5 Samma som tidigare
  2620 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  26035 Money and Banking 5 Samma som tidigare
  26041 Empirical Industrial Economics 5 Samma som tidigare
  26043 Economics of New Ventures and Innovation 5 Samma som tidigare
  26044 Markets and Industrial Organisation 5 Samma som tidigare
  26045 Advanced Microeconomics 1 5 Samma som tidigare
  26215, 26298 Fördjupad praktik i nationalekonomi I 5 Samma som tidigare men skild kod för utlandspraktik
  26216, 26299 Fördjupad praktik i nationalekonomi II 10 Samma som tidigare men skild kod för utlandspraktik

  Valfria kurser inom GSE-samarbetet som ges av Aalto och Helsingfors universitet ej inkluderade i denna lista

   

  Study plan for GSE MSc, Helsinki

  Course code from 1.8.2023 Study plan for GSE Msc, Helsinki ECTS Comments
    Obligatoriskt    
  26033 Competition Economics 5 Same as before
  26034 Applied Microeconomics 5-6 Same as before
  26037 Behavioural Economics 5 Same as before
  26032 Applied Empirical Methods in Economics 5-6 Same as before
  26042 Applied Macroeconomics 5-6 Same as before
  26170 Research seminar in Economics 5 Same as before
  2620-E Master's Thesis 30 Same as before
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Same as before
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Same as before
    Optional so that you fulfil the minimum requirement    
  26035 Money and Banking 5 Same as before
  26041 Empirical Industrial Economics 5 Same as before
  26043 Economics of New Ventures and Innovation 5 Same as before
  26044 Markets and Industrial Organisation 5 Same as before
  26045 Advanced Microeconomics 1 5 Same as before
  26215, 26298 Advanced Internship in Economics I 5 Same as before, separate code for internship abroad
  26216, 26299 Advanced Internship in Economics II 10 Same as before, separate code for internship abroad

  Electives within GSE given by Aalto or University of Helsinki not included in this list

   

  Study plan for GSE Msc, Research track, Helsinki

  Course code from 1.8.2023 Study plan for GSE Msc, Research track, Helsinki ECTS Comments
    Obligatoriskt    
  26045 Advanced Micoeconomics 1 5 Same as before
  26046 Advanced Microeconomics 2 (UnivHelsinki) 5 Same as before
  26047 Advanced Microeconomics 3: Game Theory (Aalto) 5 Same as before
  26048 Advanced Microeconomics 4: Information Economics (Aalto) 5 Same as before
  26049 Advanced Macroeconomics 1 (UnivHelsinki) 5 Same as before
  26050 Advanced Macroeconomics 2 (UnivHelsinki) 5 Same as before
  26053 Advanced Econometrics 1 (UnivHelsinki) 5 Same as before
  26054 Advanced Econometrics 2 (UnivHelsinki) 5 Same as before
  26056 Advanced Econometrics 4: Microeconometrics (Aalto) 5 Same as before
  26170 Research seminar in Economics 5 Same as before
  2620-E Master's Thesis 30 Same as before
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Same as before
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Same as before
    Optional so that you fulfil the minimum requirement    
  26035 Money and Banking 5 Same as before
  26041 Empirical Industrial Economics 5 Same as before
  26043 Economics of New Ventures and Innovation 5 Same as before
  26044 Markets and Industrial Organisation 5 Same as before
  26215, 26298 Advanced Internship in Economics I 5 Same as before, separate code for internship abroad
  26216, 26299 Advanced Internship in Economics II 10 Same as before, separate code for internship abroad

  Electives within GSE given by Aalto or University of Helsinki not included in this list

   

