Hur väljs studerande till magisterutbildningen?

På den här sidan finns detaljinfo om hur antagningen av nya studerande till magisterutbildning på svenska går till.

 

Alla sökande som uppfyller de grundläggande kraven går vidare till akademisk bedömning. 

Bedömningen görs av huvudämnets representanter baserat på följande:

Studieframgång och akademiska färdigheter (100 %), som bedöms på basis av innehållet, omfattningen av och framgången i studierna i för den blivande utbildningen eller för inriktningen relevanta ämnen, i bedömningen beaktas CV.

Bedömningen görs på skalan 1–5, med två decimalers noggrannhet. Sökande rangordnas på basen av den akademiska bedömningen.

Alla behöriga sökande rankas och de bäst rankade antas i enlighet med antagningskvoten. 

 

Notera!

Bedömningen av studerande baserar sig på sökandes examensbetyg och studieprestationsutdrag som lämnats in i samband med ansökan. Studier avlagda efter ansökningstiden beaktas inte.  

Övriga handlingar såsom referenser eller arbetsintyg beaktas inte vid bedömningen av sökande.