Kontakta studerande

Vi erbjuder arbetsgivare möjligheten att främja synlighet genom en mängd olika marknadsföringskanaler.

Priserna för de olika tjänsterna hittar du nedan under beskrivningarna. Till alla priser tillkommer moms 24%. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna. Om kunden säger upp uppdraget, fakturerar Karriärtjänster priset för det redan utförda arbetet.

Direktutskick per e-post 

Via Karriärtjänster är det möjligt att nå studerande direkt! Skicka en annons eller inbjudan direkt till en utvald grupp studerande per e-post t.ex. på basis av ett visst huvudämne, eller studiernas inledningsår.

Via oss når du också om du så vill studerande vid Aalto handelshögskola. 

Pris:
Riktade e-post: 2€/studerande + 150€ basavgift (1€/studerande för påminnelse till samma grupp).
Riktade e-post till Aalto-studenter: 1€/student (då du också skickar e-post till Hankeiter. Då tillkommer heller ingen extra basavgift). 
 

Karriärtjänsters veckobrev

Via Karriärtjänster kan du marknadsföra också via Karriärtjänsters nyhetsbrev med en kort annons. Det som lämpar sig är allt relaterat till karriär och arbete. T.ex. case tävlingar, arbetsgivar image eller karriärrelaterade enkäter och liknande. Veckobrevet skickas till alla närvarande studerande (ett på svenska och ett på engelska).          

Pris: 150€

Utdelning av marknadsföringsmaterial 

Vid Karriärtjänsters anslagstavlor i Helsingfors och Vasa är det möjligt att lägga upp planscher, eller dela ut t.ex. brochyrer och flyers till studerande. 

Pris: 100€

Kontakt

Karriärtjänster, Helsingfors
Telefon:+358-(0)40-3521 539
E-post: careerservices(at)hanken.fi

Karriärtjänster, Vasa
Tfn: +358-(0)50-5925 972
E-post: ann-christine.hemming(at)hanken.fi