  Studieplan för kandidatstuderande i redovisning, Helsingfors

  Studieplan för kandidatstuderande i redovisning, Vasa

  Studieplan för magisterstuderande i redovisning, Helsingfors

  Studieplan för magisterstuderande i redovisning, Vasa

  Studieplan för kandidatstuderande i redovisning, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i redovisning, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  1124 Redovisningens grunder 6 Samma som tidigare
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Samma som tidigare
  7778 Statistisk analys 6 Samma som tidigare
  21017 Revisionens grunder 5 Samma som tidigare
  21001 Kandidatavhandling 10 Samma som tidigare
  2162 Kostnadsberäkning 6 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 21041 Ekonomistyrning/Managerial Accounting
  21019 Management Accounting 6 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 21041 Ekonomistyrning/Managerial Accounting
  2164 Balansteori I 8 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 21043 Extern redovisning I
  21018 Balansteori II 10 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 21044 Extern redovisning II
  21043 Extern redovisning I 8 Studerande som avlagt 2164 Balansteori I kan inte avlägga denna
  21044 Extern redovisning II 8 Studerande som avlagt 2165/21018 Balansteori II kan inte avlägga denna
  21045 Sustainability Reporting 5 Helt ny kurs
  21042 Koncernredovisning 5 Byter namn från Fördjupade specialfrågor inom redovisning, samt nivå från fördjupad till kandidatnivå. Studerande som avlagt 21021 Specialfrågor inom redovisning kan inte avlägga denna
  21041 Managerial Accounting/Ekonomistyrning 5 Studerande som avlagt 2162 Kostnadsberäkning och/eller 21019 Management Accounting kan inte avlägga denna

   

  Studieplan för kandidatstuderande i redovisning, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för kandidatstuderande i redovisning, Vasa Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  1124 Redovisningens grunder 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  1140 Introduktion till företagets samhällsansvar 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  7778 Statistisk analys 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  21017 Revisionens grunder 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  21001 Kandidatavhandling 10 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  2162 Kostnadsberäkning 6 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 21041 Ekonomistyrning
  21019 Management Accounting 6 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 21041 Ekonomistyrning
  2164 Balansteori I 8 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 21043 Extern redovisning I
  21018 Balansteori II 10 Slopas - Om du avlagt denna kurs får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 21044 Extern redovisning II
  21043 Extern redovisning I 8 Studerande som avlagt 2164 Balansteori I kan inte avlägga denna
  21044 Extern redovisning II 8 Studerande som avlagt 2165/21018 Balansteori II kan inte avlägga denna
  21045 Sustainability Reporting 5 Helt ny kurs
  21042 Koncernredovisning 5 Byter namn från Fördjupade specialfrågor inom redovisning, samt nivå från fördjupad till kandidatnivå. Studerande som avlagt 21021 Specialfrågor inom redovisning kan inte avlägga denna
  21041 Managerial Accounting/Ekonomistyrning 5 Studerande som avlagt 2162 Kostnadsberäkning och/eller 21019 Management Accounting kan inte avlägga denna

   

  Studieplan för magisterstuderande i redovisning, Helsingfors

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i redovisning, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  21020 Research Methods in Accounting 5 Samma som tidigare
  21170 Research Seminar in Accounting 5 Ges endast på engelska fr.o.m. 2023, även inom den svenskspråkiga utbildningen. Om du avlagt seminariekursen på svenska får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  2120 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  21021 Specialfrågor inom redovisning 5 Slopas, flyttas till kandidatnivån. Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  21023 Financial Accounting Theory 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  21028 Advanced Topics in Accounting 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  21022 International Accounting 5 Samma som tidigare
  21025 Financial Statement Analysis and Valuation 5 Samma som tidigare
  21026 Financial Statement Analysis and Valuation II 5 Samma som tidigare
  21027 Financial Reporting and ESG Analysis 5 Samma som tidigare
  21029 Financial Accounting in the Digital Age 5 Samma som tidigare
  21038 Advanced Auditing 5 Samma som tidigare
  21040 Quantum II: Ethical Data-Driven Decision Making Using AI 5 Byter namn från Quantum II: Data-Driven Decision Making, annars samma som tidigare
  21047 Accounting in Social and Organisational Context 5 Ny kurs, ersätter Advanced Topics in Accounting. Kan inte tas av den som avlagt 21028 Advanced Topics in Accounting. Om du har avlagt 21028 får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 21047
  21046 Advanced Cases in Accounting 5 Helt ny kurs
  21215, 21298 Fördjupad praktik i redovisning I 5 Samma som tidigare, skild kod för utlandspraktik
  21216, 21299 Fördjupad praktik i redovisning II 10 Samma som tidigare, skild kod för utlandspraktik
    Möjligt att inkludera max 10 sp av andra ämnens kurser, se studieplan i Sisu    

   

  Studieplan för magisterstuderande i redovisning, Vasa

  Kurskod från 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i redovisning, Vasa Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  21033 Forskningsmetodik 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  21170 Research Seminar in Accounting 5 Ges endast på engelska fr.o.m. 2023, även inom den svenskspråkiga utbildningen. Om du avlagt seminariekursen på svenska får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  2120 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnår minimikravet för helheten    
  21021-V Specialfrågor inom redovisning 5 Slopas, flyttas till kandidatnivån. Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  21027-V Financial Reporting and ESG Analysis 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  210231-V Strategisk företagsstyrning 5 Slopas - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via fritt redigeringsläge
  21022 International Accounting 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  21025 Financial Statement Analysis and Valuation 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  21026 Financial Statement Analysis and Valuation II 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  21028 Advanced Topics in Accounting 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  21029 Financial Accounting in the Digital Age 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  21047 Accounting in Social and Organisational Context 5 Ny kurs, ersätter Advanced Topics in Accounting. Kan inte tas av den som avlagt 21028 Advanced Topics in Accounting. Om du har avlagt 21028 får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet till nya 21047
  21046 Advanced Cases in Accounting 5 Helt ny kurs
  21215, 21298 Fördjupad praktik i redovisning I 5 Ny kod men annars samma som tidigare, skild kod för utlandspraktik
  21216, 21299 Fördjupad praktik i redovisning II 10 Ny kod men annars samma som tidigare, skild kod för utlandspraktik
    Av följande vid behov högst 16 sp:    
  3718 Bolags- och finansieringsrätt 6 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  37026 Corporate Governance and Innovation 10 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  3606 Ekonometri 8 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  1738 Corporate Finance 8 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  37021 Aktiebolagets kapital 10 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
    Någondera av följande kan ingå    
  37012 Fördjupad skatterätt I: Inkomstbeskattning 5 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet
  17020 Corporate Governance 10 Ny kurskod, annars samma som tidigare - Om du avlagt denna får du in den i studieplanen 2023-2025 via motsvarighet

   

  Studieplan för magisterstuderande i logistik och samhällsansvar, Helsingfors

  Kurskod fr.om. 1.8.2023 Studieplan för magisterstuderande i logistik och samhällsansvar, Helsingfors Sp Kommentar
    Obligatoriskt    
  38013 Supply Chain Management 5 Samma som tidigare
  38015 Supply Chain Strategy for Sustainability 5 Samma som tidigare
  38018 Supply Chain Risk and Resilience 5 Samma som tidigare
  38019 Project Course in Corporate Social Responsibility and Humanitarian Logistics 10 Samma som tidigare
  23113 Qualitative Research Methods in Business Studies 5 Samma som tidigare
  3677 Multivariate Data Analysis 5 Samma som tidigare
  38160 Seminarium i logistik och samhällsansvar 5 Samma som tidigare
  3820 Avhandling pro gradu 30 Samma som tidigare
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Samma som tidigare
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Samma som tidigare
    Valfritt så att du uppnåt minimikravet för helheten    
  38009 Voluntary Work 5 Samma som tidigare
  38014 Emerging Issues and Challenges in Supply Chain Management and Social Responsibility 5 Samma som tidigare
  38020-1 Humanitarian Logistics: Part 1 (MOOC) 2 Samma som tidigare
  38020-2 Humanitarian Logistics: Part 2 3 Samma som tidigare
  38024 Organising for the Sustainable Development Goals 2 Byter kurskod, har du avlagt denna kurs får du in den via motsvarighet
  38026 Health Emergency Response and Medical Logistics 2 Samma som tidigare
  38215, 38298 Fördjupad praktik i logistik och samhällsansvar I 5 Samma som tidigare, skild kod för utlandspraktik
  38216, 38299 Fördjupad praktik i logistik och samhällsansvar II 10 Samma som tidigare, skild kod för utlandspraktik
  38028 Statistical Tools for Climate and Atmospheric Science 5 Helt ny kurs
  2579 Advanced Course in Excel and VBA 8 Ny inom valfria
  22041 Business Ethics 5 Samma som tidigare
    Möjligt att välja mellan kurserna i Corporate Responsibility-modulen    

   

  The Business and Management programme will be discontinued from 1.8.2023, and instead each of the tracks will become their own programmes. Students who have been admitted to B&M up until 1.8.2022 will continue on the B&M programme, which automatically entails continuing with the 2020-2023 study plan for your track. If you wish to change to the new study plan for your track, you need to switch to the new programme and create a new study plan for that programme. If you wish to do this, please contact the study counsellors (studycounsellor-hki@hanken.fi or studycounsellor-vaasa@hanken.fi) to discuss your situation and get further instructions on how to proceed.

  Study plan for B&M, International Strategy and Sustainability track, Helsinki

  Study plan for B&M, Humanitarian Logistics track, Helsinki

  Study plan for B&M, Marketing track, Helsinki

  Study plan for B&M, Marketing and Management track, Vaasa

  Study plan for B&M, International Strategy and Sustainability track, Helsinki

  Course code from 1.8.2023 Study plan for B&M, track ISS, Helsinki ECTS Comments
    Mandatory    
  22045 Strategy and Sustainability 5 Same as before
  22041 Business Ethics 5 Same as before
  38019 Project Course in Corporate Social Responsibility and Humanitarian Logistics 10 Same as before
  22043 Research Design 5 Same as before
  23113 Qualitative Research Methods in Business Studies 5 Same as before
  22170 Research Seminar in Management and Organisation 5 Same as before
  2220-E Master's Thesis 30 Same as before
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Same as before
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Same as before
    Optional so that you fulfil the minimum requirements    
  22025 Strategic Thinking 5 New course code, otherwise same as before. If you are completing this course in 2023-25, change to the new code via substitutions, then update the new code to 2023-2025
  22091 Business and Society 5 Same as before
  22028 Personnel Assessment 5 Same as before
  22033 Gender, Management and Organisation 5 Same as before
  22026 Strategic Foresight 5 Same as before
  22048 Leadership 5 Same as before
  22049 Strategy Work 5 Same as before
  22081 Workforce Analytics 5 Same as before
  22044 Research Methods in Management and Organisation 5 Same as before
    Business Analytics 5 Discontinued
  22089 Leadership for Sustainable Change 5 New course code, otherwise same as before. If you are completing this course in 2023-25, change to the new code via substitutions, then update the new code to 2023-2025
  22094 Virtual Collaboration Across Cultures 5 New course
  22215, 22298 Advanced Internship in Management and Organisation I 5 New course code, otherwise same as before. If you are completing this course in 2023-25, change to the new code via substitutions, then update the new code to 2023-2025
  22216, 22299 Advanced Internship in Management and Organisation II 10 New course code, otherwise same as before. If you are completing this course in 2023-25, change to the new code via substitutions, then update the new code to 2023-2025
  23105 Customer-Driven Service Strategy 5 Changes name from Service and Customer Strategy, otherwise same as before
  3677 Multivariate Data Analysis 5 Same as before
  38015 Supply Chain Strategy for Sustainability 5 Same as before
  38018 Supply Chain Risk and Resilience 5 Same as before
  38009 Voluntary Work 5 Same as before

   

  Study plan for B&M, Humanitarian Logistics track, Helsinki

  Course code from 1.8.2023 Study plan for B&M, track HUMLOG, Helsinki ECTS Comments
    Mandatory    
  38013 Supply Chain Management 5 Same as before
  38018 Supply Chain Risk and Resilience 5 Same as before
  38019 Project Course in Corporate Social Responsibility and Humanitarian Logistics 10 Same as before
  38020-1 Humanitarian Logistics: Part 1 (MOOC) 2 Same as before
  38020-2 Humanitarian Logistics: Part 2 3 Same as before
  23113 Qualitative Research Methods in Business Studies 5 Same as before
  3677 Multivariate Data Analysis 5 Same as before
  38170 Research Seminar in Supply Chain Management and Social Responsibility 5 Same as before
  3820-E Master's Thesis 30 Same as before
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Same as before
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Same as before
    Optional so that you fulfil the minimum requirements    
  22045 Strategy and Sustainability 5 Changes from mandatory to elective. If you do not want to complete this course, change to the new programme.
  38009 Voluntary Work 5 Same as before
  38014 Emerging Issues and Challenges in Supply Chain Management and Social Responsibility 5 Same as before
  38015 Supply Chain Strategy for Sustainability 5 Same as before
  38024 Organising for the Sustainable Development Goals 2 Same as before but changes course code. If you are completing this course in 2023-25, change to the new code via substitutions, then update the new code to 2023-2025
  38026 Health Emergency Response and Medical Logistics 2 Same as before
  38215, 38298 Advanced Internship in Supply Chain Management and Social Responsibility I 5 Same as before but changes course code. If you are completing this course in 2023-25, change to the new code via substitutions, then update the new code to 2023-2025
  38216, 38299 Advanced Internship in Supply Chain Management and Social Responsibility II 10 Same as before but changes course code. If you are completing this course in 2023-25, change to the new code via substitutions, then update the new code to 2023-2025
  38028 Statistical Tools for Climate and Atmospheric Science 5 New course
  2579 Advanced Course in Excel and VBA 8 New elective
  22041 Business Ethics 5 Same as before
  23105 Customer-Driven Service Strategy 5 Changes name from Service and Customer Strategy, otherwise same as before
    Courses from CR module    

   

  Study plan for B&M, Marketing track, Helsinki

  Course code from 1.8.2023 Study plan for B&M, track Marketing, Helsinki ECTS Comments
    Mandatory    
  22045 Strategy and Sustainability 5 Changes from mandatory to elective. If you do not want to complete this course, change to the new programme.
  38018 Supply Chain Risk and Reslience 5 No longer part of the study plan 2023-2025. If you do not want to complete this course, change to the new programme.
  23105 Service and Customer Strategy 5 Changes from mandatory to elective. If you do not want to complete this course, change to the new programme.
  23122 Research Skills 5 Discontinued.
  23157 Doing Relevant Research in Marketing 5 New course, replaces 23105 Research Skills. Cannot be taken by those who have completed 23105. If you follow the current structure but haven't completed 23105, change to 23157 via substitutions, then update the version of the course 23157 to 2023-2025.
  23113 Qualitative Research Methods in Business Studies 5 Same as before
  3677 Multivariate Data Analysis 5 Same as before
  23170 Research Seminar in Marketing 5 Same as before
  2320-E Master's Thesis 30 Same as before
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Same as before
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Same as before
    Optional so that you fulfil the minimum requirements    
  23105 Customer-Driven Service Strategy 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025. Changes name from Service and Customer Strategy
  22045 Strategy and Sustainability 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025.
  23115 Digital Marketing Strategy 5 Changes name from Digital Marketing, otherwise same as before
  23116 Transformative Service Strategies: Project Course 5 Same as before
  23118 Strategic Brand Development 5 Same as before
  23119 Personal Selling 5 Discontinued
  23120 Contemporary Branding 5 Discontinued
  23123 Consumer Psychology 5 Same as before
  23161 Responsible Marketing 5 New master's level course, cannot be taken by those who have completed 23219 Responsible Marketing on Bachelor level
  23146-E Current and Managerially Relevant Research in Advertising 5 Discontinued
  23158 Customer Experience Management 5 New course
  23148 Market Innovation 5 Same as before
  23222-C Marketing across Cultures 5 Same as before
  38014 Emerging Issues and Challenges in Supply Chain Management and Social Responsibility 5 New elective
  38024 Organising for the Sustainable Development Goals 2 New elective
  23215, 23298 Advanced Internship in Marketing I 5 Same as before but changes course code. If you are completing this course in 2023-25, change to the new code via substitutions, then update the new code to 2023-2025
  23216, 23299 Advanced Internship in Marketing II 10 Same as before but changes course code. If you are completing this course in 2023-25, change to the new code via substitutions, then update the new code to 2023-2025
    In the electives you can also choose a maximum of three of the following    
    Experiments in Marketing 5 Discontinued
    Tourism and Hospitality Market Management 5 Discontinued
    Literature Course in Marketing 5 Discontinued
    Introduction to Artificial Intelligence in Marketing 5 Discontinued

   

  Study plan for B&M, Marketing and Management track, Vaasa

  Please note that this track have most of the new courses added to the existing study plan in Sisu. Please be in contact with the study counsellors if you need assistance with your study plan.

  Course code from 1.8.2023 Study plan for B&M, track Marketing and Management, Vaasa ECTS Comments
    Mandatory    
  22025 Strategic Thinking 5 Changes from elective to mandatory in the new program. Replaces 22025-E/22025-V.
  22095 Managing Sustainable Business Development 5 New course, mandatory in the new programme. If you want to complete this course, change to the new programme.
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Same as before.
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Same as before.
  22084-V Strategy in Practice 5 Discontinued.
  23105 Customer-Driven Service Strategy 5

  Changes name from Service and Customer Strategy, replaces 23105-V.

  22040 Contemporary Perspectives of Organisations 5 Changes name from Organisation and Organising, replaces 22040-V.
  22073 Qualitative Research Methods in Business Studies  5 Replaces 22073-V.
  23130 Quantitative Research Methods in Business Studies 5 Replaces 23130-V.
  23157 Doing Relevant Research in Marketing 5 New course, replaces 23122-V Research Skills.
  23165 Innovative Strategy for Emerging Business Fields 5 New course, replaces 23149-V Strategies for Innovative Making of Markets
  23170/22170 Research Seminar in Marketing / Research Seminar in Management 5 Replaces 23170-V/22170-V.
  2320-E Master's Thesis 30 Same as before.
    Optional so that you fulfil the minimum requirements    
  22032-V Innovating in and with Organisation 5 Discontinued.
  22048-V Leadership 5 Discontinued.
  22076-V Business Analytics 5 Discontinued.
  22034 Strategic International Human Resource Management 5 Same as before.
  22094 Virtual collaboration across cultures  5 New elective.
  22087 Sustainable Organising in Times of Crisis 5 New elective.
  22089 Leadership for Sustainable Change 5 New elective.
  2586 Python programming for Business Intelligence 5 New elective.
  38009 Voluntary Work 5 Replaces 22087-V.
  23139 Transformative Service Design 5 Changes name from Business as a Service, replaces 23139-V.
  23159 Consumption, Markets & Culture  10 New course, replaces 23140-V Exploring Cultures and Meanings in the Marketplace
  23222-A Experiments in Marketing 5 Discontinued.
  23222-B-V Tourism and Hospitality Market Management 5 Discontinued.
  23222-C Marketing across Cultures 5 Same as before.
  23222-D Literature Course in Marketing 5 Discontinued.
  23222-E Introduction to Artificial Intelligence in Marketing 5 Discontinued.
  23215, 23298 Advanced Internship in Marketing I 5 Same as before but changes course code and replaces 23217-V/22217-V.
  23216, 23299 Advanced Internship in Marketing II 10 Same as before but changes course code and replaces 23218-V/22218-V.

  The Financial Analysis and Business Development programme will be discontinued from 1.8.2023, and instead each of the tracks will become their own programmes. Students who have been admitted to FABD up until 1.8.2022 will continue on the FABD programme, which automatically entails continuing with the 2020-2023 study plan for your track. If you wish to change to the new study plan for your track, you need  to switch to the new programme and create a new study plan for that programme. If you wish to do this, please contact the study counsellors (studycounsellor-hki@hanken.fi) to discuss your situation and get further instructions on how to proceed.

  Study plan for FABD, track Accounting, Helsinki

  Study plan for FABD, track Finance, Helsinki

  Study plan for FABD, track Governance and Commercial Law, Helsinki

  Study plan for FABD, track Accounting, Helsinki

  Course code from 1.8.2023 Study plan for FABD, track Accounting, Helsinki ECTS Comments
    Mandatory    
  17026 Corporate Finance 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025. If you don't want to complete this course, switch to the new programme
  21025 Financial Statement Analysis and Valuation 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025. If you don't want to complete this course, switch to the new programme
  37037 Nordic Corporate Governance 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025. If you don't want to complete this course, switch to the new programme
  21020 Research Methods in Accounting 5 Same as before
  21170 Research Seminar in Accounting 5 Same as before
  2120-E Master's Thesis 30 Same as before
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Same as before
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Same as before
    Electives    
  21019 Management Accounting 5 Discontinued
  21022 International Accounting 5 Same as before
  21023 Financial Accounting Theory 5 Discontinued
  21028 Advanced Topics in Accounting 5 Discontinued, replaced by the new course 21047 Accounting in a Social and Organisational Context. If you follow the current structure but haven't completed 21028, change to 21047 via substitutions, then update the version of the course 21047 to 2023-2025.
  21026 Financial Statement Analysis and Valuation 5 Same as before, no longer mandatory
  21027 Financial Reporting and ESG Analysis  5 Same as before
  21029 Financial Accounting in the Digital Age 5 Same as before
  21038 Advanced Auditing 5 Same as before
  21040 Quantum II: Ethical Data-Driven Decision Making using AI 5 Same as before, small name change
  21047 Accounting in Social and Organisational Context 5 New course, replaces 21028 Advanced Topics in Accounting. If you follow the current structure but haven't completed 21028, change to 21047 via substitutions, then update the version of the course 21047 to 2023-2025.
  21046 Advanced Cases in Accounting 5 New course
  21215, 21298 Advanced Internship in Accounting I 5 Same as before, new course code. If you complete it in 2023-2025 without changing the programme, change to the new code via substitutions and change the version of the new code to 2023-2025.
  21216, 21299 Advanced Internship in Accounting II 10 Same as before, new course code. If you complete it in 2023-2025 without changing the programme, change to the new code via substitutions and change the version of the new code to 2023-2025.
    Possible to include max 10 ECTS of the following   New in the study plan 2023-2025
  3677 Multivariate Data Analysis 5  
  3675 Time Series Analysis 10  
  18021 Business Consulting 10  
  38014 Emerging Issues and Challenges in Supply Chain Management and Social Responsibility 5  
  38019 Project Course in CSR and Humanitarian Logistics 5  
  1738/17026 Corporate Finance 5 or 8  

   

  Study plan for FABD, track Finance, Helsinki

  Course code from 1.8.2023 Study plan for FABD, track Finance, Helsinki ECTS Comments
    Mandatory    
  17012 Advanced Topics in Financial Economics 10 Same as before
  17026 Corporate Finance 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025. If you don't want to complete this course, switch to the new programme
  21025 Financial Statement Analysis and Valuation 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025. If you don't want to complete this course, switch to the new programme
  37037 Nordic Corporate Governance 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025. If you don't want to complete this course, switch to the new programme
  17011 Empirical Methods in Finance 10 Same as before
  17170 Research Seminar in Finance 5 Same as before
  1720-E Master's Thesis 30 Same as before
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Same as before
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Same as before
    Electives    
  17016 Cases in Finance 5 Same as before
  17017 Mathematical and Quantitative Finance 10 Same as before
  17018 FINTECH and Blockchain 5 Same as before
  17023 Factor Investing 5 Same as before
  17024 Value Investing 5 Same as before
  17025 Strategic Growth Investing 5 Same as before
  17032 Machine Learning for Finance 5 Same as before
  17034 Quantum I: Data-Driven Decision Making 5 Same as before
  17215, 17298 Advanced Internship in Finance I 5 Same as before, new course code. If you complete it in 2023-2025 without changing the programme, change to the new code via substitutions and change the version of the new code to 2023-2025.
  17216, 17299 Advanced Internship in Finance II 10 Same as before, new course code. If you complete it in 2023-2025 without changing the programme, change to the new code via substitutions and change the version of the new code to 2023-2025.
  21019 Management Accounting 5 Discontinued
  21022 International Accounting 5 No longer part of the study plan 2023-2025
  21027 Financial Reporting and ESG Analysis 5 No longer part of the study plan 2023-2025
  21040 Quantum II: Data-Driven Decision Making 5 No longer part of the study plan 2023-2025

   

  Study plan for FABD, track Governance and Commercial Law, Helsinki

  Course code from 1.8.2023 Study plan for FABD, track Governance and Commercial Law, Helsinki ECTS Comments
    Mandatory    
  21025 Financial Statement Analysis and Valuation 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025. If you don't want to complete this course, switch to the new programme
  17026 Corporate Finance 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025. If you don't want to complete this course, switch to the new programme
  37037 Nordic Corporate Governance 5 Same as before
  37023 Law of Corporate Finance 10 New mandatory course. If you change to the new programme, you need to complete this course.
  37048 Research Methodologies in Commercial Law 5 Same as before
  37170 Research Seminar in Commercial Law 5 Same as before
  3720-E Master's Thesis 30 Same as before
  9994 Global Competence: Data Analytics 2 Same as before
  9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies 3 Same as before
    Electives    
  37003 Taxes and Corporate Finance 6 Same as before but changes name from Basic Tax Issues of Corporations
  37010 Digital Economy and Society 6 Same as before, new course code. If you complete it in 2023-2025 without changing the programme, change to the new code via substitutions and change the version of the new code to 2023-2025.
  37017 The Corporation and its Stakeholders 5 Same as before
  37020 Advanced Tax Issues of Corporations 5 Same as before
  37044 Comparative Corporate Governance 5 New elective
  37026 Corporate Governance and Innovation 10 Same as before, new course code. If you complete it in 2023-2025 without changing the programme, change to the new code via substitutions and change the version of the new code to 2023-2025.
  37036 Literature Course in Commercial Law 10 Same as before
  37040 Cross-Border Corporate Transactions: Legal Framework (UnivHelsinki) 5 Same as before
  37215, 37298 Advanced Internship in Commercial Law I 5 Same as before, new course code. If you complete it in 2023-2025 without changing the programme, change to the new code via substitutions and change the version of the new code to 2023-2025.
  37216, 37299 Advanced Internship in Commercial Law II 10 Same as before, new course code. If you complete it in 2023-2025 without changing the programme, change to the new code via substitutions and change the version of the new code to 2023-2025.
  17018 FINTECH and Blockchain 5 Same as before
  21017 Financial Reporting and ESG Analysis 5 Same as before
  37054 Legal Design in the Framework of Law and Economics Theory on Commercial Contracts 3 New elective
  17026 Corporate Finance 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025
  21025 Financial Statement Analysis and Valuation 5 No longer mandatory in the study plan 2023-2025

   

  Tags